Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Формули
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу i порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера, наприклад: «(3.1)» (перша формула третього розділу).

Наприклад:

 

(3.1)

 

де ОПАЗС – річний доход АЗС на який будуть проходити змагання;

Кс – число днів проведення змагання (Кс=1).

 

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою, ставиться справа від вістря дужки, яка знаходиться в середині групи формул і звернена в сторону номера.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо за формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, i кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння i формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище i нижче кожної формули потрібно залишати не менше ніж один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) i ділення (:).

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал