Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика ТОВ «Відродження», його діяльності та облікової політики.
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальність «Відродження» знаходиться в Миколаївській області, Казанківському районі, смт Казанка.

Підприємство керується Законам України «Про підприємство в Україні», «Про власність», Про підприємництво», іншими актами законодавства, статутом підприємства.

Метою діяльності є здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, направленої на отримання прибутку.

Предметом діяльності є:

· виробництво та реалізація на території України високоякісної сільськогосподарської продукції, а також спорідненої продукції, продукції переробки, споживчих товарів, організація власної мережі реалізації продукції;

· надання механізованими загонами послуг з обробітку ґрунту, внесенню мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збиранню врожаю;

· ведення сільськогосподарського товарного виробництва, оренда для цих цілей землі чи майна;

· виконання будівельних робіт, виготовлення будівельних матеріалів та виробів;

· роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

· діяльність, пов’язана з реалізацією та іншими видами забезпечення потреб ринку у автотракторній техніці, запасних частин та комплектуючих до неї;

· купівля, збір, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, сировини, напівфабрикатів, прийом (закупівля) її у населення, в тому числі за готівку;

· інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство веде облік результатів своєї діяльності, і зокрема, у встановленому порядку веде оперативний облік і статистичну звітність. На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку.

Відповідальність за стан обліку, своєчасну здачу бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера. Компетенція, права та обов’язки головного бухгалтера визначається чинним законодавством та посадовою інструкцією. На підприємстві є наказ про облікову політику.

Посадові особи несуть встановлену чинним законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в річному звіті та балансі.

Землі є головним засобом виробництва основної сільськогосподарської продукції і раціональне землекористування має бути результатом дбайливого ведення господарства (таблиця 2.1).

Дані таблиці 1 свідчать про зменшення площі сільськогосподарських угідь господарства в звітному році порівняно з базисним на 490 ,0 га. Це є наслідком його реорганізації, в результаті чого площі і деякі види сільськогосподарських угідь були вилучені і виділені фермерам. При цьому спостерігається скорочення площі ріллі на 367,0 га., сінокоси зменшились на 123,0 га. Всі землі підприємства знаходяться в оренді. Підсумовуючи вищенаведене можна вважати, що в структурі землекористування відбулися значні зміни, а саме зменшення загальної земельної площі в 2011 році в порівняні з 2009 роком на 25%, ріллі на 28,0%, а сінокосів на 24%.

Таблиця 2.1


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал