Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання по темі 2. Облік грошових коштів
Вихідні дані до завдань 2.1-2.3 по обліку готівкових грошових коштів:

ВАТ “Промінь”, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20040800, має поточний рахунок № 280355487 в АКБ “Аваль”, код МФО 340555.

Директор ВАТ “Промінь” Осипенко Леонід Іванович, головний бухгалтер – Кравчук Людмила Степанівна, касир – Коваль Анна.Дмитрівна.

На початок дня залишок коштів в касі складав 200 грн.

Ліміт каси встановлено в сумі 500 грн.

Завдання: скласти прибуткові і видаткові касові ордери (досить по одному зразку); заповнити чек на отримання готівки з банку та об‘яву на здачу готівки до банку, заповнити Касову книгу і скласти звіт касира, визначити залишок коштів на кінець періоду; заповнити журнал господарських операцій; скласти Відомість №1 по дебету рах.301“Каса” і журнал-ордер №1 по кредиту рах.301 “Каса” по завданням (можна в комбінованому варіанті: відомість з журналом-ордером)

Завдання 2.1.

Касир підприємства ВАТ “ Промінь” 7 вересня 20__р. Отримала в АКБ “Аваль” по чеку № 053115 готівку в сумі 5100 грн., з них на заробітну плату 5000 грн. та на поточні витрати 100 грн.. Кошти оприбутковано прибутковим касовим ордером № 35 від 7.09.20__р.

7 вересня 20__р. бухгалтер підприємства видала по видатковому касовому ордеру № 12 робітнику Смирнову Сергію Антоновичу на 115 грн. за поточний ремонт устаткування згідно з договором підряду № 15 від 1 вересня 20__р. Додатком є акт приймання виконаних робіт № 1 від 7 вересня 20__р. Пред’явлено паспорт МА-УП 678279, виданий 19.09.98р. Печерським ВВС м. Києва.

Виплата заробітної плати здійснювалась з 7 по 9 вересня 20__р. В відповідності з платіжною відомістю №16 за серпень 20__р. Виплачено 7 вересня – 2800грн., 8 вересня – 1200грн., 9 вересня – 800грн., сума неодержаної зарплати – 200грн.

10 вересня 20__р. суму невиплаченої заробітної плати повернуто до банку для зарахування на поточний рахунок.

Завдання 2.2.

14.09.20__р. одержано з поточного рахунку з банку кошти за чеком № 3511184 в сумі 8450 грн., з них на заробітну плату – 7900грн, на відрядження – 550 грн.

Виплачено з каси заробітну плату працівникам 14-16.09.20__р. в сумі 7500грн. відповідно платіжній відомості за серпень.

Видано на відрядження по видатковому касовому ордеру № 56 від 14.09.20__р. Ткачук Володимиру Івановичу. 550 грн. відповідно наказу директора підприємства №321-03 від 12.09.20__р.

16.09.20__р. оприбутковано в касу підприємства від касира торгового залу магазину Лисенко Н.К. виручку від реалізації товарів в сумі 12300 грн.

Одержано в касу від Коваленко Л.П. у рахунок погашення раніше виданої позики 200 грн.

Кошти з каси підприємства здано через інкасатора в сумі 12900 грн. для зарахування на поточний рахунокЗавдання 2.3.

Рух коштів в касі підприємства за 7.09.20__р. :

В касу надійшли кошти від засновника Тимошенко В.А. для остаточного погашення заборгованості по раніше переданим і не повністю оплаченим акціям підприємства в сумі 5000 грн. (прибутковий касовий ордер №34). Кошти здано на поточний рахунок в банку цього ж дня.

Оприбутковано по прибутковому касовому ордеру №37 надлишок коштів, виявлений при інвентаризації касира Примак Л.Д. в сумі 14 грн.

Здано до каси Денисовою А.Р. кошти, невитрачені у відрядженні, в сумі 25 грн. (прибутковий касовий ордер №38)

9.09.20__р. Отримано 4000грн по чеку з поточного рахунку в банку для виплати премії працівникам в сумі 3000грн. та виплати дивідендів в суму 1000грн.

Виплачено премію робітникам в сумі 3000грн. відповідно платіжній відомості №26 від 5 вересня 20__р. і наказу №92 від 2.09.20__р.

Виплачено дивіденди акціонерам Черненко А.А. і Вязовченко А.П. по 500грн. кожному по видатковому касовому ордеру № 28 і №29 відповідно рішенню зборів акціонерів.

Завдання по задачам 2.4-2.6 по обліку безготівкових розрахунків:

Завдання: визначити кореспонденцію рахунків і заповнити журнал господарських операцій по безготівковим розрахункам; заповнити первинні документи; визначити обороти по дебету і кредиту рахунків 30 «Готівка» і 31 «Рахунки в банках» та визначити залишки коштів на цих рахунках.

Завдання 2.4.

Протягом дня 18.04.20__р. підприємство ВАТ “Промінь” здійснило безготівкові розрахунки, які підтверджені випискою банку з поточного рахунку. Рахунок 26000092403201, МФО 320250. Вхідний залишок на початок дня – 16 540 грн.Перераховано передплату ТОВ “Бліц-Інформ” за рекламні послуги 2500 грн. по платіжному дорученню №54 від 17.04.20__р. відповідно рахунку №112 від 13.04.20__р. та укладеній угоді.

Здійснено попередня оплата за офісні меблі ВАТ “Меблі” в сумі 6250 грн. по платіжному дорученню №55 від 17.04.20__р. і рахунку №289 від 15.04.20__р.

Отримано на рахунок повернуті банком кошти з депозитного рахунку в сумі 15000грн.

Зараховано на поточний рахунок відсотки по угоді з банком по депозитному рахунку в сумі 125грн.

Перераховано по платіжному дорученню №56 від 17.04.20__р. Правекс-Банку в погашення короткострокової позики – 20000грн.

Завдання 2.5.

6.06.20__р. підприємство ВАТ “Промінь” здійснило безготівкові розрахунки, які підтверджені випискою банку з поточного рахунку. Рахунок 26000092403201, МФО 320250. Вхідний залишок на початок дня – 25448 грн.

Перераховано платіжним дорученням №86 від 5.06.20__р. постачальнику ТОВ “Либідь” передплату по рахунку № 3287 від 3.06.20__р. за товари в сумі 4800грн., в т.ч. ПДВ 800грн

Отримано на рахунок оплата від замовника “Квант” за надані інформаційні послуги в сумі 2400грн, в т.ч. ПДВ 400грн.

Перераховано на рахунок дочірнього підприємства “Омега” внесок до статутного фонду в сумі 5000грн. (платіжне доручення 87 від 5.06.20__р.)

Перераховано ЗАТ “Ардо” суму штрафу в задоволення їх претензії по недотриманню умов угоди – 1320 грн. (платіжне доручення 88 від 6.06.20__р.)

Отримано аванс від замовника ТОВ “Комета” відповідно угоди по виконанню робіт в сумі 4000грн, в.т.ч. ПДВ

Перераховано до бюджету суму ПДВ – 3500грн. та суму пені – 260грн. (відповідно платіжні доручення № 88 і №90 від 6.06.20__р.)

Завдання 2.6.

10.09.20__р. підприємство ВАТ “Промінь” здійснило безготівкові розрахунки, які підтверджені випискою банку з поточного рахунку. Рахунок 26000092403201, МФО 320250. Вхідний залишок на початок дня – 18650 грн.

Отримано з рахунку в касу підприємства по чеку №0197864 від 9.09.20__р. кошти в сумі 5430грн., в т.ч. на заробітну плату – 5000грн. і поточні витрати – 430грн.

Перераховано до Пенсійного фонду суму єдиного соціального внеску 2300 грн; до бюджету – прибутковий податок – 750грн. (платіжні доручення від 9.0920__р. №154. №155).

На поточний рахунок зарахована виручка, здана 9.09.20__р. інкасатору в сумі 11500грн.

Поступила на поточний рахунок підприємства довгострокова позика надана банком АКБ “Україна” в сумі 10000грн.

Отримано від замовника ТОВ “АКД” відповідно угоди аванс в за ремонтні роботи в сумі 3000грн., в .т.ч. ПДВ

Перераховано ВАТ “Омега” передплату за товари в сумі 2400 грн, в.т.ч. ПДВ, відповідно рахунку №137 від 8.09.20__р.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал