Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок вивчення питань щодо організації зв'язку
Основи ведення зв'язку. Вимоги, що пред’являються до зв'язку.

Зміст питань щодо організації зв'язку в модулі тактика.

Зміст питань щодо організації зв'язку містить вивчення матеріалу щодо матеріальної частини засобів зв'язку, а також питань, що стосується застосування засобів зв'язку та організації зв'язку у різних обставинах обстановки.

Місце, яке займають питання щодо Організації зв'язку при вивченні модуля „ТАКТИКА", полягає у забезпеченні функціонування системи управління

 

Завдання, що вирішуються під час вивчення питань щодо організація зв'язку.

В результаті вивчення питань щодо організація зв’язку студенти повинні:

ЗНАТИ:

1. Основні завдання зв'язку щодо забезпеченню управління підрозділам, види та засоби зв'язку.

2. Загальну будову радіостанцій підрозділів та бронеоб'єктів, порядок їх розгортання, налагодження і встановлення зв'язку.

3. Засоби проводового зв'язку, порядок підготовки до роботи та робота на них.

4. Правила радіообміну при роботі на засобах зв'язку.

5. Порядок організації зв'язку при управлінні підрозділами в основних видах бою.

ВМІТИ:

1. Здійснювати радіозв'язок в радіомережах і радіонапрямках, вести службові переговори за допомогою таблиць сигналів бойового управління, таблиць позивних, у тому числі в умовах перешкод.

2. Працювати на засобах зв'язку підрозділів і бронеоб'єктів, забезпечуючи стійкий зв'язок у всіх режимах роботи апаратури, в будь-яких умовах обстановки.

3. Виконувати вимоги радіомаскування, прихованого управління військами та забезпечення безпеки зв'язку.

4. Використовувати засоби проводового зв'язку для управління підрозділами в бою.

5. Організовувати та забезпечувати зв'язок з підлеглими та взаємодіючими під­розділами в основних видах бою.

Порядок вивчення питань щодо організації зв'язку

Питання щодо Організації зв'язку для ВОС 021000 вивчається у п’ятому, шостому, сьомому, восьмому семестрах та на навчальному зборі.

 

 

 

Семестри Усього годин навчальних занять Заняття під керівництвом викладача Самостійні заняття
Усього годин Групові заняття Практичні заняття Контрольні заняття Заліки
5-й      
6-й    
7-й    
8-й    
Навч. збір      
Всього  

Всього навчальною програмою передбачено вивчення даного матеріалу протя­гом 36 навчальних годин, з них під керівництвом викладача — 24 години та 12 годин призначені для самостійної роботи над матеріалом навчальної програми.Питання щодо організації зв'язку вивчається шляхом проведення п'яти групових та п'яти практичних занять. На при кінці вивчення матеріалу, в якості модульного контролю, проводиться контрольне заняття


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал