Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика аудиторського контролю
Аудиторський контроль -незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання- встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства.

Види аудиту
Аудит можна класифікувати за різними ознаками:
I. У залежності від користувачів інформації аудит поділяють на 2 види:
а) зовнішній
б) внутрішній

II. По відношенню до вимог законодавства розрізняють:
а) обов'язковий аудит
б) ініціативний аудит

 

 

31.Класифікація та особливості проведення перевірок

Перевірки можна класифікувати за наступними ознаками:

За місцем проведення та обсягом документації, що перевіряється: документальні (виїзні) та камеральні

За обсягом питань, що перевіряються: комплексні, тематичні та оперативні. Комплексні перевірки, які здійснюються кількома органами державного контролю, якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного контролю

За цілями проведення: звичайні, повторні (контрольні) та зустрічні.

За способом організації перевірки діляться на 2 типи: планові та позапланові, та мають певні відмінності

Основні етапи перевірок контролюючими органами:

Етап 1. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника (його заступника), або уповноваженої особи суб'єкта господарювання

Посадові особи контролюючого органу повинні пред’явити суб’єкту перевірки службові посвідчення та посвідчення або направлення на проведення перевірки.

Якщо у суб’єкта перевірки наявний журнал здійснених перевірок, посадова особа органу державного контролю вносить до цього журналу відповідний запис перед початком перевірки.

Етап 2.Посадові особи контролюючого органу після допущення до перевірки вивчають документи, здійснюють дії, передбачені окремими порядками проведення перевірок, та зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання, яка стала відома їм при проведенні перевірки.

Етап 3.За результатами здійснення планової чи позапланової перевірки посадова особа контролюючого органу, у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт проведеної перевірки у 2-х прирмірниках.

В такому акті мають міститися такі відомості:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал