Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Явище переносу в газах.
4A24 Середня довжина вільного пробігу молекул визначається як

А) відстань, яку проходять молекули в середньому за одиницю часу;

Б) відстань, яку проходять молекули в середньому від однієї стінки посудини в якій знаходиться газ до іншої;

В) відстань, яку проходять молекули в середньому між двома послідовними зіткненнями;

Г) середнє арифметичне максимальної і мінімальної відстані, яку може пройти молекула між двома зіткненнями;

Д) правильної відповіді немає.

 

4A25 Ефективним діаметром молекули називається

А) максимальний лінійний розмір молекули;

Б) відстань, яка рівна подвійному радіусу молекули;

В) середня відстань від одного краю молекули до іншого;

Г) мінімальна відстань, на яку зближуються при зіткненні центри двох молекул;

Д) правильної відповіді немає.

 

4A26 Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище дифузії?

А) імпульсу; Б) моменту імпульсу; В) енергії; Г) маси; Д) заряду.

 

4A27 Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище внутрішнього тертя?

А) імпульсу; Б) моменту імпульсу; В) енергії; Г) маси; Д) заряду.

 

4A28 Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище теплопровідності?

А) імпульсу; Б) моменту імпульсу; В) енергії; Г) маси; Д) заряду.

 

4A29 Закон Фур’є, який описує явище теплопровідності має вигляд

А) ; Б) m = –D ; В) F= – ; Г) = ; Д) .

 

4A30 Закон Фіка, який описує явище дифузії має вигляд

А) ; Б) dm = –D ; В) F= – ; Г) = ; Д) .

 

4A31 Закон Ньютона, який описує явище внутрішнього тертя має вигляд

А) ; Б) m = –D ; В) F= – ; Г) = ; Д) .

 

4A32 Коефіцієнт теплопровідності обчислюється за формулою

А) ; Б) ; В) ; Г) = ; Д) .

 

4A33 Коефіцієнт дифузії обчислюється за формулою

А) ; Б) ; В) ; Г) D= ; Д) .

 

4A34 Випадкові відхилення від найбільш правдоподібного або найбільш ймовірного значення називаються

А) довжиною вільного пробігу;

Б) флуктуаціями;

В) ефективним діаметром молекул;

Г) ймовірністю;

Д) правильної відповіді немає.

 

4A35 Найбільша кількість молекул газу в рівноважному стані мають швидкість, що приблизно дорівнює

А) середньоарифметичній швидкості;

Б) середньоквадратичній швидкості;

В) найбільш ймовірній швидкості;

Г) будь-якій швидкості;

Д) правильної відповіді немає.

 

 


 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал