Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Журнал господарських операцій за звітний рік
по аналітичному рахунку «Основне стадо ВРХ»

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Списана вартість витрачених кормів    
Оплата праці скотарів    
Нараховані відрахування у фонди соціального страхування      
Списана вартість медикаментів, використаних для профілактики захворювання корів    
Списана вартість послуг машинно-тракторного парку    
Списана вартість МШП    
Нарахована амортизація основних засобів    
Віднесено на аналітичний рахунок загальновиробничі витрати    
Оприбуткована готова продукція      
  - молоко 6760 ц      
  - приплід 143 голови      
  - гній 623 т      
Визначено дохід (витрати) від первісного визнання      
  - молока      
  - приплоду      
  - гною      
Реалізоване молоко (за цінами реалізації) 5432 ц      
  Віднесено на собівартість вартість реалізованого молока      
Списана вартість молока, переданого на випойку телят та поросят 1043,6 ц      
Списана вартість молока, переданого у дитячий садок та їдальню (решта)      

Кількість кормо-днів утримання корів у звітному році становить 85230 днів, а у минулому 85621 день. Загальна сума витрат на утримання молочного стада у минулому році склала 250514 грн.

 

Фактична собівартість 1 кормо-дня утримання худоби у минулому році =

 

 

Фактична собівартість 1 кормо-дня утримання худоби у звітному році =

 

 

Фактична собівартість 1 голови приплоду =

  

Фактична собівартість 1 ц молока =

232 «Молочне стадо ВРХ» (І варіант – оцінка приплоду за справедливою вартістю)

Дебет Кредит

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Дебет Кредит

791 «Результат операційної діяльності» (І варіант)

Дебет Кредит

232 «Молочне стадо ВРХ» (ІІ варіант – оцінка приплоду за плановою собівартістю)

Дебет Кредит

791 «Результат операційної діяльності» (ІІ варіант)

Дебет Кредит

232 «Молочне стадо ВРХ» (ІІІ варіант – оцінка приплоду за фактичною собівартістю минулого року)

Дебет Кредит

791 «Результат операційної діяльності» (ІІІ варіант)

Дебет Кредит

Для розрахунку доходу (витрат) від первісного визнання продукції доцільно скористатися допоміжною таблицею.

Вид продукції Кіль-кість продук-ції, ц Ціна опри буткування, грн. за 1 ц Сума оприбуткованої продукції, грн. Витрати підприємства, грн. Дохід (витрати) від первісного визнання, грн.
І варіант          
Молоко        
Приплід        
Разом по основній продукції х х      
Гній        
Всього х х      
ІІ варіант          
Молоко        
Приплід        
Разом по основній продукції х х      
Гній        
Всього х х      
ІІІ варіант          
Молоко        
Приплід          
Разом по основній продукції х х      
Гній        
Всього х х      

Завдання 3. Калькуляція собівартості продукції рослинництва і тваринництваРозрахувати собівартість продукції рослинництва і тваринництва

1. Фактичні витрати на вирощування ярої пшениці склали 155000 грн. Від урожаю отримано 10000 ц повноцінного зерна, 800 ц зерновідходів із вмістом повноцінного зерна 60 %, та побічної продукції на суму 1500 грн.

Фактична собівартість 1 ц зерновідходів становить?

 

2. Затрати за рік по вирощуванню кукурудзи на зерно становлять – 68490 грн. Від урожаю отримано кукурудзи в початках – 4750 ц, стебла – 1100 ц ( на суму в оцінці за планово-нормативними витратами – 2750 грн.). Вміст зерна становить 74%.

Обчислити собівартість 1 ц початків кукурудзи і собівартість 1 ц зерна кукурудзи

 

3. На вирощування зернової кукурудзи за рік ВАТ „Синус” понесло витрат на суму 33453 грн. Від урожаю отримано 645 ц зерна кукурудзи в початках, вміст зерна становить 83%, стебла кукурудзи 85 ц. Розрахунково-нормативна ціна за 1 ц стебел кукурудзи – 2,53 грн.

Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна кукурудзи в перерахунку на сухе зерно.

 

4. Фактичні витрати на вирощування і збирання цукрових буряків становлять 55000 грн. Від урожаю отримано корені цукрових буряків 222 ц, різані та браковані корені 3,5 ц (планово–нормативна розцінка – 55 грн. за 1 ц), гичка на суму 1220 грн.

Фактична собівартість 1 ц цукрових буряків становить?

 

 

5. Фактичні витрати на вирощування і збирання картоплі становлять 33000 грн. Від урожаю одержано 133 ц повноцінної продукції, 1,3 ц різаної картоплі, 2,0 ц дрібної картоплі (планово–нормативна розцінка 45 грн. за 1 ц).

Фактична собівартість 1 ц продукції становить?

 

 

6. Фактичні витрати на вирощування і збирання льону–довгунця склали 35000 грн. Від урожаю одержано 35 ц насіння та 250 ц соломки. Вартість реалізації насіння становить 820 грн., соломки - 80 грн.

Фактична собівартість 1 ц продукції становить?

 

 

7. Фактичні витрати по овочівництву відкритого ґрунту становлять 25000 грн. Від урожаю отримано: морква – 20 ц, площа посіву 5 га; буряки столові – 25 ц, площа посіву 4 га; капуста – 40 ц, площа посіву 8 га. Вартість побічної продукції становить 1800 грн.

Фактична собівартість 1 ц продукції овочівництва становить, грн.?

 

8. В теплиці ПП „Мир” вирощує капусту – площа посіву 78 м2, перець – 22 м2. Вегетаційний період вирощування капусти – 60 днів, перцю – 78 днів. Прямі витрати на вирощування капусти становлять 8765 грн., перцю - 2000 грн. Отримано врожай перцю 70 ц, капусти 282 ц. Загальні витрати на утримання теплиці 2780 грн.

Визначити фактичну собівартість 1 ц капусти та 1 ц перцю.

 

 

9. Затрати за рік на вирощування овочів становлять 3240 грн. Від урожаю отримано огірків – 10 ц, помідор – 8 ц, цибулі – 3 ц, коренів столових буряків – 20 ц, гички столових буряків в оцінці за планово-нормативними витратами на суму 280 грн. Справедлива вартість 1 ц огірків 81 грн., помідор – 98 грн., столових буряків – 60 грн., цибулі – 98,5 грн. Середня реалізаційна ціна за 1 ц огірків 100 грн., помідор - 120 грн., цибулі – 120 грн., коренів столових буряків – 80 грн

Визначіть фактичну собівартість 1 ц огірків.

 

 

10. СТОВ „Апріорій” для заповнення силосної ями витрачено зеленої маси 360 т на суму по собівартості 27220 грн. Витрати на перевезення зеленої маси з поля склали 4360 грн., амортизація силосної споруди – 468 грн., витрати на трамбування зеленої маси: паливо – 500 грн., заробітна плата – 220 грн., єдиний соціальний внесок – 79,60 грн., витрачена плівка – 146 грн. Оприбутковано силосу – 333 ц. Визначити фактичну собівартість 1 ц готового силосу.

 

 

14. Фактичні витрати на утримання молодняка свиней становлять 222000 грн. За рік одержано приріст живої маси свиней 56 ц, побічну продукцію на суму 2550 грн.

Фактична собівартість 1 ц приросту живої маси свиней становить?

 

11. Витрати на вирощування і збирання продукції садівництва становлять 18500 грн. Від урожаю одержано побічну продукцію на суму 1400 грн., основну продукцію: яблука 55 ц, ціна реалізації 450 грн. за 1 ц; груші 30 ц, ціна реалізації 520 грн. за 1 ц.

Фактична собівартість 1 ц продукції садівництва становить?

 

 

12. Рух поголів’я молодняку ВРХ і відгодівельної групи в СТОВ „Рондо” за рік:

А. Залишок поголів’я на початок року 500 голів, 999 ц

Б. Отримано приплід 444 голів, 99 ц

В. Куплено 100 голів – 226 ц

Г. Переведено з основного стада на відгодівлю 32 голів –121 ц

Д. Отримано приріст живої маси – ?

Е. Реалізовано 110 голів – 565 ц

Є. Забито на м’ясо 35 голів – 96ц

Ж. Загинула 1 голова – 3 ц

З. Залишок на кінець року – 500 голів – 1021 ц

Обчислити приріст живої маси поголів’я.

 

 

13. Витрати по основному стаду курей за рік становлять 29999 грн. За рік отримано 199 тис. штук яєць в оцінці за справедливою вартістю на суму 29000 грн. Крім того отримано і було реалізовано пух-перо на суму 543 грн. за реалізаційними цінами, курячого посліду 49 т на суму 800 грн. за нормативно-розрахунковими затратами.

Провести розрахунок фактичної собівартості 1 тис. шт. яєць.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал