Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРИЙМАЄМО: ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ - ЗАКРИТА
 

 

3. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)

 

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів розраховується за такою формулою:

 

РК
Н3 = --------- * 100 %,

СА

 

де РК - регулятивний капітал;
СА - сукупні активи:

 

СА = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 + 1215 + 1218 + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405АП + 1407 + 1408 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415АП + 1417 + 1418 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 ++ 1424 + 1427 + 1428 + 1429 + 1430 +- 1435АП + 1437 + 1438 + + 1440 + 1447 + 1448 + 1500А + 1502+ 1508 + 1509 + 1510 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 + 1517 + 1518 + 1519 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1527 + 1528 + 1529 + 1600А + 1607+ + 1811 + 1819 + 2010 + 2018 + 2020 + 2027 + 2028 + 2029 + + 2030 + 2037 + 2038 + 2039 + 2062 + 2063 + 2065 + 2067 + 2068 + + 2069 + 2071 + 2075 + 2077 + 2078 + 2079 + 2082 + 2083 + 2085 + 2087 + 2088 + 2089 + 2102 + 2103 + + 2105 + 2107 + 2108 + 2109 + 2112 + 2113 + 2115 + 2117 + + 2118 + 2119 + 2122 + 2123 + 2125 + 2127 + 2128 + 2129 + 2132 + + 2133 + 2135 + 2137 + 2138 + 2139 + 2202 + 2203 + 2205 + + 2207 + 2208 + 2209 + 2211 + 2215 + 2217 + 2218 + 2219 + 2220 + + 2227 + 2228 + 2229 + 2232 + 2233 + 2235 + 2237 + 2238 + + 2239 + 2600А + 2605А + 2607 + 2620А + 2625А + 2627 + 2650А + + 2655А + 2657 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2920А + + 2924А + 3002 + 3003 + 3005 + 3006 +- 3007АП + 3008 + 3010 + 3011 + + 3012 + 3013 + 3014 +- 3015АП + 3017 + 3018 + 3040 + 3041 + + 3042 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 +- 3107АП + 3108 + 3110 + 3111 + + 3112 + 3113 + 3114 +- 3115АП + 3117 + 3118 + 3119 + 3122 + + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 + 3133 + 3135 + 3138 + 3140 + + 3141 + 3142 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3217 + 3218 + + 3219 + 3400 + 3402 + 3403 + 3407 + 3408 + 3409 + 3500 + 3510 + + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3548 + 3550 + 3551 + + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + 3705А + 3710 + 3739А + + 4102 + 4103 + 4105 + 4108 + 4202 + 4203 + 4205 + 4208 + 4321 + + 4400 + 4410 + 4430 + 4431 + 4500 + 4530;

Сукупні активи коригуються (зменшуються) на суму коштів за рахунками: 4409, 4419, 4509.

4. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)

 

 

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1) розраховується за такою формулою:

 

РК
H3-1 = ------ · 100%, 

де РК - регулятивний капітал банку;

З - зобов'язання банку без урахування: неамортизованих дисконтів та премій, доходів майбутніх періодів, резервів за виданими зобов'язаннями та за іншими операціями за позабалансовими рахунками, валютної позиції, розрахунків між відокремленими підрозділами банку:

З = 1300 + 1308 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1317 + 1318 + 1322 + 1323 + 1324 + 1327 + 1328 + 1332 + 1334 + 1338 + 1500П + 1507 + 1600П + 1602П + 1608 + 1610 + 1612 + 1613 + 1617 + 1618 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1627 + 1628 + 1911 + 1919 + 2512 + 2513 + 2518 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2528 + 2530 + 2531 + 2538 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2548 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2558 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2568 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2608 + 2610 + 2611 + 2615 + 2618 + 2620П + 2622 + 2625П + 2628 + 2630 + 2635 + 2638 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2650П + 2651 + 2652 + 2655П + 2658 + 2700 + 2701 + 2708 + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2905 + 2906 + 2907 + 2908 + 2909 + 2920П + 2924П + 3300 + 3301 + 3305 + 3308 + 3310 + 3311 + 3315 + 3318 + 3320 + 3328 + 3330 + 3338 + 3340 + 3348 +3350 + 3351 + 3352 + 3360 + 3361 + 3362 + 3610 + 3615 + 3619 + 3620 + 3621 + 3622 + 3623 + 3631 + 3640 + 3641 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 + 3654 + 3658 + 3659 + 3660 + 3661 + 3668 + 3670 + 3678 + 3705П + 3720 + 3739П + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/1 + 9300/1(2).

 

 

5. Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

Норматив миттєвої ліквідності розраховується за такою формулою: 

Ккр + Ка
Н4 = ---------- · 100%,

Рп + Ск

 

де Ккр - кошти на кореспондентському рахунку:

Ккр = 1200 + активне сальдо [(1500А - 1592/1, 2 КА(2)) - 1600П].

 

Ка - кошти в касі:

Ка = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 0,5 · (1011 + 1012 + 1013 + 1017).

 

Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності:

Рп = 1300 + 1500П + пасивне сальдо [1600П - (1500А - 1592/1, 2 КА(2))] + 1617 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601/1, 2, 3(2) + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2620П + 2622 + 2625П + 2650П + 2655П + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А).

 

Ск - строкові кошти суб'єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав:

Ск = 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2651 + 2652 + 2653 - 2656КП.

 

 

6. Норматив загальної суми інвестування (Н12)

 

Норматив загальної суми інвестування розраховується за такою формулою:

 

СКін

Н12 = ------------- * 100 %,

СТ

 

де СКін - кошти банку, що інвестуються з метою придбання акцій (часток/паїв) будь-яких ридичних осіб:

СКін = 3002 + 3003 + 3005 + 3006 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 + 3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + + 4203 + 4205;

 

СТ - статутний капітал банку (5000П - 5002КП + 5004 )


Додаток А

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Центр післядипломної освіти

Кафедра фінансів і кредиту

 

 

Курсова робота

 

з дисципліни “Банківські операції”

на тему:

“______________________________________________”

 

Студент: _________________ І.І. Іванов

(підпис)

Викладач: _________________ М.В. Костель

(підпис)

Група: ФЗТ - 31р

Варіант за списком 15

Номер залікової книжки 01523615

 

201_


Додаток Б

(довідковий)

Розподіл активів банку за групами ризику


Рахунок Коефіцієнт ризику
(2100А - 2100П)
(2105А - 2105П)
3705А


 

Список рекомендованої літератури

1. Андреев В.Г Как выбрать надежный банк?-М.: Концерн «Банковский деловой центр»,1998.

2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?- М.: Финансы и статистике,1995. - 384 с.

3. Банки и банковские операции / Под ред. Жукова Е. Ф. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

4. Банківський менеджмент: Навч. посібн./ О.Кириченко, І.Гиленко, А.Ятченко. – К.:Основи, 1999.- 671 с.

5. Банковский портфель / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. - М.:
Соминтек, 1992. - 752 с.

6. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 242 с.

7. Васюренко О. В. Управління залученням ресурсів у ко­мерційних банках // Фінанси України. - 1999. -№11. - С.88-92.

8. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.-К.: ВЦ “Академія”, 2001.-320с.

9. Галицька Е., Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа.-2002.- №2- С.19-25.

10. Гроші та кредит: Підручник/ М.І. Савлук, А.М. Мороз та ін.- К., 1992.

11. Долан Э. Дж„ Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Банковское дело и денежно-кредитная политика.- СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург, оркестр», 1994. – 401с.

12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 368

13. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні), схвалено Постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2001 р., N 489.

14. Общая теория денег и кредита: Учебник/Под ред. Е.Ф. Жукова.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ,1995.

15. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г. Табачук, Я.Гудзевич, М.Вознюк.-3-тє видання.-К.:Алерта;Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500с.

16. Основы банковского дела / Авт. кол. под рук. А.Н.Мороза - К.: Либра, 1994.

17. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999.- 200с.

18. Положення Національного банку України України “Про кредитування”, Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р., N 246

19. Положення про депозитний сертифікат Національного банку України, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2002 р., N 335.

20. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджено Постановою Національного банку України від 28 серпня 2001 р., N 369.

21. Положення про механізми рефінансування банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.02.2002, N 82.

22. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами та інших вкладень у статутні фонди підприємств, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1999 р., N 629. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2000 р., N 45/4266.

23. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р., N 375 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097.

24. Положення про порядок формування банківською системою України обов’язкових резервів, затверджене постановою Правління НБУ №333 від 26.12.1996 р.

25. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р., N 279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2000 р., N 474/4695.

26. Положення про порядок створення та реєстрації комерційних банків. Затверджене постановою Правління НБУ №77 від 27.03.1996 р.

27. Поляков В. П., Московкина Л. А. Основы денежного обращения и
кредита: Учеб. пособие.- М.: Инфра-М, 1995.

28. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань // Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р., N 377.

29. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду // Постанова Правління Національного банку України від 8 серпня 2001 р., N 334.

30. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку// Фінанси України.-2003.- №5 - С. 115-120.

31. Роуз П. С. Банковский менеджмент. - М.; 1995 - 768 с.

32. Савлук М. , Мороз А. , Коряк А. Вступ до банківської справи / Відповідальний редактор М. I. Савлук - К: Лібра, 1998.

33. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управ­ление и операции. - М.: Новости, 1993. - 224 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал