Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кутом вильоту (g )називається кут, утворений лінією піднесення і лінією кидання.
Точкою вильоту називається центр дулового зрізу ствола. Точка вильоту є початком траєкторії.

Горизонтом зброїназивається горизонтальна площина, яка проходить через точку вильоту. Траєкторія двічі перетинає горизонт зброї: в точці вильоту і в точці падіння.

Площиною стрільби називається вертикальна площина, яка проходить через лінію піднесення.

Кутом піднесення (j )називається кут, утворений лінією піднесення і горизонтом зброї. Якщо цей кут від’ємний, то він називається кутом схилення (зниження).

Кутом кидання (q0 ) називається кут, утворений лінією кидання і горизонтом зброї.

Точкою падіння називається точка перетину траєкторії з горизонтом зброї .

Кутом падіння (qс) називається кут, утворений дотичною до траєкторії в точці падіння і горизонтом зброї, .

Повною горизонтальною дальністю (Х) називається відстань від точки вильоту до точки падіння.

Кінцевою швидкістю (Vc) називається швидкість кулі в точці падіння.

Повним часом польоту (Т) називається час руху кулі від точки вильоту до точки падіння.

Вершиною траєкторії називається найвища точка траєкторії.

Висотою траєкторії (Y) назива­ється найкоротша відстань від вершини траєкторії до горизонту зброї.

Висхідною гілкою називається частина траєкторії від точки вильоту до вершини; низхідною гілкою траєкторії називається частина траєкторії від вершини до точки падіння.

Точкою прицілювання (наведення) називається точка на цілі чи поза нею, в яку наводиться зброя.

Лінією прицілювання називається пряма лінія, яка проходить від ока стрільця через середину прорізу прицілу (нарівні з його краями) і вершину мушки в точку прицілювання.

Кутом прицілювання (a) називається кут, утворений лінією піднесення і лінією прицілювання.

Прицільною дальністю (Дп) називається відстань від точки вильоту до перетину траєкторії з лінією прицілювання.

Перевищенням траєкторії над лінією прицілювання називається найкоротша відстань від будь-якої точки траєкторії до лінії прицілювання.

Форма траєкторії залежить від величини кута піднесення. Із збільшенням кута піднесення висота траєкторії та повна горизонтальна дальність польоту кулі збільшується, але це відбувається до певної межі, за якою висота траєк­торії продовжує збільшуватись, а повна горизонтальна дальність починає зменшуватись і, нарешті, при куті піднесення 90° вона буде рівною нулю.

Кутом найбільшої дальності називається кут піднесення, при якому повна горизонтальна дальність польоту кулі стає найбільшою. Величина цього кута залежить від конструктивних особливостей кулі і зброї. Для різних куль стрілецької зброї кут найбільшої горизонтальної дальності коливається в ме­жах від 30° до 35°.Траєкторії, отримані при кутах піднесення, менших за кут найбільшої дальності, називаються настильними.

Траєкторії, отримані при кутах піднесення, більших за кут найбільшої дальності, називаються навісними.

При стрільбі з однієї і тієї самої зброї (при однакових початкових швидкостях) можна отримати дві траєкторії, настильну і навісну, з однаковою дальністю. Траєкторії, що мають однакову горизонтальну дальність, при різних кутах піднесення називають спряженими.

 

Рис. 3. Форма траєкторії

 

Постріл, при якому траєкторія не підіймається над лінією прицілювання вище за ціль на всій своїй довжині, називається прямим пострілом (рис. 4).

 

 

 

Рис. 4. Прямий постріл

 

 

Дальність прямого пострілу залежить

від висоти цілі

настильності траєкторії.

 

Чим вища ціль і чим настильніша траєкторія, тим більша дальність прямого пострілу і тим на більшій протяжності місцевості ціль може бути уражена з однією установкою прицілу.

У межах дальності прямого пострілу в напружені моменти бою стрільба може вестись без перестановки прицілу. При цьому точка прицілювання за висотою, як правило, вибирається на нижньому краю цілі.


Загальна будова вогнепальної стрілецької зброї та її класифікація

Зброю, в якій за рахунок енергії порохових газів здійснюється тільки перезаряджання, називають самозарядною;

зброю, в якій здійснюється повний цикл автоматики називають автоматичною.

Переважна більшість сучасних зразків бойової стрілецької зброї належить до класу автоматичної зброї, якій енергія порохових газів, що утворюються при згоранні порохового заряду патрона, використовується длянадання кулі початкової швидкості,


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал