Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сховища
Сховища забезпечують надійний захист людей від факторів ураження (високих температур, шкідливих газів у зонах пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, обвалів та уламків зруйнованих будівель і споруд та інше), а також від зброї масового знищення і звичайних засобів ураження.

Ступінь захисту характеризує спроможність сховища протидіяти динамічному навантаженню від надмірного тиску ∆Рф (кгс/см²) у фронті ударної хвилі ядерного вибуху.

За цим показником сховища поділяються на класи.

Клас сховища та надмірний тиск фронту ударної хвилі (∆Рф, Мпа(кгс/см ²), на які мають бути розраховані конструкції сховища в залежності від їх місця розташування приймаються:

1. Клас сховища А-І (перший) -при ∆Рф 5 кгс/см².

2. Клас сховища А-II (другий) – при ∆Рф 3 кгс/см² у випадку розташування сховища в межах проектної забудови міст „Особливої” та I групи по цивільній обороні.

3. Клас сховища А-III (третій) -при ∆Рф 2 кгс/см² у випадку розташування в межах проектної забудови міст II та III груп по цивільній обороні, а також на об’єктах „Особливої” важливості і I категорії (в межах території об’єкту), розміщених за межами міст, які не віднесені до груп по цивільній обороні.

4. Клас сховища А-IV (четвертий) -при ∆Рф 1,0 кгс/см ² у випадку розташування в межах проектної забудови міст та об’єктів, віднесених до груп по цивільній обороні, і згаданих в пп. 1.2.

5. Клас сховища А-V (п’ятий ) -при ∆Рф 0,5 кгс/см ².

 

Протирадіаційні укриття (ПРУ)

Протирадіаційні укриття забезпечують захист людей, головним чином, від іонізуючого опромінення радіоактивними речовинами в зоні радіоактивного зараження, від попадання радіоактивних речовин в органи дихання, на шкіру, одяг. Крім того ПРУ спроможні захищати людей від світлового опромінення, проникаючої радіації (в т.ч. від нейтронного потоку) і частково від ударної хвилі ядерного вибуху та від ураження звичайних засобів.

Крім того, ПРУ захищають від крапельнорідинних отруйних речовин і частково від хімічних та бактеріальних аерозолів.

Захисні властивості ПРУ від радіоактивного опромінення оцінюються коефіцієнтом захисту (К), який показує, у скільки разів доза радіації на відкритій місцевості на висоті 1м перевищує дозу радіації в ПРУ.

Іншими словами, коефіцієнт захисту показує у скільки разів ПРУ знижає (послаблює) дію радіації, і як наслідок дозу опромінення.

ПРУ оцінюються за коефіцієнтом захисту і поділяються на групи (табл.1)

Таблиця 1

Тип П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-6 П-7 Зона АЕС
                П-8 П-9 П-10
∆Рф 0,2 - 0,2 - - - - 0,2 0,2 -
Кз (осл)

 Від отруйних речовин та бактеріальних засобів ПРУ захист не забезпечує.

При їх застосуванні в разі необхідності належить використовувати засоби індивідуального захисту.

Найпростіші укриття –

споруди, які забезпечують захист людей від світлового випромінювання і уламків зруйнованих будинків, а також знижують дію проникаючої радіації.

При максимальній простоті конструкції, мінімальних трудових витратах на спорудження доступних будівельних матеріалів щілини дозволяють послідовно нарощувати їх захисні властивості.

Щілини можуть бути відкритими або перекритими.

До найпростіших укриттів відносяться спеціально збудовані щілини, а також підвали та інші заглиблені приміщення, які пристосовані для захисту людей від проникаючої радіації, ударної хвилі ядерного вибуху і радіоактивного випромінювання на місцевості.

 

 

Дії у випадку радіаційної небезпеки


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал