Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Осымша шешiм
Iс бойынша шешiмге қаулы қабылдаған сот iске қатысушы адамдардың өтiнiшi бойынша немесе өз бастамашылығымен мынадай жағдайларда:
1) iске қатысушы адамдар дәлелдемелер ұсынған және түсiнiктемелер берген қандай да бiр талап бойынша шешiм шығарылмаса;
2) егер сот құқық туралы мәселенi шеше отырып, алып берiлген соманың, берiлуге тиiстi мүлiктiң мөлшерiн немесе жауапкер жасауға тиiстi әрекеттердi көрсетпесе;
3) егер сот шығындары туралы мәселенi сот шешпесе;
4) егер сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi сот шешпесе, қосымша шешiм шығара алады.

Қосымша шешiм шығару туралы мәселе шешiм орындалатын мерзiмнiң шегiнде қойылуы мүмкiн. Мәселе сот отырысында қаралғаннан кейiн сот қосымша шешiм шығарады және оған шағым жасалуы немесе наразылық келтiрiлуi мүмкiн. Iске қатысушы адамдарға сот отырысының уақыты және орны туралы хабарланады, алайда олардың келмеуi қосымша шешiм шығару туралы мәселенi қарауға кедергi болмайды. Қосымша шешiм шығарудан бас тарту туралы соттың ұйғарымына жеке шағым, наразылық берiлуi мүмкiн. Шешiм түсiнiксiз болған жағдайда iстi қараған сот iске қатысушы адамдардың өтiнiшi бойынша, сондай-ақ сот орындаушысының өтiнiшi бойынша шешiмдi оның мазмұнын өзгертпей түсiндiруге құқылы. Шешiмдi түсiндiруге ол әлi орындалмаған және шешiм мәжбүрлi түрде орындалуы мүмкiн мерзiм өткенге дейiн жол берiледi. Сот шешiмдi түсiндiру туралы өтiнiштi, өтiнiштi өтiнiш қабылданған күннен бастап он күн мерзiмде қарауға мiндеттi. Шешiмдi түсiндiру туралы мәселе сот отырысында шешiледi. Iске қатысушы адамдарға, сондай-ақ қарау нысанасы оның түсiндiру туралы өтiнiшi болған жағдайларда сот орындаушысына сот отырысының уақыты мен орны хабарланады, алайда олардың келмеуi шешiмдi түсiндiру туралы мәселенi қарауға кедергi болмайды. Соттың шешiмдi түсiндiру туралы ұйғарымына жеке шағым, наразылық берiлуi мүмкiн 

69) Шешімді орындау. Дереу орындауға жататын шешімдер. Шешімді орындау. Шешiм, дереу орындалатын жағдайлардан басқа, ол заңды күшiне енгеннен кейiн, заңмен белгiленген тәртiп бойынша орындалады.Сот шешiмi заңды күшiне енгеннен кейiн атқару парағы жазылады, ол өндiрiп алушыға берiледi не оның жазбаша өтiнiшi бойынша сот оны аумағы бойынша атқарушылық iс жүргiзудiң тиiстi органына орындау үшiн жiбередi.
Мүлiк тәркiленген, мемлекет кiрiсiне өндiрiп алынған, қылмыспен келтiрiлген залал өндiрiп алынған, алименттер өндiрiп алынған, жарақаттанудан немесе денсаулыққа өзге де зақым келуден, асыраушысынан айрылуынан келтiрiлген залалдың орны толтырылған жағдайларда сот өз бастамасымен атқару құжатын аумағы бойынша тиiстi атқарушылық iс жүргiзу органына орындауға жiбередi. Соттың дереу орындалуға тиiстi шешiмi бойынша атқару парағы жазылып, шешiм шығарылғаннан кейiн дереу орындауға жiберiледi.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал