Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи
Державна митна справа здійснюється на основі принципів:1) виключної юрисдикції України на її митній території;

2) виключних повноважень митних органів України щодо здійснення державної митної справи;

3) законності та презумпції невинуватості;

4) єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;

5) спрощення законної торгівлі;

6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;

7) додержання прав та охоронюваних ЗУ інтересів осіб;

8) заохочення доброчесності;

9) гласності та прозорості;

10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим Кодексом. Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ. Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;

забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок);

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Основними завданнями Міндоходів України є:

1) забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів;

2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3) забезпечення формування та реалізація державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений ЗУ строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.70 Адміністративно-правове забезпечення управління у галузі соціального захисту населення.

Правовими засадамиуправління соціальним захистом населення є: Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14. 01. 1998 р.,

закони: від 05. 11. 1991 р. «Про пенсійне забезпечення», від 20. 12. 1991 р. «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», від 09. 04. 1992 р. «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», від 22. 10. 1993 р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 16. 12. 1993 р. «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», від 07. 03. 1996 р. «Про страхування», від 24. 03. 1998 р. «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», від 23. 09. 1999 р. «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», від 02. 03. 2000 р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», від 01. 06. 2000 р. «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», від 16. 11. 2000 р. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», від 09. 07. 2003 р. «Про недержавне пенсійне забезпечення», від 17. 03. 2011 р. «Про центральні органи виконавчої влади»;укази ПУ: 06. 04. 2011 р. «Про Положення про Міністерство соціальної політики України», від 06. 04. 2011 р. «Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України», від 06. 04. 2011 р. «Про Положення про Пенсійний фонд України», від 06. 04. 2011 р. «Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці»;

постанови КМУ: 21. 08. 2001 р. «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», від 17. 08. 2002 р. «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги», від 24. 02. 2003 р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», від 12. 05. 2004 р. «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги», від 02. 04. 2005 р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд» тощо. Центральним органом управління соціальним захистом населення є Міністерство соціальної політики України (створено на базі Міністерства праці і соціальної політики України), діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики покликане реалізовувати єдину державну політику щодо соціального забезпечення населення та соціальної захищеності інвалідів і громадян похилого віку й організації роботи щодо призначення та виплати пенсій відповідно до чинного законодавства тощо. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, проводить збирання, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати. Його діяльність спрямовується та координується Міністром соціальної політики України. Він здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через свої місцеві органи: головні управління в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі;

управліннях в районах, містах і районах у містах. Слід акцентувати свою увагу на тому, що державний контроль у сфері соціального захисту здійснюють: Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України та їх територіальні органи, а нагляд — Державна інспекція України з питань праці (Положення про Державну інспекцію України з питань праці), Міністрерство доходів та зборів України (щодо адміністрування єдиного соціального внеску).

Міністерство соціальної політики України — утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерством керує Віце-прем'єр-міністр України — Міністр соціальної політики України. Через нього КМУ спрямовує і координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади:Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України. Державна інспекція України з питань праці. Пенсійний фонд України. Фонд загальнообов`язкового держсоцстрахування на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Під соціальним захистом слід розуміти комплекс заходів, що здійснюються державою в різних сферах діяльності, забезпечують доступ кожного члена суспільства до мінімально необхідного комплексу соціальних благ, які сприяють усуненню соціальної нерівності і підтримку найбільш вразливих верств населення, сімей, громадян. Інститут соціального захисту включає соціальне страхування, соціальну допомогу, державне пенсійне забезпечення, державні та приватні фонди.

Для здійснення управління фінансами пенсійного забезпечення створено Пенсійний фонд України, який є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим КМУ. Основним завданням Пенсійного фонду та його органів на місцях є забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсій військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ строкової служби, допомоги на дітей, а також інших витрат, фінансування яких відповідно до чинного законодавства покладено на Пенсійний фонд. Виконанню завдань по соціальному захисту населення України сприяють Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р., закони України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 25 червня 1997 р., «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р., «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, а також членів їх сімей.

До відання Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі виконавчої влади належать питання, пов'язані з реалізацією і додержанням гарантій соціальних прав громадян, передбачених законодавством про соціальний захист, проведенням у життя єдиної соціальної політики. Кабінет Міністрів розробляє і здійснює через систему органів виконавчої влади загальнодержавні програми соціально-економічного розвитку країни, приймає або затверджує нормативні акти, якими регламентується діяльність органів соціального захисту населення. Так, Кабінет Міністрів прийняв цілий ряд нормативних актів з організації роботи органів соціального захисту, медико-соціальної експертної комісії, професійної реабілітації інвалідів, підвищення розмірів пенсій тощо.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал