Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік рекомендованої літератури. 1. Физическая химия / Под ред


1. Физическая химия / Под ред. К.С. Краснова. – М.: Высш. шк., 1982. – 688 с.

2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. – М.: Высш. шк., 1988, 2001. – 496 с.

3. Лебідь В.І. Фізична хімія. – Харків: Фоліо, 2005. – 480 с.

4. Практикум по физической химии / Под ред. С.В. Горбачева. – М.: Высш. шк., 1974. – 496 с.

5. Практикум по физической химии / Под ред. Н.К. Воробьева. – М.: Химия, 1975. – 368 с.

6. Практические работы по физической химии / Под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя, А.М. Пономаревой. – Л.: Химия, 1982. – 400 с.

7. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А.А. Равделя, А.М. Пономаревой. – Л.: Химия, 1983, 1999. – 232 с.

8. Фізична хімія: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» усіх форм навчання / Уклад.: Г.А. Рудницька, Т.А. Каменська, Т.В. Кірсенко, І.О. Ренський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 60 c.


Зміст

Вступ 3

1. Кінетика хімічних реакцій у розчинах 5

Робота 1.1. Дослідження кінетики розкладу пероксиду водню у

водному розчині за сталої температури 10

Робота 1.2. Дослідження впливу температури на швидкість процесу

розкладу пероксиду водню у водному розчині 14

Робота 1.3. Дослідження кінетики реакції окиснення йодиду калію

персульфатом калію 16

Робота 1.4. Дослідження кінетики реакції окиснення йодиду

калію персульфатом калію 19

2. Кінетика гетерогенних процесів 20

Робота 2.1. Дослідження кінетики розчинення твердої кислоти у

воді 24

Робота 2.2. Дослідження кінетики реакції нейтралізації між

твердою кислотою та розчином лугу 27

3. Електропровідність розчинів електролітів 30

Робота 3.1. Визначення константи електролітичної комірки 34

Робота 3.2. Дослідження електропровідності розчинів сильних та

слабких електролітів 36

Робота 3.3. Визначення константи дисоціації слабкого електроліту 37

Робота 3.4. Кондуктометричне титрування 38

4. Електрорушійні сили 42

Робота 4.1. Визначення ЕРС хімічних гальванічних елементів та

електродних потенціалів 47

Робота 4.2. Визначення ЕРС концентраційного гальванічного

елементу 50

Робота 4.3. Визначення добутку розчинності галогеніду арґентуму

у водному розчині 51

Робота 4.4. Потенціометричне титрування 53

5. Потенціометричне визначення 58

Робота 5.1. Калібрування – метра 62

Робота 5.2. Вимірювання розчинів 62

6. Електроліз 63

Робота 6.1. Електролітичне одержання міді 66

Робота 6.2. Електроліз води 67

Робота 6.3. Електрохімічний синтез перманганату 71

Перелік рекомендованої літератури 74mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал