Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


B. УВЧ-терапія
C. Дарсонвалізація

D. Гальванізація

49.Метод електролікування постійним струмом

A. Електрофорез

B. УВЧ-терапія

C. Дарсонвалізація

D. Гальванізація

50.Дистанційне медичне дослідження різних процесів і передача відомостей на відстань називається:

A. Телеметрологія

B. Термометрія

C. Телеметрія

D. Теплометрія

*****

1.Що таке світло?

A. Звукова хвиля, яка поширюється

B. Електромагнітна хвиля, яка сприймається оком

C. Оптичне явище

D. Рентгенівське випромінювання

2.Який діапазон видимого світла?

A. 120-500 нм

B. 450-500 нм

C. 200-670 нм

D. 400-760 нм

3.Закон відбивання світла:

A. Кут падіння рівний куту відбивання

B. Кут падіння більший від кута відбивання

C. Світло падає та відбивається довільно

D. Відбивання світла прямолінійне

4.Лінзи поділяють на:

A. Розбірні та збірні

B. Збірні та розсіювальні

C. Перевідні та пропускні

D. Збірні та розкидаючі

5.Джерелами світлових хвиль є…

A. Незбуджені атоми, молекули,

B. Збуджені атоми, молекули

C. Будь-які нагріті тіла

D. Світлові рецептори

6.Розділ фізики, який вивчає закони поширення світла

A. Геометрична оптика

B. Оптична геометрія

C. Дифракційна оптика

D. Біофізична оптика

7.Відбивання світла від різних точок поверхні під однаковими кутами називається

A. Дифузійним відбиванням

B. Дзеркальним поглинанням

C. Дифузним відбиванням

D. Дзеркальним відбиванням

9.Кутом падіння називається кут, проведений у точці на межі розділу двох середовищ, між …

A. Спадаючим променем та перпендикуляром

B. Відбитим променем та перпендикуляром

C. Падаючим променем та перпендикуляром

D. Заломленим променем та перпендикуляром

10.Кут α дорівнює куту β – це закон…

A. Заломлення світла

B. Відбивання світла

C. Розсіювання світла

D. Падіння світла

11.Якщо кут падіння більший від кута заломлення,то друге середовище є

A. Практично густішим

B. Оптично густішим

C. Оптично заломленим

D. Оптично менш густе

13.Промені, що падають на лінзу паралельно до головної оптичної осі лінзи, після заломлення…

A. Сходяться в головному фокусі

B. Ідуть паралельно осі

C. Перетинають вісь в оптичному центрі

D. Розбігаються

14.Падаючий промінь, який не змінює свого напряму поширення після проходження через лінзу…

A. Паралельний до головної оптичної осі

B. Іде через оптичний центр лінзи

C. Перпендикулярний до головної оптичної осі

D. Проходить через подвійний фокус

15.Перше заломлення світла в оці відбувається:

A. На кришта­лику


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал