Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ширинбекова Ж.А.

В050300 – Психология

Дін психологиясы

Күндізгі 4 жыл, 3 курс

Каз

Ширинбекова Ж.А.

Дін психологиясының пәні болып табылады

A) Шындық пен зааңдылықтардың жиынтығын зерттеу

B)& Діни адамдардың, діни емес және олардың мінез – құлықтарында қалыптасатын адамдардан ажырататын психологиялық ерекшкеліктерін зерттеу

C) Діннің психологиялық тамырын зерттеу

D) Діни сезімдер мен бағдарларды зерттеу

E) психиканы зерттеу

*****

Діни адамдардың психологиялық ерекшеліктерін мына деңгейде анықтауға болады

A) Жалпы психология

B)& Әлеуметтік психология

C) Физиология

D) Философия

E) Жас ерекшелігі психологиясы

*****

Төменде аталып өткен діншідік көзінің қайсысы жиі кездесетін болып келеді

A) Қабылдау

B) Инстинкттер

C) Қажеттіліктер

D) Өзінің шектеулілігін уайымдау

E)& Қорқыныш

*****

Діни тұлға – бұл

A)& Діни адам үшін анықталған мінез – құлық қырларының психологиялық жиынтығы

B) Тұқыммен берілген бейімділік

C) Өмір философисын іздеу

D) Тұлға интеграциясын қалыптастыру

E) Заңдар мен шындықтар жиынтығы

*****

Ішкі діншілдікті сыртқыдан ажырататын негізгі элементтер

A) Қабылдау, белсенділік, шығармашылық

B) Рухани құндылықтар, дентификация

C)& Дифференциалдылық, алоцентризм, діни құндылықтарды мақсат ретінде мойындау

D) Стоицизм, белсенділік алды, қабылдау

E) Гедоизм, қарсыласу

*****

«Персоналды діншілдік» түсінігі енгізілді

A) Платонмен

B) Л.Вентиспен

C) Б.Бейт – Халламимен

D)& О.Яворскиймен

E) Б.Братуспен

*****

Діни дағдарыстың екінші түрі былай сипатталады

A) Интенсивтілікпен және тез өсумен

B)& Діни міндеттерді орындауда талпыныстың төмендеуімен

C) Құдаймен эмоционалды байланыстың әлсіздеуімен

D) Догмалық күдіктер мен мешітке деген жағымсыз қарым – қатынас

E) Тұрмыстық өмірмен шектен тыс әуестену

*****

Діни дағдарыстардың төрт түрі ажыратылған

A) О.ЯворскийменB) Б.Бейт – Халламимен

C) Л.Вентиспен

D)& Ф.Глудоммен

E) В.Франклмен

*****

Діни сенімнің діни емес сенімнен негізгі айырмашылығы мынада

A)& Күдікті тойтаруда

B) Күдіктерді жеңуде

C) Қабылдауда

D) Қарсыласуда

E) Қашуда

*****

Діни сенімнің тұрақтылығының үш факторы бөлініп көрсеткен

A) О.Яворскиймен

B) Б.Бейт – Халламимен

C)& Вестингермен

D) Ф.Глудпен

E) В.Франклмен

*****

Дж Пратт сенімнің үш типін бөліп көрсетті

A) Қабылдау, эмоционалды сенім, аңқау сенімді

B)& Эмоионалды, интелектуалды сенім, аңқау сенімді

C) Балалықсенім, жоғары табиғи және эмоционалды сенімді

D) Аңқау сенім, жоғары табиғи және эмоционалды сенімді

E) Персоналды, қабылдауды және интелектуалды сенімді

*****

«Эмоционалды қысымның біртіндеп ұлғаю мәселесі, жай діни сезімдердің басым болуы, бұрқ етпе кульминация және оқталудың өсуі» - бұл

A)& Діни катарсистің фазалары

B) Діни сезімдердің сипаттамасы

C) Жұбатудың психологиялық аспектілері

D) Діни адамдардың мінез – құлық реакциялары

E) Ортопраксия

*****

Дінге сенушілерге түсетін ақпаратқа байланысты сүзгіш рөлін атқарады

A)& Діни бағыттылықтарB) Дінге сенушілердің қажеттіліктері

C) Діншілдіктің типі

D) Алоцентризм

E) Рухани тынышсыздық

*****

Діни топтың діни қоғамнан негізгі айырмашылығы мынада

A) Ұжымдық қызығушылықтардың тұлғалықтан басым болуында

B)& Ішкі қажеттіліктерді керекті деп сезінуде

C) Өзара деиеу және эмпатияда

D) Даналыққа ұмтылыста

E) Алоцентризмде

*****

Қандай да бір әлемдік діннің зерттелуі барысында дамитын өзінің ерекше жеке әлемдік көз – қарасымен бірігетін – бұл

A)& Секталар

B) Конфессиялар

C) Діни қоғамдар

D) Діни топтар

E) Ортодокстар

*****

К.Г. Юнг діни тәжірибенің мәнін мынадан көрді

A) Эдипов комплексін жеңуден

B)& Жоғарғы күштерге бағынудан

C) Тұлғаға мағналы тіршілік етуге мүмкіндік беретін әрекет және ойлау жүйесінен

D) Құранның мәнінен

E) Өмірдің мәнінің іргелес бекітілуінен

*****

Дінді нағыз және невротикалық етіп бөлген

A) ЭФромм

B) ВФранкл

C)& РМэй

D) АМаслоу

E) ЗФрейд

*****

Сенімнің екінші деңгейінде әдеттегідей құран болып табылады

A) Сұрау

B)& Алдамшы диалог

C) Диалог

D) Монолог

E) Формальді

*****

3- ші деңгейде діңге сенушінің құндылықты суреті былай бейнеленуі мүмкін

A) «Шыдамды және еңбек сүйгіш сопы»

B) «Барлық адамзаттың бақыты үшін күресуші»

C)& «Тәуелсіз, білімді және мәдениетті»

D) «Толерантты, сүйгіш»

E) «Ысқартылып тасталған, ақылды»

*****

Дің психологиясының пәні, діннің жеке тұлғалардың өміріне әсер етуін зерттеу болуы қажет деп санаған қандай ғалымдар

A) М.Аргайл, Б.Бейт – Халлами

B)& Д.Бэтсон, Л.Вентис

C) З.Фрейд, ВВунт

D) К.Юнг,З.Фрейд

E) Бейт – Халлами, Л.Вентис

*****

Діни сананың феномендері шындықпен қалай сәйкес келетінің, олар әлемді дұрыс,адекватты бейнелейді ме, осыны зерттеу приоритеті болып табылады

A) Идеалисттік талдау

B) Теологиялық талдау

C)& Гносеологиялық талдау

D) Психологиялық талдау

E) Трансперсоналдық талдау

*****

«Сананың кез – келген феномендерінің шынайылығы, берілген адамға тигізетін пайдасымен анықталады » деп айтқан

A) В.Вундт

B) З.Фрейд

C) К.Юнг

D)& У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

Дінді тудыратын қоғам емес, тұлға деп санаған қандай ғалымдар

A)& У.Джемс, Г.Олпорт, А.Маслоу

B) Д.Бетсон, Л.Вентис, Флурнуа

C) З.Фрейд, В.Вундт, А.Годен

D) Бейт – Халлами, Л.Вентис

E) М.Аргайл, Б.Бейт – Халлами

*****

«Дін – бұл жалпы адамзаттық, жабысқақ невроз» деп айтқан

A) В.Вундт

B)& З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

Құдайға сену, адамның психикалық денсаулығы үшін қажет деп санаған ғалым

A) В.Вундт

B) З.Фрейд

C)& К.Юнг

D) У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

Дін интелектуалды емес, эмоционалды табиғатқа ие деп санаған ғалым

A) В.Вундт

B) З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джемс

E)& Дж.Пратт

*****

Бұл автор, үрей концепциясын діннің көзі ретінде тереңдетуге тырысты

A) В.Вундт

B)& З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

«Құдайдың барын уайымдап, оны тікелей сезінетін, идея құдай алдында адамға тән» деп санаған

A)& В.Франкл, Зенковский

B) Д.Бетсон, Л.Вентис

C) З.Фрейд, В.Вундт

D) К.Юнг, З.Фрейд

E) Бейт – Халлами, Л.Вентис

*****

Адамның тарихи дамуының барысында діннің психологиялық тамырының дамуын зерттеу приоритет болып табылады

A) Идеалисттік талдаудың

B) Теологиялық талдаудың

C) Гносеологиялық талдаудың

D)& Филогенетикалық талдау

E) Трансперсоналдық талдаудың

*****

Баланың, одан кейін ересек адамның дамуының психологиялық ерекшеліктері діни сенімдердін қалыптасу процессін түсіндіру үшін өте маңызды Бұл көз – қарас

A)& Онтогенетикалық талдаудікі

B) Теологиялық талдаудікі

C) Гносеологиялық талдаудікі

D) Филогенетикалық талдаудікі

E) Трансперсональдік талдаудікі

*****

Адамның оптимизмінің ритуалдануы, оның жеңіске деген сенімі және қорқынышты жеңуге деген үміт функциясы

A) Психологияның

B)& Сиқырдың

C) Фетишизмнің

D) Діннің

E) Философияның

*****

«Психология жребиясы» терең анализін енгізген

A) В.Вунд

B) Л.Фейербах

C) К.Юнг

D) У.Джеймс

E)& Л.С.Выгодский

*****

Жребий тастау адамның ырықты жүріс-тұрысының дамуының белгілі бір сатысы деп кім есептеген

A) В.Вунд

B) Л.Фкейербах

C) К.Юнг

D) У.Джеймс

E)& Л.С.Выгодский

*****

Сиқырдың адамның санасы мен жүріс-тұрысына әсер ету процесін М.Вебер деп атады

A) «Дүниені тану»

B)& «Дүниенің сиқырын ашу»

C) «Дүниені жандандыру»

D) «Дүниенің бұзылуы»

E) «Дүниені сиқырлау»

*****

Бала психикасындағы осы ерекшеліктердің басым болуы діни ұғымдардың меңгерілуіне кептігін тигізеді

A) Педантизм

B)& Синкретизм

C) Эгоцентризм

D) Вохюнтаризм

E) Қиял

*****

Қай ғалым дінге сенушілерде діни сөзден номинативті функцияны атқарады деген

A) В.Вунд

B) З.Фрейд

C)& С.Опара

D) У.Джеймс

E) Дж.Пратт

*****

Діннің 3 негізгі психотерапевтикалық функциясы бар олар

A)& Бағытталушы, бағыттаушы, мән тудырушы

B) Танымдық, бағыттаушы, дамушы

C) Дамытушы, мән тудырушы, мотивациялаушы

D) Мотивациялаушы, дамытушы, танымдық

E) Әдістемелік, бағыттаушы, танымдық

*****

Кез келген сенім, сенімнің болмауынан жақсы Осылай кімдер ойлайды

A) В.Вунд

B) З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джеймс

E)& Н.Флоренцкий

*****

Дінге сенушінің Құдіретті күшке саналы түрде бағытталған ризалық және өтініші- бұл

A) Экстаз

B)& Дұға

C) Катарсис

D) Қажеттілік

E) Мотив

*****

Дұғаның түрлері

A)& Мойын ұсыну дұғасы, ара тусуші дұғасы, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

B) Кемсіту дұғасы, ара тусуші дұға, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

C) Сұрау дұғасы, кемсіту дұғасы, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

D) Мойын ұсыну дұғасы, жағымпаздану дұғасы , ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

E) Қуаныш дұғасы, ара тусуші дұғасы, жағымпаздану дұғасы, бас ию дұғасы

*****

Психологияның көзқарасы бойынша дұға белгілі бір эволюциядан өткен, оның фазалары

A) Мойын ұсыну дұғасы, бас ию дұғасы

B)& Тобор дұғасы, индивидуалды дұға

C) Мойынұсыну дұғасы , примитивті дұға

D) Жалпы дұға, ризашылық дұғасы

E) Ара тусуші, примитивті дұға

*****

Мойын ұсыну дұғасы байланысты

A) Қуанышты бастан кешумен

B) Реалдылықты бастан кешірумен

C)& Жоғалтуды бастан кешірумен

D) Бақытты бастан кешірумен

E) Өзінің шектеулігін бастан кешірумен

*****

Діни тәдірибені екі белгі бойынша бөлуге болады

A)& Дін типі мен адамның өтуінің сипаты бойынша

B) Таным типі мен дін типі бойынша

C) Таным типінің өтуінің сипаты бойынша

D) Жасерекшелігі мен таным типі бойынша

E) Катарсис типі мен жасерекшелігі бойынша

*****

Діни тәжірибенің бұл түрі авторитарлы дін негізінде пайда болды

A) Гуманистік

B) Қарапайым

C) Мистика

D)& Авторитарлы

E) Реалды

*****

Осы діни тәжірибенің мақсаты құдыретті күшке, өзін-өзі өзектендіруге қол жеткізу

A)& Гуманистік

B) Қарапайым

C) Мистикалық

D) Авторитарлы

E) Реалды

*****

Діни тәжірибенің осы түрі ерекше динамикамен, тікелей нақтылықпен сипатталады

A) Гуманистік

B)& Қарапайым

C) Мистикалық

D) Авторттарлы

E) Реалды

*****

Адамның күшті шындықпен контактісі осы діни тәжірибе арқылы жүзеге асады

A) Гуманистік

B) Қарапайым

C)& Мистикалық

D) Авторитарлы

E) Реалды

*****

Өту сипаты бойынша адамда мына тәжірибе түрін бөледі

A)& Қарапайым және мистикалық діни тәжірибе

B) Авторитарлы және гуманистік діни тәжірибе

C) Реалды және қарапайым діни тәжірибе

D) Авторитарлы және реалды діни тәжірибе

E) Мистикалық және реалды діни тәжірибе

*****

Дінді типі бойынша мына түрлерге бөледі

A) Қарапайым және мистикалық діни тәжірибе

B)& Авторитарлы және гуманистік діни тәжірибе

C) Реалды және қарапайым діни тәжірибе

D) Авторитарлы және реалды діни тәжірибе

E) Мистикалық және реалды діни тәжірибе

*****

Мистицизм қарама-қарсы

A) Фетишизм

B) Сиқыр

C) Анимизм

D)& Пиетизм

E) Вуаейризм

*****

Құдаймен бірлік, реалдылық, уақыт пен кеңістік сезімі бұл

A) Мистикалық діни тәжірибе түрі

B)& Мистицизм сипаты

C) Діни тәжірибе деңгейі

D) Реалды діни тәжірибе формасы

E) Авторитарлы діни тәжірибе формасы

*****

Діни экстаз, стигматизм бұл

A)& Мистикалық діни тәжірибе формасы

B) Мистицизм сипаты

C) Діни тәжірибе деңгейі

D) Реалды діни тәжірибе формасы

E) Авторитарлы діни тәжірибе формасы

*****

Бейнелік немесе дыбыстық түйсіктің сыртқы тітіркенішсіз қабылдануы

A) Стигматизм

B) Экстаз

C)& Діни ойлар

D) Сиқыр

E) Фетишизм

*****

Жағдайдың қалыпты барысының бақылауының болмауы Бұл

A) Стиумитизм

B)& Экстаз

C) Діни ойлар

D) Сиқыр

E) Фетишизм

*****

Терең діни ұйымдардың нәтижесінде денеде шынайы өзгерістердің болуы

A)& Стигматизм

B) Экстаз

C) Діни ойлар

D) Сиқыр

E) Фетишазм

*****

Салдар, құрылым, контекст бұл

A) Мистикалық діни тәжірибе формасы

B) Мистицизм сипаты

C)& Мистикалық діни тәжірибе шынайылығын бағалау критерийі

D) Реалды діни тәжірибе формасы

E) Авторитарлы діни тәжірибе формасы

*****

Діни мотивация контекстін тіркеу

A) Құрылым

B) Салдар

C)& Контекст

D) Діни ойлар

E) Сиқыр

*****

Діни тәжірибенің қарама-қайшылығы мен құрылымын сараптау

A)& Құрылым

B) Салдар

C) Контекст

D) Діни ойлар

E) Сиқыр

*****

Мистскалық тәжірибенің мүмкін салдарын тіркеу бұл-

A) Құрылым

B)& Салдар

C) Контекст

D) Діни ойлар

E) Сиқыр

*****

Бар стереотиптерді белсенді және шығармашылықты түрде атап өту бұл

A) Құрылым

B)& Діни нонконформизм

C) Контекст

D) Діни ойлар

E) Сиқыр

*****

Адамдар квазидіни жүріс-тұрыс фазасын қай жаста бастан кешеді

A)& Сәби кезінде

B) Мектепке дейінгі кезде

C) Кіші мектеп жасында

D) Ерте балалық шақт

E) Жастық шақта

*****

«Аналық дінилік» кезеңі тән

A) Сәбилік кезеңге

B) Мектепке дейінгі кезеңге

C) Ерте балалық шаққа

D)& Кіші мектеп жасына

E) Жастық шаққа

*****

Метофизикалық сипаттағы сұрақтар қай жыста пайда болады

A) Сәбилік кезеңде

B) Мектепке дейінгі кезеңде

C) Кіші мектеп жасында

D)& Ерте балалық шақта

E) Жастық шақта

*****

Діни әңгімелер мен кинографиялардың қатты әсер ететін кезеңі

A) Сәбилік шақ

B)& Мектепке дейінгі кезең

C) Кіші мектеп жас кезеңі

D) Ерте балалық шақ

E) Жастық шақ

*****

Осы жаста Құдайдың бейнесі жоғалады

A) Сәбилік шақта

B) Мектепке дейінгі кезеңде

C)& Кіші мектеп жасында

D) Ерте балалық шақта

E) Жастық шақта

*****

Құдайдың ойларының персонификациясы қай кезеңнің аяғында пайда болады

A) Жоғары сынып оқушысы кезеңі

B) Мектепке дейінгі кезең

C) Төменгі сынып оқушысы кезеңі

D)& Ортаңғы сынып оқушысы кезеңі

E) Жастық шақта

*****

Құдайға қарсы көтеріліс қай шақта басталады

A)& Жоғарғы сынып оқушысы кезеңінде

B) Мектепке дейінгі шақта

C) Төменгі сынып оқушысы кезеңінде

D) Ортаңғы сынып оқушысы кезеңінде

E) Жастық шақта

*****

Діни аутентикалық кезең сәйкес келеді

A) Жоғары мектеп жасы

B) Мектепке дейінгі кезеңге

C) Кіші мектеп жасына

D) Орта мектеп жасына

E)& жастық шаққа

*****

Діни күштің қайнар көзі , әлеуметік және патриоттық ойларға жетелейді

A) Нәрестелік

B) Мектепке дейінгі кезеңде

C) Кіші мектеп жасында

D) Ерте балалық шақта

E)& Жастық шақтан

*****

Діни тұрақтылық уақыты деп нені айтады

A) Жоғары мектеп кезеңі

B) Орта кемелдену

C)& Ерте кемелдену

D) Кеш кемелдену

E) Жастық шақ

*****

Діншілдікті тереңдету және қарастыру мәселесі туындайды

A) Жоғары мектеп кезеңі

B)& Орта кемелденуі

C) Ерте кемелдену

D) Кеш кемелдену

E) Жастық шақ

*****

Діни қорқыныш өзіндік кемшілігін уайымдаумен мотивтелетін діни көріністердің күшеюі

A) Жоғары мектеп кезеңі

B) Орта кемелдену

C) Ерте кемелдену

D)& Кеш кемелдену

E) Жастық шақ

*****

Ортодоксия, ортапракция, орпатия енетінқайта бағдарлану, яғни дұрыс сенім дұрыс әрекет және сезімдер жағына қайта бағдарлану бұл

A)& Назар аудару

B) Магия

C) Анимизм

D) Пиетизм

E) Вуаейризм

*****

Рухани даму теориялары келесі топтарға бөлінеді

A) Бағдарлаушы, бағыттаушы, ойтудырушы

B)& Құрылымдық, функционалдық, интеграциялық

C) Танымдық, бағыттаушы,дамытушы

D) Әдістемелік, бағдарлаушы, танымдық

E) Дамытушы, ойтудырушы, мотивтендіруші

*****

Рональд Голдман ,діни дамудың келесі кезеңдерін көрсетті

A) Екі

B) Төрт

C)& Үш

D) Алты

E) Он

*****

Діни дамудың интуитивті кезеңінде балаларда болады

A) Жоғары мектеп жасында

B)& Мектепке дейінгі кезеңде

C) Кіші мектеп жасында

D) Орта мектеп жасында

E) Жастық шақта

*****

Құдай туралы антропоморфикалық балаларға тән

A)& 5-9жас

B) Мектепке дейінгі кезеңде

C) Кіші мектеп жасында

D) Орта мектеп жасында

E) Жастық шақта

*****

Бұл жастағы балалар дүниені нақты логикалық түрде қабылдайды

A) Жоғарғы сынып оқушысы кезеңінде

B) Мектепке дейінгі кезеңде

C)& 9-13 жастағы балалар

D) 5-9 жас

E) Жастық шақ

*****

Балалардың діни дамуын бұл ғылым діни ойлардың қалыптасуын талдау арқылы сипаттайды

A)& Д. Элкинд

B) З. Фрейд

C) К. Юнг

D) У. Джемс

E) Р. Голдман

*****

Даму психологиясындағы құрылымдық бағыт ұсынды

A) Д. Элкинд

B) З. Фрейд

C)& Д. Фаулер

D) У. Джемс

E) Р. Голдмн

*****

«Сенім бұл адамның трансценттікпен байланысын іздеудің фундаментальды категориясы-сенім қатынастар жүйесі»Бұл позиция

A) Д. Элкинда

B) З. Фрейда

C)& Д. Фаулера

D) У. Джемса

E) Р. Голдмана

*****

Д Фаулер көрсетеді

A) Сенімнің екідаму казеңі

B) Сенімнің төрт даму кезеңі

C) Сенімнің үш даму кезеңі

D)& Сенімнің жеті даму кезеңі

E) Сенімнің он даму кезеңі

*****

Алғашқы және дффернецияланбаған сенім балаларға тән

A)& Нәрестелік кезең

B) Мектепке дейінгі кезең

C) Кіші мектеп кезеңі

D) Ерте балалық шақ

E) Жастық шақ

*****

Интуивті –проекционды сенім балаларға тән

A) Нәрестелік кезең

B)& 4-7 жас

C) Кіші мектеп оқушысы

D) Ерте балалық шақ

E) Жастық шақ

*****

Мифтік қарапайым сенім балаларда көрінеді

A) Нәрестеліқ кезең

B) 4-7 жас

C)& 7-11 жас

D) Ерте балалық шақ

E) Жастық шақ

*****

Синтетикалық – конвенциалды сенім балаларға тән

A) Нәрестеліқ кезең

B) 4-7 жас

C) 7-11 жас

D)& 11- жас

E) Жастық шақ

*****

Индивидуалды –рефлективті сенім туындайды

A) Нәрестеліқ кезең

B) 4-7 жас

C) 7-11 жас

D) 11-13 жас

E)& Жастық шақ

*****

Біріктіруші сенім

A)& 30 жас

B) 4-7 жас

C) 7-11 жас

D) 11-13 жас

E) Жастық шақ

*****

Тұтас қамтитын сенім көрінеді

A) 30 жас

B) 4-7 жас

C) 7-11 жас

D) 11-13 жас

E)& 40-50 жас

*****

Функционализм тұрғысынан рухани дамауды қарастырған

A) Д Элкинд

B) З Фрейд

C) Д Фаулер

D)& Л Шеррил

E) Р Голдман

*****

Эриксон теориясын дінде қолданудағы білікті интерпретатор

A) Д Элкинд

B)& Д Капс

C) Д Фаулер

D) Л Шеррил

E) Р Голдман

*****

Өз бағытында тек психологиянығана емес, дінтануды ұстанған алғашқы авторлардың бірі

A) Д Элкинд

B) Д Капс

C) Д Фаулер

D)& Д Вестергофф

E) Р Голдман

*****

«Сенушілік стилдер» идеясын дамытты

A) Д Элкинд

B) Д Капс

C) Д Фаулер

D)& Д Вестергофф

E) Р Голдман

*****

Сенім өзінің шынайы, өте мәнді түсінігінде адамға тән емес ол адам жауап беретін ерекше қасиет Бұл позиция

A) Д Элкинда

B) Д Капса

C)& Г Морана

D) Д Вестергоффа

E) Р Голдмана

*****

Сенімнің танымдық аспектісі (дұрыс нанымдардың болуы) бұл

A)& Ортодоксия

B) Ортопраксия

C) Ортопатия

D) Жалпыға тән

E) Автономды

*****

Сыни талданған, дұрыс әрекeт- бұл

A) Ортодоксия

B)& Ортопраксия

C) Ортопатия

D) Прообщность

E) Автономность

*****

Дұрыс мотивтер – бұл

A) Ортодоксия

B) Ортопраксия

C)& Ортопатия

D) Жалпыға тән

E) Автономды

*****

Өзіне -өзге жақтан қарай алу қабілеттіліг ересек діни тұлғаның маңызды сипаттамасы бұл

A)& Өзіндік объективтілік

B) Өзіндік сын

C) Өзіндік трансценденттілік

D) Ортодоксия

E) Ортопраксия

*****

Дұрыс мотивтер – бұл

A) Ортодоксия

B) Ортопраксия

C)& Ортопатия

D) Жалпыға тән

E) Автономды

*****

Өзіне -өзге жақтан қарай алу қабілеттіліг ересек діни тұлғаның маңызды сипаттамасы бұл

A)& Өзіндік объективтілік

B) Өзіндік сын

C) Өзіндік трансценденттілік

D) Ортодоксия

E) Ортопраксия

*****

Дін психологиясының пәні болып табылады

A) Шындық пен зааңдылықтардың жиынтығын зерттеу

B)& Діни адамдардың, діни емес және олардың мінез – құлықтарында қалыптасатын адамдардан ажырататын психологиялық ерекшкеліктерін зерттеу

C) Діннің психологиялық тамырын зерттеу

D) Діни сезімдер мен бағдарларды зерттеу

E) психиканы зерттеу

*****

Діни адамдардың психологиялық ерекшеліктерін мына деңгейде анықтауға болады

A) Жалпы психология

B)& Әлеуметтік психология

C) Физиология

D) Философия

E) Жас ерекшелігі психологиясы

*****

Төменде аталып өткен діншідік көзінің қайсысы жиі кездесетін болып келеді

A) Қабылдау

B) Инстинкттер

C) Қажеттіліктер

D) Өзінің шектеулілігін уайымдау

E)& Қорқыныш

*****

Діни тұлға – бұл

A)& Діни адам үшін анықталған мінез – құлық қырларының психологиялық жиынтығы

B) Тұқыммен берілген бейімділік

C) Өмір философисын іздеу

D) Тұлға интеграциясын қалыптастыру

E) Заңдар мен шындықтар жиынтығы

*****

Ішкі діншілдікті сыртқыдан ажырататын негізгі элементтер

A) Қабылдау, белсенділік, шығармашылық

B) Рухани құндылықтар, дентификация

C)& Дифференциалдылық, алоцентризм, діни құндылықтарды мақсат ретінде мойындау

D) Стоицизм, белсенділік алды, қабылдау

E) Гедоизм, қарсыласу

*****

«Персоналды діншілдік» түсінігі енгізілді

A) Платонмен

B) Л.Вентиспен

C) Б.Бейт – Халламимен

D)& О.Яворскиймен

E) Б.Братуспен

*****

Діни дағдарыстың екінші түрі былай сипатталады

A) Интенсивтілікпен және тез өсумен

B)& Діни міндеттерді орындауда талпыныстың төмендеуімен

C) Құдаймен эмоционалды байланыстың әлсіздеуімен

D) Догмалық күдіктер мен мешітке деген жағымсыз қарым – қатынас

E) Тұрмыстық өмірмен шектен тыс әуестену

*****

Діни дағдарыстардың төрт түрі ажыратылған

A) О.Яворскиймен

B) Б.Бейт – Халламимен

C) Л.Вентиспен

D)& Ф.Глудоммен

E) В.Франклмен

*****

Діни сенімнің діни емес сенімнен негізгі айырмашылығы мынада

A)& Күдікті тойтаруда

B) Күдіктерді жеңуде

C) Қабылдауда

D) Қарсыласуда

E) Қашуда

*****

Діни сенімнің тұрақтылығының үш факторы бөлініп көрсеткен

A) О.Яворскиймен

B) Б.Бейт – Халламимен

C)& Вестингермен

D) Ф.Глудпен

E) В.Франклмен

*****

Дж Пратт сенімнің үш типін бөліп көрсетті

A) Қабылдау, эмоционалды сенім, аңқау сенімді

B)& Эмоионалды, интелектуалды сенім, аңқау сенімді

C) Балалықсенім, жоғары табиғи және эмоционалды сенімді

D) Аңқау сенім, жоғары табиғи және эмоционалды сенімді

E) Персоналды, қабылдауды және интелектуалды сенімді

*****

«Эмоционалды қысымның біртіндеп ұлғаю мәселесі, жай діни сезімдердің басым болуы, бұрқ етпе кульминация және оқталудың өсуі» - бұл

A)& Діни катарсистің фазалары

B) Діни сезімдердің сипаттамасы

C) Жұбатудың психологиялық аспектілері

D) Діни адамдардың мінез – құлық реакциялары

E) Ортопраксия

*****

Дінге сенушілерге түсетін ақпаратқа байланысты сүзгіш рөлін атқарады

A)& Діни бағыттылықтар

B) Дінге сенушілердің қажеттіліктері

C) Діншілдіктің типі

D) Алоцентризм

E) Рухани тынышсыздық

*****

Діни топтың діни қоғамнан негізгі айырмашылығы мынада

A) Ұжымдық қызығушылықтардың тұлғалықтан басым болуында

B)& Ішкі қажеттіліктерді керекті деп сезінуде

C) Өзара деиеу және эмпатияда

D) Даналыққа ұмтылыста

E) Алоцентризмде

*****

Қандай да бір әлемдік діннің зерттелуі барысында дамитын өзінің ерекше жеке әлемдік көз – қарасымен бірігетін – бұл

A)& Секталар

B) Конфессиялар

C) Діни қоғамдар

D) Діни топтар

E) Ортодокстар

*****

К.Г. Юнг діни тәжірибенің мәнін мынадан көрді

A) Эдипов комплексін жеңуден

B)& Жоғарғы күштерге бағынудан

C) Тұлғаға мағналы тіршілік етуге мүмкіндік беретін әрекет және ойлау жүйесінен

D) Құранның мәнінен

E) Өмірдің мәнінің іргелес бекітілуінен

*****

Дінді нағыз және невротикалық етіп бөлген

A) ЭФромм

B) ВФранкл

C)& РМэй

D) АМаслоу

E) ЗФрейд

*****

Сенімнің екінші деңгейінде әдеттегідей құран болып табылады

A) Сұрау

B)& Алдамшы диалог

C) Диалог

D) Монолог

E) Формальді

*****

3- ші деңгейде діңге сенушінің құндылықты суреті былай бейнеленуі мүмкін

A) «Шыдамды және еңбек сүйгіш сопы»

B) «Барлық адамзаттың бақыты үшін күресуші»

C)& «Тәуелсіз, білімді және мәдениетті»

D) «Толерантты, сүйгіш»

E) «Ысқартылып тасталған, ақылды»

*****

Дің психологиясының пәні, діннің жеке тұлғалардың өміріне әсер етуін зерттеу болуы қажет деп санаған қандай ғалымдар

A) М.Аргайл, Б.Бейт – Халлами

B)& Д.Бэтсон, Л.Вентис

C) З.Фрейд, ВВунт

D) К.Юнг,З.Фрейд

E) Бейт – Халлами, Л.Вентис

*****

Діни сананың феномендері шындықпен қалай сәйкес келетінің, олар әлемді дұрыс,адекватты бейнелейді ме, осыны зерттеу приоритеті болып табылады

A) Идеалисттік талдау

B) Теологиялық талдау

C)& Гносеологиялық талдау

D) Психологиялық талдау

E) Трансперсоналдық талдау

*****

«Сананың кез – келген феномендерінің шынайылығы, берілген адамға тигізетін пайдасымен анықталады » деп айтқан

A) В.Вундт

B) З.Фрейд

C) К.Юнг

D)& У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

Дінді тудыратын қоғам емес, тұлға деп санаған қандай ғалымдар

A)& У.Джемс, Г.Олпорт, А.Маслоу

B) Д.Бетсон, Л.Вентис, Флурнуа

C) З.Фрейд, В.Вундт, А.Годен

D) Бейт – Халлами, Л.Вентис

E) М.Аргайл, Б.Бейт – Халлами

*****

«Дін – бұл жалпы адамзаттық, жабысқақ невроз» деп айтқан

A) В.Вундт

B)& З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

Құдайға сену, адамның психикалық денсаулығы үшін қажет деп санаған ғалым

A) В.Вундт

B) З.Фрейд

C)& К.Юнг

D) У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

Дін интелектуалды емес, эмоционалды табиғатқа ие деп санаған ғалым

A) В.Вундт

B) З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джемс

E)& Дж.Пратт

*****

Бұл автор, үрей концепциясын діннің көзі ретінде тереңдетуге тырысты

A) В.Вундт

B)& З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джемс

E) Д.Бетсон

*****

«Құдайдың барын уайымдап, оны тікелей сезінетін, идея құдай алдында адамға тән» деп санаған

A)& В.Франкл, Зенковский

B) Д.Бетсон, Л.Вентис

C) З.Фрейд, В.Вундт

D) К.Юнг, З.Фрейд

E) Бейт – Халлами, Л.Вентис

*****

Адамның тарихи дамуының барысында діннің психологиялық тамырының дамуын зерттеу приоритет болып табылады

A) Идеалисттік талдаудың

B) Теологиялық талдаудың

C) Гносеологиялық талдаудың

D)& Филогенетикалық талдау

E) Трансперсоналдық талдаудың

*****

Баланың, одан кейін ересек адамның дамуының психологиялық ерекшеліктері діни сенімдердін қалыптасу процессін түсіндіру үшін өте маңызды Бұл көз – қарас

A)& Онтогенетикалық талдаудікі

B) Теологиялық талдаудікі

C) Гносеологиялық талдаудікі

D) Филогенетикалық талдаудікі

E) Трансперсональдік талдаудікі

*****

Адамның оптимизмінің ритуалдануы, оның жеңіске деген сенімі және қорқынышты жеңуге деген үміт функциясы

A) Психологияның

B)& Сиқырдың

C) Фетишизмнің

D) Діннің

E) Философияның

*****

«Психология жребиясы» терең анализін енгізген

A) В.Вунд

B) Л.Фейербах

C) К.Юнг

D) У.Джеймс

E)& Л.С.Выгодский

*****

Жребий тастау адамның ырықты жүріс-тұрысының дамуының белгілі бір сатысы деп кім есептеген

A) В.Вунд

B) Л.Фкейербах

C) К.Юнг

D) У.Джеймс

E)& Л.С.Выгодский

*****

Сиқырдың адамның санасы мен жүріс-тұрысына әсер ету процесін М.Вебер деп атады

A) «Дүниені тану»

B)& «Дүниенің сиқырын ашу»

C) «Дүниені жандандыру»

D) «Дүниенің бұзылуы»

E) «Дүниені сиқырлау»

*****

Бала психикасындағы осы ерекшеліктердің басым болуы діни ұғымдардың меңгерілуіне кептігін тигізеді

A) Педантизм

B)& Синкретизм

C) Эгоцентризм

D) Вохюнтаризм

E) Қиял

*****

Қай ғалым дінге сенушілерде діни сөзден номинативті функцияны атқарады деген

A) В.Вунд

B) З.Фрейд

C)& С.Опара

D) У.Джеймс

E) Дж.Пратт

*****

Діннің 3 негізгі психотерапевтикалық функциясы бар олар

A)& Бағытталушы, бағыттаушы, мән тудырушы

B) Танымдық, бағыттаушы, дамушы

C) Дамытушы, мән тудырушы, мотивациялаушы

D) Мотивациялаушы, дамытушы, танымдық

E) Әдістемелік, бағыттаушы, танымдық

*****

Кез келген сенім, сенімнің болмауынан жақсы Осылай кімдер ойлайды

A) В.Вунд

B) З.Фрейд

C) К.Юнг

D) У.Джеймс

E)& Н.Флоренцкий

*****

Дінге сенушінің Құдіретті күшке саналы түрде бағытталған ризалық және өтініші- бұл

A) Экстаз

B)& Дұға

C) Катарсис

D) Қажеттілік

E) Мотив

*****

Дұғаның түрлері

A)& Мойын ұсыну дұғасы, ара тусуші дұғасы, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

B) Кемсіту дұғасы, ара тусуші дұға, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

C) Сұрау дұғасы, кемсіту дұғасы, ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

D) Мойын ұсыну дұғасы, жағымпаздану дұғасы , ризашылық дұғасы, бас ию дұғасы

E) Қуаныш дұғасы, ара тусуші дұғасы, жағымпаздану дұғасы, бас ию дұғасы

*****

Психологияның көзқарасы бойынша дұға белгілі бір эволюциядан өткен, оның фазалары

A) Мойын ұсыну дұғасы, бас ию дұғасы

B)& Тобор дұғасы, индивидуалды дұға

C) Мойынұсыну дұғасы , примитивті дұға

D) Жалпы дұға, ризашылық дұғасы

E) Ара тусуші, примитивті дұға

*****

Мойын ұсыну дұғасы байланысты

A) Қуанышты бастан кешумен

B) Реалдылықты бастан кешірумен

C)& Жоғалтуды бастан кешірумен

D) Бақытты бастан кешірумен

E) Өзінің шектеулігін бастан кешірумен

*****

Діни тәдірибені екі белгі бойынша бөлуге болады

A)& Дін типі мен адамның өтуінің сипаты бойынша

B) Таным типі мен дін типі бойынша

C) Таным типінің өтуінің сипаты бойынша

D) Жасерекшелігі мен таным типі бойынша

E) Катарсис типі мен жасерекшелігі бойынша

*****

Діни тәжірибенің бұл түрі авторитарлы дін негізінде пайда болды

A) Гуманистік

B) Қарапайым

C) Мистика

D)& Авторитарлы

E) Реалды

*****

Осы діни тәжірибенің мақсаты құдыретті күшке, өзін-өзі өзектендіруге қол жеткізу

A)& Гуманистік

B) Қарапайым

C) Мистикалық

D) Авторитарлы

E) Реалды

*****

Діни тәжірибенің осы түрі ерекше динамикамен, тікелей нақтылықпен сипатталады

A) Гуманистік

B)& Қарапайым

C) Мистикалық

D) Авторттарлы

E) Реалды

*****

Адамның күшті шындықпен контактісі осы діни тәжірибе арқылы жүзеге асады

A) Гуманистік

B) Қарапайым

C)& Мистикалық

D) Авторитарлы

E) Реалды

*****

Өту сипаты бойынша адамда мына тәжірибе түрін бөледі

A)& Қарапайым және мистикалық діни тәжірибе

B) Авторитарлы және гуманистік діни тәжірибе

C) Реалды және қарапайым діни тәжірибе

D) Авторитарлы және реалды діни тәжірибе

E) Мистикалық және реалды діни тәжірибе

*****

Дінді типі бойынша мына түрлерге бөледі

A) Қарапайым және мистикалық діни тәжірибе

B)& Авторитарлы және гуманистік діни тәжірибе

C) Реалды және қарапайым діни тәжірибе

D) Авторитарлы және реалды діни тәжірибе

E) Мистикалық және реалды діни тәжірибе

*****

Мистицизм қарама-қарсы

A) Фетишизм

B) Сиқыр

C) Анимизм

D)& Пиетизм

E) Вуаейризм

*****

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ | ВВЕДЕНИЕ. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.157 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал