Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кореспонденція рахунків за операціями з обліку готівки
№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума
Дебет   Кредит  
Оприбутковано гроші з банку в касу 301 «Каса в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Оприбутковано невикористаний залишок готівки від підзвітної особи 301 «Каса в національній валюті»   372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Оприбутковано в касу грошові кошти, отримані з банку 301 «Каса в національній валюті»   311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Внесено засновниками кошти для погашення заборгованості з поповнення статутного капіталу 301 «Каса в національній валюті»   46 «Неоплачений капітал»
Внесено винною особою за визнану недостачу запасів 301 «Каса в національній валюті»   375 «розрахунки за відшкодування завданих збитків»
Видано кошти з каси в банк 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 301 «Каса в національній валюті»  
Виплачено працівникам заробітну плату 661 «Розрахунки за заробітною платою» 301 «Каса в національній валюті»  
Видано кошти під звіт 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 301 «Каса в національній валюті»  
Видано працівнику короткострокову позику 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 301 «Каса в національній валюті»  
Виплачено аванс за матеріали 371 «Розрахунки з різними дебіторами» 301 «Каса в національній валюті»  

 

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках у банку, і які можуть бути використані для поточних операцій. Він активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів - грошових коштів і має такі субрахунки: 311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Аналітичний облік за рахунком 31 "Рахунки в банках" може вестися за видами рахунків, відкритих у банківських установах. Він повинен надавати можливість щоденно визначати залишки грошових коштів на рахунках в банках, їх рух за певний період, виявляти накопичення грошових коштів понад мінімальної потреби для розміщення його у високоліквідних активах.

Субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті" призначений для обліку коштів у національній валюті, які знаходяться на поточному рахунку в банку. Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в іноземній валюті. На субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" обліковується рух коштів, які знаходяться в акредитивах, на особових рахунках із вантажообігу та в чекових книжках [21].Відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій з руху грошових коштів на поточних рахунках наведено в табл. 2.10. [9].

Таблиця 2.10


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал