Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Робота 1.2. Дослідження впливу температури на швидкість процесу розкладу пероксиду водню у водному розчині.


Мета роботи: визначити залежність константи швидкості реакції розкладу пероксиду водню у водному розчині від температури і обчислити енергію активації реакції.

Порядок виконання роботи наведено в роботі 1.1, але визначення проводять за різних температур і з однаковою концентрацією каталізатора КІ.

 

Звіт

1. Дані експерименту:

температура досліду о С; см3; см3.

Таблиця 1.4. Залежність об’єму кисню, що виділився наслідок перебігу реакції, від часу

, см3
, с                        

 

см3.

2. Побудова за даними табл. 1.4 графіка .

3. Розрахунки для табл. 1.5:

Таблиця 1.5. Дані для визначенняконстанти швидкості та порядку реакції

№ виміру Час з початку реакції , с Об’єм газу см3 k, с -1
. .        

с -1

4. Кінетичне рівняння реакції:

5. Дані для графічного визначення енергії активації реакції:

Таблиця 1.6. Залежність константи швидкості реакції від температури

t, o C T, K , К-1 , см3 , с -1
t в лабораторії          
         
         
         

 

6. Побудова графіка та визначення на його основі за формулою (1.13) енергії активації реакції.

7. Висновок.

ЛІТЕРАТУРА: [1, с. 528 – 531; 2, с. 313 – 315; 3, с. 337 – 341; 4, с. 338 – 346; 5, с. 202 – 205; 6, с. 235 – 236; 7, с. 217; 8, с. 46 – 47].mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал