Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Журнал господарських операцій ТОВ „Колос” за звітний рік
по аналітичному рахунку «Озима пшениця»

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Нарахована оплата праці працівникам, безпосередньо зайнятим у технологічному циклі вирощування озимої пшениці, в т.ч. незавершене виробництво 20%    
Нараховані відрахування у фонди соціального страхування, в т.ч. незавершене виробництво      
Списана вартість насіння власного виробництва, яке використане на посів    
Списана вартість внесених у грунт добрив:      
  - мінеральних (весною)    
  - органічних (під зиму)    
Списана вартість пестицидів, засобів протруювання, хімічних препаратів, які використані для боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами озимої пшениці, в т.ч. незавершене виробництво 5%    
Списані витрати на роботи і послуги власних допоміжних виробництв, в т.ч. незавершене виробництво 7%    
Списана вартість паливо-мастильних матеріалів для виконання сільськогосподарських робіт, в т.ч. незавершене виробництво 7%    
Нарахована амортизація основних засобів    
Списана вартість МШП    
Віднесено на аналітичний рахунок «Озима пшениця» загальновиробничі витрати, в т.ч. незавершене виробництво 35%    
Оприбуткована готова продукція:      
  - зерно 8644,3 ц      
  - зерновідходи 918,3ц      
  - солома 7502,4ц      
Визначено дохід (витрати) від первісного визнання:      
  - зерна      
  - зерновідходів      
  - соломи      
Реалізовано зерно озимої пшениці (за цінами реалізації) 4500 ц      
  Віднесено на собівартість вартість реалізованої пшениці      
Згодовані птиці зерновідходи (680ц) віднесені на витрати виробництва      
Зерновідходи видані працівникам у рахунок оплати праці (решта)      
  Віднесено на собівартість вартість виданих зерновідходів у рахунок оплати праці      
Визначено фінансовий результат від вирощування і реалізації пшениці      

Справедлива вартість 1 ц зерна визначена за цінами активного ринку – 57 грн., зерновідходи і солома не мають активного ринку. За даними лабораторного дослідження вміст повноцінного зерна у зерновідходах 56%. Нормативна вартість соломи 6 грн. за 1ц.231 «Озима пшениця»

Дебет Кредит
   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Дебет Кредит
   

791 «Результат операційної діяльності»

Дебет Кредит
   

Фактична собівартість 1 ц зерна =

 

 

Фактична собівартість 1 ц зерновідходів =

 

Для розрахунку доходу (витрат) від первісного визнання продукції доцільно скористатися допоміжною таблицею.

Вид продукції Кількість повноцінного зерна, ц Ціна опри бут-кування, грн. за 1 ц Сума оприбуткованої продукції, грн. Витрати підприємства, грн. Дохід (витрати) від первісного визнання, грн.
Зерно          
Зерновідходи          
Разом по зерну і зерновідходах   х     х
Солома х      
Всього х х      

Завдання 2. Калькуляція собівартості продукції молочного скотарства, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання та реалізації продукції
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал