Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
 

Значна частина фонду крилатих висловів дуже давнього походження.

Вживані у сучасній українській літературній мові крилаті вислови є яскравим свідченням міцних і різносторонніх зв’язків нашої мови з іншими мовами світу; вони відбивають зв’язок українського народу з багатьма народами.

Вислови, що походять з латинської та давньогрецької мов, є переконливим доказом засвоєння українською мовою надбань культури попередніх епох. Частина виразів, пов’язаних з античною історією та міфологією, давно вже стала здобутком загальнонародної української мови, тобто властива не лише писемному, а й усному мовленню (лабіринт, ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, дамоклів меч та ін.) Широко відомі також висловлювання видатних учених, мислителів, письменників античного світу.

Запозичені крилаті вислови вживаються у нашій мові як у перекладі, так і в оригіналі, неперекладеними. Часом такий крилатий вислів –цитата-не перекладається, а «переповідається» українською мовою і живе в ній саме в такій формі.

За своїм походженням фразеологічні одиниці – неоднорідні.

Українська фразеологія сформувалася протягом багатовікового історичного розвитку нашого народу, його контактів з іншими народами і їхніми культурами.

Виділяють такі джерела фразеології:

1. жива народна мова;

2. професійно – виробнича сфера;

3. фразеологізми античного походження;

4. фразеологізми біблійного походження;

5. крилаті слова.

Запас крилатих слів української мови поповнювався не лише через запозичення; багато крилатих слів походить з творів класики української літератури – Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, та ін., а також з творів українських радянських письменників. Деякі з цих крилатих слів стали надбанням не тільки української мови.

Однією з яскравих прикмет крилатих висловів є їх варіантність. Переважна їх більшість може вживатись в різних контекстах у формах, що так чи інакше відрізняються від вихідної форми (наприклад, поряд із власним іменем Дон-Кіхот, що стало крилатим словом, набувши узагальненого значення, широко вживаються похідні форми: донкіхотство, донкіхотський, донкіхотствувати). Усі вони об’єднуються спільністю семантики і творять цілу групу крилатих слів. До речі, наявність похідних форм крилатого вислову – найпереконливіше свідчення про його поширеність у мові. Так само й найпоширеніші цитати з літературних творів та історичних документів, як правило, обростають різноманітними варіантами з пропущеними, доданими чи заміненими словами. [ 2 ]


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал