Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Характеристика споруди та умови виконання робіт.




І Загальні положення

 

При виконанні другої частини курсового проекту студенти повинні оволодіти основами проектування технології будівельних процесів при зведенні монолітних фундаментів і методикою розробки технологічних карт на виконання простих і складних будівельних процесів (будівельних робіт).

Перед студентами встановлюються слідуючи задачі:

- вивчення простих і складних будівельних процесів;

- вибір основних технологічних засобів використуємих при виконанні заданого виду робіт чи будівельного процесу;

- розробка технологічної карти на виконання складного будівельного процесу-зведення монолітних залізобетонних фундаментів.

Методичні вказівки містять перелік та порядок розробки другого розділу курсового проекту, наводяться основні теоретичні положення.

При виконанні 1 частини курсового проекту використовують методичні вказівки (2).

 

ІІ Склад ІІ частини курсового проекту.

· Розрахунково-пояснювальна записка, обсягом 15…20 сторінок тексту, розрахунків, таблиць і малюнків .

· Графічний матеріал на одному аркуші формату А-1 (820 х 597 мм).

 

Розрахункова-пояснювальна записка включає слідуючі розділи:

1. Характеристика споруди та умови виконання робіт.

2. Визначення обсягів опалубочних, арматурних та бетонних робіт.

3. Вибір ефективних опалубочних систем.

4. Проектування технології й організації виконання бетонних робіт, включаючи визначення раціональної схеми розбивки фундаментів на захватки, технології монтажу опалубки, армування, укладання та вистоювання бетону. На основі прийнятих рішень і заданих термінів зведення фундаментів установлюється темп зведення фундаментів та численність бригади (ланки) виконавців робіт здійснюється розробка детального графіка виконання робіт по зведенню монолітних фундаментів. Основні заходи по контролю якості арматурних, опалубочних і бетонних робіт.

5. Розділ з описом основних заходів із техніки безпеки.

6. Ресурсне проектування. Відомість потреби в основних матеріальних ресурсах.

7. Техніко-економічні показники.

8. Зведений календарний графік виконання земляних та бетонних робіт.

 

 

ІІІ Порядок розробки розрахунково-пояснувальної записки.

 

Характеристика споруди та умови виконання робіт.

В цьому розділі описується конструктивне рішення фундаментів споруди. Наводяться потрібні плани, розрізи в буквених і цифрових осях з указівками основних розмірів і відміток. Встановлюються вимоги до виконанню робіт: природнокліматичні, сейсмічні, змінність, марка бетону, цементу, місце виготовлення опалубки, арматури, бетонної суміші та інші.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал