Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості даного типу задач пе­редбачають поглиблене дослідження змісту якогось конкретного інституту кримінального права, що стосується злочину.
 

Тому розв'язання таких задач як окремі елементи включає:

уточнення та попередню оцінку фактичних обставин (обов'язковий елемент);

систематизацію тих фактичних обставин, які охоплюють­ся змістом відповідного інституту (обов'язковий елемент);

визначення конкретних правових, правозастосовних та теоретичних орієнтирів, які впливають на зміст інституту, що розглядається (обов'язковий елемент);

зіставлення систематизованих фактичних обставин з пра­вовими, правозастосовними та теоретичними орієнтирами відповідного інституту (обов'язковий елемент);

формулювання проміжних і остаточних висновків щодо кримінально-правового змісту відповідних фактичних обставин у межах інституту, що розглядається (обов'язковий елемент);

написання формули кримінально-правової кваліфікації та юридичного формулювання обвинувачення (обов'язковий еле­мент);

відповідь на конкретні запитання задачі, якщо така відповідь не сформульована у попередніх елементах рішення (обов'язковий елемент);

 

При цьому у функціональному плані перший з виділених вище елементів розв'язання задачі виступає за­гальною передумовою правильності такого розв'язання; другий-п'ятий елементи відображають процес формулювання власної кри­мінально-правової оцінки фактичних обставин і тим самим її об­грунтування; п'ятий (у частині остаточних висновків), шостий елементи фіксують відповідну форму влас­ної кримінально-правової оцінки фактичних обставин; сьомий елемент дає відповідь на запитання за­дачі, що мають переважно практичний характер.

Приклад розв'язання

Уточнення та попередня оцінка фактичних обставин.

2. Систематизація фактичних обставин.

- мета;

-етапи досягнення мети та реалізації умислу;

-причинно-наслідкові зв’язки.

 

3. Визначення конкретних правових, право застосовних(практичних) та теоретичних орієнтирів

Правовими орієнтирами є: ___________________________________________________________________.

Правозастосовними (практичними) орієнтирами є:_____________________________________________.

Теоретичними орієнтирами є вироблені наукою кримі­нального права:_______________________________.

Зіставлення систематизованих фактичних обставин з право­вими, правозастосовними та теоретичними орієнтирами інститу­ту.

Формулювання проміжних і остаточних висновків щодо кримінально-правового змісту фактичних обставин справи.

5.1. Проміжні висновки:_______________________________________________________________________.

а) дїї (бездіяльність ) були спрямовані на вчинення ___________________________________________________. 

5.2. Попередні висновки щодо видів злочинів, ознаки яких вба­чаються в діях суб'єктів_______________.

 

Вплив окремих інститутів Загальної частини криміналь­ного права (КК України), що стосуються злочину, на кримінально-правову кваліфікацію діянь суб'єктів___________________________________.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал