Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економіка підприємства. Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України

 

Дніпропетровська державна

Фінансова академія

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

 

 

Дніпропетровськ – 2011

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

 

Економіка підприємства

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”,

6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”,

 

Дніпропетровськ – 2011

 

ББК 65.29 Е45  
Економіка підприємства:Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 359с.

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальним планом і програмою й призначений для студентів заочної форми навчання Посібник містить методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальних завдань, контрольні заходи, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Склад і зміст завдань відповідає програмі курсу. Зміст тестів і виробничих ситуацій відповідає сучасним економічним умовам.

Укладачі: О.Б.Ватченко   к.е.н., доцент, кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Л.В.Михальчук старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Є.Ш.Ісхаков старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Б.С. Ватченко старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Л.І. Гладка асистент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Рецензенти: Р.Б. Тян   А.Г.Бабенко –   – д.е.н., професр, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» д.е.н., професор, завідувач кафедри и управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії
Відповідальний за випуск: І.Д. Падерін - д.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств

 

Обговорено та схвалено

на засіданні Вченої ради

економічного акультету

Протокол №5 від 04.04.2011

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедриекономіки підприємств

Протокол № 9 від 12.04.2011


ЗМІСТ

     
  Передмова
1. Програма навчальної дисципліни
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
3. Методичні рекомендації до практичних занять
4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
5. Методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи
6. Підсумковий контроль
Список рекомендованої літератури

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал