Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ. Скорочення яки використовуються
Скорочення яки використовуються

РАО – ракетно-артилерійське озброєння;

РВБ – ремонтно-відновлювальний батальйон;

ТО – технічне обслуговування;

ППД – пункт постійної дислокації;

ПТОР – пункт технічного обслуговування та ремонту;

ЗІП – запасні частини і приладдя;

Рем.Р – ремонтна рота;

ГВЧ – гальмо відкатних частин;

постр – постріл;

КР – капітальний ремонт;

СР - середній ремонт;

ПР - поточний ремонт;

ДЗ – довгострокове зберігання;

ЗКО – заступник командира з озброєння;

в/ч - військова частина;

Нач. сл. – начальник служби;

Відпр. – відправка;

од. – одиниця;

к-т – комплект;

люд.-год. – людино-години;

Год. – година;

К.Від – командир відділення;

СтМ – старший майстер;

М – майстер;

С – слюсар;

В-Т – водій-токар;

В-С – водій-слюсар;

В-Ел – водій-електрик.

ВСТУП

В умовах реформування Збройних сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готовляться для Збройних сил. Тому офіцер запасу, який навчається за програмою підготовки офіцерів за спеціальностями «Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння і обладнання», «Зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних та сигнальних засобів, вибухових речовин», зобов’язаний уміти оформляти документи обліку, категорування, приймання, огляду та ремонту озброєння та вести його врахування і звітність; працювати з технічною документацією; організовувати і забезпечувати утримання озброєння у встановленої ступені бойової готовності, його експлуатацію і відновлення; здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті РАО; своєчасно та з високою ефективністю виконувати технічне обслуговування та ремонт артилерійського озброєння в будь-яких умовах сучасного загальновійськового бою, бути здатним вміло управляти ремонтним органом у бойових умовах.

Дійсний методичні вказівки надає допомогу студентам у роботі з навчальною літературою, нормативною документацією, які необхідно використовувати при виконанні курсової роботи з дисципліни «Експлуатація та ремонт озброєння», вказує послідовність дій та обсяг роботи.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи з дисципліни «Експлуатація і ремонт озброєння» є – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

В процесі курсової роботи з дисципліни «Експлуатація і ремонт озброєння» студенту необхідно отримати навички самостійного рішення задач з підготовки технічного обслуговування та ремонту озброєння.Курсова робота потребує розподілення процесу виконання завдання на ряд послідовних етапів.

Перший етап – вирішення окремих питань щодо планування експлуатації та ремонту, визначення технічного стану та обліку ракетно-артилерійського озброєння.

Другий етап – визначення особового складу, техніки, обладнання буде залучатися для проведення ремонту зазначеного зразка озброєння.

Третій етап – організація робот при проведенні ремонту зразків озброєння в мирний та воєнний час.

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

2.1. Розподілення процесу виконання завдання курсової роботи.

Курсова робота потребує розподілення процесу виконання завдання на ряд послідовних етапів.

Перший етап – відпрацювання документів щодо планування експлуатації та ремонту, звітності та обліку ракетно-артилерійського озброєння, ціллю якого є – вдосконалення навичок студента в складанні та оформленні відповідних документів в якості посадової особи служби РАО частини та командира ремонтної роти (ремонтного взводу).

Другий етап – визначення особового складу, техніки, обладнання яки плануються залучити для проведення ремонту зазначеного зразка озброєння, ціллю якого є - вивчення організаційно-штатної структури військових ремонтних органів, їх оснащення та задачі технічного забезпечення.

Третій етап – визначення послідовності та організація робіт в ремонтних підрозділах частини (з’єднання) при проведенні ремонту зразків озброєння в мирний та воєнний час, ціллю якого є – вдосконалення навичок студента в складанні та оформленні технологічних карт при проведенні ремонту відповідних зразків ракетно-артилерійського озброєння .2.2 Завдання .

За підсумками експлуатації озброєння та військової техніки у 2009 році і при перевірках технічного стану зразків ракетно-артилерійського озброєння в підрозділах та бригадної артилерійської групи військової частини А0000 були виявлені несправності (пошкодження) зразків озброєння.

Командуванням частини прийнято рішення про відновлення (ремонт) з заміною відповідних вузлів (зборочних одиниць) в ремонтному підрозділі частини (в ППД , в польових умовах).

Студенту пропонується :

І. В якості офіцера служби ракетно-артилерійського озброєння частини відпрацювати плануючі та облікові документи, згідно варіанту завдання курсової роботи.

2. В якості командира ремонтного взводу озброєння ремонтної роти частини (ремонтної роти озброєння РВБ частини) вказавши організаційно-штатну структуру даного підрозділу, визначити особовий склад якій буде залучатися для проведення ремонту зразка озброєння, скласти розрахунок фонду робочого часу відділення по ремонту озброєння, згідно варіанту завдання курсової роботи, надати обґрунтування залучення відповідних спеціалістів ( з ремонтного підрозділу та зі складу розрахунків ) та їх кількості .

3. В якості командира ремонтного взводу озброєння ремонтної роти частини (ремонтної роти озброєння РВБ частини):

3.1.Визначити заходи безпеки при виконанні робіт при ремонті відповідного зразка озброєння;

3.2. Для проведення ремонтних робіт в польових умовах скласти сітьової ( лінійний) графік розгортання елементів пересувних ремонтних майстерень.

Для проведення ремонтних робіт в ППД визначити пости (ділянки) та робочі місця стаціонарного ПТОР на яких планується проведення робіт по ремонту озброєння, згідно варіанту завдання курсової роботи.

3.3. Відпрацювати та скласти таблицю послідовності виконання робіт :

- встановлення відповідного зразка озброєння у вихідне положення для ремонту;

- розбирання відповідного зразка озброєння на основні складові для заміни несправних вузлів (зборочних одиниць);

3.4. Відпрацювати та скласти технологічну картку розбирання вузла(зборочних одиниці) та заміни несправних деталей справними з комплекту ремонтного ЗІП та збирання вузла(зборочних одиниці), з наданням графічного матеріалу, відповідно варіанту завдання курсової роботи.

3.5. Відпрацювати та скласти таблицю послідовності виконання робіт збирання зразка озброєння після проведеного ремонту.

3.6. Визначити та скласти перелік необхідних перевірок після проведеного ремонту зразка озброєння, з посиланням на графічні матеріали.

3.7. Зробити висновок про виконану курсову роботу.

 

Варіанти завдань щодо відпрацювання етапів курсової роботи вказані в додатку Г дійсних методичних вказівок.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ

 

Курсова робота з навчальної дисципліни передбачає розроблення сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, графічного, ілюстративного матеріалу). Вона вирішує конкретну задачу щодо об’єктів діяльності фахівця.

Курсова робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням курсової роботи на основі набутих з даної та сумісних дисциплін знань та умінь.

Тема курсової роботи розглянута на засіданні кафедри та затверджена завідувачем кафедри. Студентам надається право вибору варіантів завдань курсової роботи.

Алгоритм виконаннякурсової роботи:

1. Отримати завдання на курсову роботу у керівника курсової роботи.

2. Вивчити та уяснити завдання курсової роботи.

3. Визначити порядок виконання курсової роботи.

4. Прибути на консультацію до керівника курсової роботи щодо визначення термінів виконання етапів курсової роботи.

5. Приступити до виконання та оформлення текстової, розрахункової та графічної частин курсової роботи.

6. Регулярно доповідати керівнику курсової роботи про хід виконання етапів курсової роботи.

Календарний план виконаннякурсової роботи вказується керівником та оформлюється згідно додатку В, де визначаються терміни виконання етапів курсової роботи.

 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практичними потребами діяльності майбутнього військового фахівця.

Перед виконанням курсової роботи студент має чітко уявити проблему, що розглядається, обґрунтовано вибрати вихідні дані та розрахункові формули.

Рекомендований зміст курсової роботи :

Введення.

1. Відпрацювання плануючих та облікових документів.

1.1. Відпрацювання плануючих документів.

1. 2. Відпрацювання документів технічного стану зразка озброєння.

1. 3. Відпрацювання облікових документів.

2. Визначення особового складу ремонтного підрозділу, якій буде залучатися для проведення ремонту зразка ракетно-артилерійського озброєння, складання розрахунку фонду робочого часу відділення по ремонту озброєння .

3. Організація та проведення робіт по ремонту зразка озброєння.

3.1. Визначення заходів безпеки при виконанні робіт при ремонті зразка озброєння.

3.2. Складання сітьового ( лінійного) графіка розгортання елементів пересувних ремонтних майстерень (для проведення ремонтних робіт в польових умовах), або визначення постів (ділянок) та робочих місць стаціонарного ПТОР на яких планується проведення робіт по ремонту озброєння.

3.3.Відпрацювання:

3.3.1. Таблиці послідовності виконання робіт по встановленню відповідного зразка озброєння у вихідне положення для ремонту;

3.3.2. Таблиці послідовності виконання робіт по розбиранню відповідного зразка озброєння на основні складові частини для заміни несправних вузлів (зборочних одиниць).

3.4. Відпрацювання технологічних карток розбирання вузла(зборочних одиниці) та заміни несправних деталей справними з комплекту ремонтного ЗІП та збирання вузла(зборочних одиниці).

3.5. Відпрацювання таблиці послідовності виконання робіт по збиранню зразка озброєння після проведеного ремонту.

3.6. Визначення (перелік) необхідних перевірок після проведеного ремонту зразка озброєння;

3.7. Графічний матеріал , якій використовується при відпрацюванні технологічних карток та перевірок після проведеного ремонту зразка озброєння.

3.8. Висновок про виконану курсову роботу.

3.9. Список літератури, яка використовувалась при виконанні курсової роботи.

 

Виконання розділів курсової роботи:

В введенні слід вказати тему, завдання, мету та кроткий зміст курсової роботи.

При відпрацюванні першого етапу слід керуватися документами, щодо планування експлуатації та ремонту, звітності та обліку ракетно-артилерійського озброєння, вихідними даними для розробки документів начальника служби РАО по плануванню експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння (додаток Ж), даними для оформлення актів технічного стану (Додаток З), міжремонтними ресурсами до капітального ремонту і проведення ТО-2 РАО (Додаток И). Місячні плани експлуатації та ремонту РАО та плани-завдання взводу по ремонту озброєння потрібно оформлювати на той місяць на якій запланований ремонт зразка озброєння, відповідно варіанту курсової роботи(додаток Ж, 1,а).

Оформлення документів щодо планування експлуатації та ремонту, звітності та обліку ракетно-артилерійського озброєння потребує застосування студентом комп’ютерної техніки.

На другому етапі виконання курсової роботи, керуючись організаційно-штатної структурою ремонтних підрозділів та артилерійських підрозділів визначити особовий склад, матеріально технічні засоби, яки будуть залучатися для проведення ремонту зразка ракетно-артилерійського озброєння, скласти розрахунок фонду робочого часу відділення по ремонту озброєння (додаток К), надати обґрунтування залучення відповідних спеціалістів ( з ремонтного підрозділу та зі складу розрахунків ) та їх кількості відповідно до варіанту завдання курсової роботи.

Для відпрацювання третього етапу курсової роботи по визначенню послідовності та організації робіт в ремонтних підрозділах частини (з’єднання) при проведенні ремонту зразків озброєння, - слід досконало вивчити будову і конструкцію відповідного зразка озброєння, визначити заходи безпеки, скласти сітьової ( лінійний) графік розгортання елементів пересувних ремонтних майстерень (для проведення ремонтних робіт в польових умовах) ( додаток Л), або визначити пости (ділянки) та робочі місця стаціонарного ПТОР (з наданням схем) на яких планується проведення робіт по ремонту озброєння, відпрацювати та скласти таблиці послідовності виконання робіт по встановленню відповідного зразка озброєння у вихідне положення для ремонту, по розбиранню та технологічні карти заміни несправних вузлів, таблиці послідовності виконання робіт по збиранню зразка озброєння та проведення потрібних перевірок після ремонту зразка озброєння, відповідно зразка виконаної курсової роботи (додаток Л) .

При оформленні графічного матеріалу курсової роботи слід надати рисунки або креслення механізму, вузла або зборочної одиниці, які підлягають ремонту (заміні) відповідного зразка озброєння.

Після цього слід зробити висновок щодо проведених робіт, зручності ремонту, пропозиції по вдосконаленню проведенні робіт.

5. ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кожний студент виконує курсову роботу у відповідності до варіанту.

Оформлення курсової роботи.

Курсову роботу оформляють на стандартних аркушах форматом А4. Текст пишуть охайно, темним чорнилом або пастою з одного боку аркуша розбірливим почерком. Припускаються тільки загально прийняті скорочення слів, не скорочуються спеціальні терміни, назви приладів, апаратури та механізмів, в разі використання скорочень надається перелік скорочень.

Титульний лист оформлюють згідно з додатком А.Нумерацію сторінок слід починати з другого аркуша, на якому вказують номер варіанта, та заповнюють завдання до курсової роботи – додаток Б.Текст необхідно розташовувати на аркуші таким чином, щоб залишалися поля : зліва 25. . . 30 мм, з права 10 мм, зверху 25 мм, знизу 25 мм. На сторінці 3 вказують зміст пояснювальної записки, на наступної сторінці і далі послідовно виконують усі пункти курсової роботи, на останній сторінці наводять перелік використаних літературних джерел.

Графічний матеріал та ілюстрації оформлюються згідно вимог Державного стандарту України Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95).Весь графічний матеріал креслять олівцем за допомогою креслярського приладдя. На рисунках слід давати короткі надписи, пояснюючі зображені на них схеми або графіки. Наприклад: рис.3 – накатник.

Завершена курсова робота подається виконавцем керівнику не пізніше, як за п’ять днів до захисту і містить:

- текстуальну та розрахункову частини;

- графічний матеріал, що їх ілюструє.

У текстуальній частині за титульним листом розміщується затверджене начальником кафедри завдання на курсову роботу.

Текстуальна та розрахункова частини повинні бути зброшуровані, їх обсяг, як правило не повинен перевищувати 20 . . .30 сторінок стандартного формату.

Керівник перевіряє відповідність курсової роботи завданню, щодо її виконання, правильність прийнятих рішень, схем, розрахунків, якість викладення текстуальної частини та оформлення графічного матеріалу, дає письмове заключення на роботу, допускаючи її до захисту. Графічний матеріал при цьому візується керівником.

Курсова робота із заключенням керівника повертається виконавцю не пізніше, як за день до захисту.

У тих випадках, коли курсова робота не відповідає завданню або містить принципові помилки, вона повертається виконавцю на доопрацювання.

5.2. Захист курсової роботи.

Захист курсової роботи проводиться прилюдно перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри, у тому числі і керівника курсової роботи (проекту). Захист курсової роботи складається з 10. . .15-хвилинної доповіді виконавця та його відповідей на питання членів комісії. За результатами захисту виставляється відповідна оцінка.

Результати захисту курсової роботи оцінюється за 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). При отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням комісії виконує курсову роботу з новою темою, або перепрацьовує попередню роботу.

Студенти, які без поважної причини не подали курсової роботи у зазначений термін, або не захистили її вважаються такими що мають академічну заборгованість.

Підсумки захисту курсової роботи обговорюються на засіданні кафедри.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом 1-го року.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. “Рекомендації до складання і оформлення навчально-методичної літератури ”, ЗДТУ, 2001р.

2. “Тимчасове керівництво з обліку військового майна у Збройних Силах України ( Затверджено Наказом МО України № 690 від 24. 12. 2010 року.)

3. “Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. ДСП. ”, М., 1989 г.

4. Техническое обслуживание и ремонт артиллерийского оборудования. К.В. Салуквадзе.” М., 1985 г.

5. Общее руководство по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.Часть 1, часть 2, М., 1983 г.

6. Боевая машина БМ-21. ТО и ИЭ. Боевая машина БМ-21. Инструкция по эксплуатации. Книга 2. Альбом рисунков к ТО и ИЭ., М., 1968 г

7. 122-мм гаубица 2А31. ТО и ИЭ. Части 1 и II. 122-мм гаубица 2А31. ТО и ИЭ. Альбом рисунков. 2А31. , М., 1978 г

8. 122мм гаубица Д-30(2А18). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 1. Устройство и эксплуатация. 122 мм гаубица Д-30 (2А18). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть II. Текущий ремонт. 122мм гаубица Д-30(2А18). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 1. Устройство и эксплуатация. Альбом рисунков., М., 1980 г

9. 100-мм противотанковая пушка Т-12. Руководство службы. 100-мм противотанковая пушка Т-12. Руководство службы (альбом рисунков), М., 1969 г

10. Тексти лекцій з теми «Дії особового складу при організації робіт на пунктах тех. огляду». Розділу «Бойове застосування». З дисципліни «військово-спеціальна підготовка». Для студентів кафедри військової підготовки, Запоріжжя, ЗНТУ, КВП, 2008 р.

11. Тексти лекцій з теми «Технологія ремонту і технічного обслуговування озброєння в військах. Особливості організації експлуатації ремонту і технічного обслуговування озброєння ремонтними органними з’єднань і частин при веденні бойових дій. Особливості експлуатації об’єктів котлонагляду, електропристроїв, захисних засобів, військових засобів виміру, рукавів і шлангів високого і низького тиску. Основні положення організації зберігання і ремонту боєприпасів». Розділу «Експлуатація і ремонт озброєння». З дисципліни «військово-спеціальна підготовка». 2 частина. Для студентів кафедри військової підготовки, Запоріжжя, ЗНТУ, КВП, 2007 р.

12. Тексти лекцій з теми «Основні положення організації експлуатації озброєння. Організація експлуатації, технічного обслуговування та ремонт озброєння у військах. Основні положення організації зберігання озброєння і військово-технічного майна». Розділу «Експлуатація і ремонт озброєння». З дисципліни «військово-спеціальна підготовка». 1 частина. Для студентів кафедри військової підготовки, Запоріжжя, ЗНТУ, КВП, 2008 р.

13. Методичні посібник з практичного виконання заходів по підготовці гармати до стрільби і маршу з теми «Підготовка озброєння та обладнання до бойового використання. розділу «експлуатація і ремонт озброєння» з дисципліни «військово-спеціальна підготовка» Для студентів кафедри військової підготовки, Запоріжжя, ЗНТУ, КВП, 2008 р.

14. Альбом зразків документів щодо планування експлуатації і ремонту озброєння, обліку , визначення технічного стану РАО та рекламаційної роботи розділу „Експлуатація і ремонт озброєння ” дисципліни „Військово-спеціальна підготовка ”. Для студентів кафедри військової підготовки , Запоріжжя, ЗНТУ, КВП, 2008 р.

15. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95., Київ, 1995 р.

16. Рекомендації до складання й оформлення навчально-методичної літератури. Запоріжжя, ЗДТУ. 2001 р.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.078 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал