Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кореспонденція рахунків з обліку коштів на поточних рахунках у банку
№ з/п Зміст Операції Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит    
Передано готівку з каси в банк 31 «Рахунки в банку» 30 «Каса»
Оплачені покупцями за товари, роботи, послуги, запаси, основні засоби 31 «Рахунки в банку» 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
Одержано короткострокову позику в банк 31 «Рахунки в банку» 60 «Короткострокові позики»
Повернуто з бюджету переплату податків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 64 «Розрахунки за податками і платежами»
Одержано фінансову допомогу на поворотній основі 31 «Рахунки в банку» 55 «Інші довгострокові зобов’язання»
Одержано відшкодування від матеріально відповідальних осіб 31 «Рахунки в банку» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
Оплачено витрати на перевезення запасів 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 31 «Рахунки в банку»
Проведено розрахунки з постачальником 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 31 «Рахунки в банку»
Передано гроші з банку в касу 30 «Каса» 31 «Рахунки в банку»
Проведено передплату постачальникам 371 «Розрахунки за виданими авансами» 31 «Рахунки в банку»
Повернуто банку короткострокову позику 60 «Короткострокові позики» 31 «Рахунки в банку»
Сплачено заборгованість перед бюджетом 64 «Розрахунки з податками і платежами» 31 «Рахунки в банку»
Сплачено заборгованість перед фондами соціального страхування 65 «Розрахунки за страхування» 31 «Рахунки в банку»
Перераховано дивіденди учасникам 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 31 «Рахунки в банку»

 

Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті) та про кошти в дорозі.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валют;»

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитом -вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки. Грошові документи обліковуються на субрахунках 331 "Грошові документи в національній валюті" та 332 "Грошові документи в іноземній валюті" за їх номінальною вартістю.Аналітичний облік ведеться за видами грошових документів. На субрахунках 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на рахунки в банку, але ще не зараховані за призначенням, а також кошти, перераховані з поточних рахунків на міжбанківський валютний ринок для придбання (продажу) іноземної валюти. За дебетом цих рахунків відображаються здані до банку (перераховані на міжбанківський валютний ринок) суми, за кредитом - суми, зараховані на поточні рахунки [12].

Аналітичний облік грошових коштів у дорозі може вестися в розрізі відділень зв'язку та інших установ (організацій), які прийняли перекази за кожним первинним документом, який підтверджує здавання грошових сум [27].


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал