Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Баланс активів і пасивів.
Баланс активів і пасивів має форму двосторонньої таблиці, у лівій частині якої фінансові та нефінансові активи, у правій - фінансові зобов'язання. Перевищення вартості активів (вимог) над величиною фінансових зобов'язань представляє собою чисту вартість власного капіталу. Схема балансу активів і пасивів на початок (кінець) періоду наведена в

табл. 3.1.

Баланси активів і пасивів складаються за секторами і галузями економіки і в цілому по економіці. Балансувальною статтею зведеного балансу активів і пасивів є національне багатство. Отже, обсяг національного багатства можна визначити за даними балансу активів і пасивів як різницю вартостей усіх економічних активів і фінансових зобов'язань.

Вартість активів (пасивів) протягом року змінюється внаслідок дії різних чинників. Балансове рівняння активів можна подати таким чином:

Вартість пасивів на кінець періоду визначають аналогічно:

Абсолютна зміна вартості активів і пасивів (приріст, зменшення) відбивається в СНР на рахунку операції з капіталом тана фінансовому рахунку. Таким чином, баланс активів і пасивів пов'язаний з рахунками нагромадження.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал