Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий облік 1» для студентів заочної форми навчання
Студенти заочної форми навчання виконують контрольні роботи, які включають написання реферату на задану тему та рішення індивідуального завдання відповідно нижче наведеним варіантам.

 

Варіант теми реферату визначається виходячи з першої літери прізвища студента по нижче наведеній таблиці:

 

Перша літера прізвища Номер реферату Перша літера прізвища Номер реферату Перша літера прізвища Номер реферату
А К Т
Б Л У, Ф
В М Х
Г Н Ц
Д О Ч
Е, Є П Ш,Щ
Ж, З Р Ю
І С Я

Теми рефератів:

1. Грошові кошти та облік касових операцій і грошових документів

2. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків підприємств в установах банків

3. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті

4. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті

5. Облік інших коштів підприємства.

6. Види та визначення довгострокових фінансових інвестицій та їх облік

7. Види та визначення поточних фінансових інвестицій та їх облік

8. Дебіторська заборгованість та її облік на підприємстві

9. Облік надходження основних засобів на підприємстві

10. Облік вибуття основних засобів на підприємстві

11. Облік орендованих основних засобів підприємства

12. Нарахування і облік амортизації основних засобів

13. Облік ремонту і модернізації основних засобів підприємства

14. Облік інших необоротних матеріальних активів

15. Облік нематеріальних активів та їх амортизації

16. Визначення та класифікація запасів, їх первісна оцінка та методи оцінки запасів при їх вибутті.

17. Організація обліку та контролю виробничих запасів на підприємстві

18. Документальне оформлення надходження та вибуття запасів

19. Організація проведення інвентаризації майна підприємства та відображення в обліку її результатів

20. Склад і облік активів на позабалансових рахунках

21. Визнання і класифікація витрат на виробництво

22. Класифікація витрат за елементами та їх облік з використанням рахунків класу 8.

23. Облік виробничих витрат і формування собівартості продукції

24. Методи калькулювання собівартості продукції на виробничих підприємствах

25. Формування собівартості продукції (робіт, послуг) та облік готової продукції

Контрольні практичні завдання з дисципліни “Фінансовий облік 1”

У кожній задачі, яку належить виконати студенту необхідно:

- заповнити належні первинні документи відповідно завданню- відобразити в обліку господарські операції, наведені у відповідних задачах, визначивши кореспонденцію рахунків, та представити її у таблиці журналу господарських операцій за такою формою:

№, операції Зміст операції Документ Сума, грн. Кореспонденція рахунків Алгоритм розрахунку
  Дебет Кредит

 

До рішення завдань по можливості необхідно надати первинні документи по наведеним операціям. По однотипним операціям первинні документи досить надати в одному екземплярі як зразок їх заповнення. Якщо не всі реквізити документів вказані в завданні, студент на свій розсуд робить доповнення недостатньої інформації. При недоліку інформації чи помилках в вихідних даних завдань виконати їх по своєму розумінню, вказавши чи уточнивши окремі дані чи інформацію для розрахунків.

 

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею, виходячи з останньої цифри номеру студента. Якщо номер залікової книжки містить рік вступу, то до уваги береться тільки реєстраційний номер.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал