Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. 1. Андреева Г.М. Социальная психология


1. Андреева Г.М. Социальная психология. – 2-е изд. – М., 1988.

2. Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избр. раб. – К., 2006.

3. Богданов А.А. Собирание человека // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25.

4. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М., 1994.

5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1999.

6. Конева Е.В. Психология общения: учеб. пос. – Ярославль, 1992.

 

7. Малахов В.А. Етика: курс лекцій: Навч. посіб. – К., 1996

8. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.

Тема2. Невербальні особливості ділового спілкування. Види і форми».

План

1 Поняття про вербальне та невербальне спілкування.

2 Класифікація невербальних засобів спілкування.

3 Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки.

Ключові поняття:невербальна комунікація, міміка, пантоміміка, кінетика, такесика, проксеміка, пара лінгвістика, екстралінгвістика.

 

Питання для дискусії.

1. Чи можливо зімітувати невербальні засоби спілкування для очікування потрібного результату?

2. В яких випадках міміка людини стає бідною та небагатозначною?

3. Чи є протиріччя між вербальними та невербальними засобами спілкування показником того, що людина говорить неправду?

 

Завдання та питання для самоконтролю

 

1 Що таке вербальні засоби спілкування?

2 Що таке експериментальна риторика?

3 Як особистість комунікатора впливає на результативність переконуючого впливу?

4 Які вербальні засоби відносяться до кінесики?

5 Що включають в себе паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування?

6 Яке значення в спілкуванні має контакт очей?

7 Що таке проксеміка і яку роль вона відіграє у спілкуванні?

8 Як невербальні засоби поведінки впливають на поведінку людини і на сприйняття партнера по спілкуванню?

 

Література

1. Конева Е.В. Психология общения: учеб. пос. – Ярославль, 1992.

2. Лабунская В.А. Невербальное поведение. – Ростов н/ Д., 1986.

3. Лабунская В.А. Способность к психологической интерпретации невербального поведения// Вопросы Психологии. – 1987. - №3.

4. Льюс Д. Тренинг эффективного общения: Пер. с англ. – М., 2002.

5. Ллойд К.Ф. Телефонний разговор с клиентом: как добиться успеха. - М., 1994.

6. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. – Нижний Новгород, 1992.

7. Сухарев В. Искусство распознавания людей. – Донецк, 1998.

 

Тема3. Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування

План семінарських занять

1 Особливості ділової бесіди. Етапи ділової бесіди.2 Підготовка до ділової бесіди. Встановлення контакту в бесіді.

3 Вплив на людину в бесіді та розв’язання протиріч.

4 Прийняття рішення і завершення бесіди

Ключові поняття:ділова бесіда, прийнятті рішення, репрезентативна система, етапи бесіди, підготовка до бесіди, психологічний контакт.

 

Питання для дискусії.

1. Як побудувати вірний розподіл ролей в діловій бесіді?

2. Як покращити психологічний контакт на першому етапі бесіди, якщо партнер по спілкуванню одразу виявляє негативне відношення?

3. Що нам допомагає, а що заважає з’ясувати невисловлений зміст ситуації, яка супроводжує ділову бесіду?

 

Завдання та питання для самоконтролю

 

1 Які функції виконують індивідуальні бесіди в нашому житті?

2 Якими етичними критеріями треба керуватися під час бесіди для досягнення успіху в бізнесі?

3 Чому іноді бесіди закінчуються, ледве розпочавшись?

3 Як встановити контакт із співрозмовником?

4 Які прийоми краще використати на етапі орієнтування?

5 Як під час бесіди утримати ініціативу у своїх руках?

6 Як краще прийняти спільне рішення?

7 Чому важливо дотримуватись певних правил при виході з контакту?

8 Як зробити людині зауваження, щоб не зіпсувати стосунків і викликати у неї бажання щось виправити у своїх діях, поведінці?

9 Яких правил службового етикету необхідно дотримуватися під час проведення ділової бесіди?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал