Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жеке кедендік тексеріп қарау– кедендік бақылаудың ерекше түрі.
Кедендік жеке тексеріп қapaу - кедендік бақылаудың ерекше нысаны ретіндеп жеке тексеріп қарау Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін не кедендік бақылау аймағындағы немесе халықаралық әуежайдың транзит аймағындағы жеке тұлғанын Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу объектілері болып табылатын тауарларды өзінде жасырып, бермей тұр деп ойлауға жеткілікті негіздер болған жағдайда, кеден органы басшысының, оны алмастырушы адамның не Қазақстан Республикасының кедендік шекарасындағы бақылау-өткізу пункті уәкілетті лауазымды адамның жазбаша шешімі бойынша жүргізіледі. Жеке тексеріп карауды тексеріп каралатын адаммен бір жыныстағы кеден органыныңлауазымды адамдары сол жыныстағы екі куәгердің қатысуымен санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келетін оқшауланған үй-жайда жүргізеді. Жеке тексеріп караудың жүргізілгендігі туралы кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша хаттама жазылады. Жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу туралы шешiм кеден органы лауазымды адамының баянхатына бұрыштама қою арқылы жазбаша нысанда қабылданады, не жеке қүжатпен ресiмделедi. Жеке кедендiк тексерiп қарау басталар алдында кеден органының лауазымды адамы жеке тұлғаға тексерiп қарауды жүргiзу туралы шешiмдi көрсетуге, жеке тұлғаны мұндай тексерiп қарауды жүргiзу кезiндегi құқықтарымен таныстыруға және жасырған тауарларын өз еркiмен беру туралы ұсыныс жасауға мiндеттi. Жеке тұлғаның жеке кедендiк тексерiп қарау туралы шешiмімен танысу фактiсiн көрсетiлген тұлға мұндай тексерiп қарауды жүргiзу туралы шешiмдегi, тиiстi жазбамен куәландырады. Мұндай әрекеттердi жасаудан бас тартқан жағдайда бұл туралы жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу туралы шешiмге осындай тексерiп қарауды жүргiзу туралы шешiмдi жариялаған кеден органы лауазымды адамының қолымен куәландырылатын белгi қойылады. Жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде кеден органы лауазымды адамының әрекетi жеке тұлғаның ар-намысы мен абыройына нұқсан келтiрмеуге, тексерiлiп қаралатын тұлғаның денсаулығына заңсыз зиян және мүлкiне залал келтiрмеуге тиiс.Өзiне қатысты жеке кедендiк тексерiп қарау жүргiзiлiп отырған жеке тұлғаның:

1)жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу басталғанға дейiн кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу шешiмiмен және тәртiбiмен танысуға;

2) өз құқықтары мен мiндеттерiмен танысуға;

3) түсiнiктемелер беруге және қолдаухаттарды мәлiмдеуге;

4) өзiнде жасырғаң кеден одағының кеден заңнамасын бұза отырып өткiзiлмек тауарларды өз еркiмен беруге;

5) жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзетiн кеден органы лауазымды адамы жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу туралы актiге мiндеттi түрде енгiзе отырып, мәлiмдеме жасауға;

6) ана тiлiн пайдалануға, сондай-ақ аудармашының қызметтерiн пайдалануға;

7) кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу туралы акт жасалып болған соң онымен танысуға және актiге енгiзуге жататын мәлiмдемелер жасауға;

8) жеке кедендiк тексерiп қарау жүргiзетiн кеден органы лауазымды адамдарының әрекеттерiне Қазақстан Республикасындағы кеден iсi кодексіне сәйкес шағымдануға құқығы бар.Жеке кедендiк тексерiп қарау барысында тексерiлiп қаралатын тұлға немесе оның заңды өкілі жеке кедендікксеріп қарау жүргізетін кеден органы лауазыымды адамының заңды талаптарын орындауға мiндеттi.

Жеке кедендiк тексерiп қарауды тексерiлiп қаралатын адаммен бiр жыныстағы кеден органының лауазымды адамдары сол жыныстағы екi куәгердiң қатысуымен санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келетiн оқшауланған үй-жайда жүргiзедi. Бұл үй-жайға басқа жеке тұлғалардың кiруiне және олардың тарапынан жеке кедендiк тексерiп қараудың жүргiзiлуiн қадағалау мүмкiндiгiне жол берiлмеуге тиiс. Тексерiп қаралатын адамның денесiн тексерiп зерттеудi, қажет болған жағдайда арнайы медициналық техниканы пайдалана отырып, медицина қызметкерi ғана жүргiзуге тиiс.

Медициналық қызметкер жеке кедендiк тексерiп қарау туралы шешiмдi орындаудан жалтаруға құқылы емес. Кәмелетке толмаған немесе әрекетке қабiлетсiз жеке адамды жеке кедендiк тэксерiп қарау кезiнде оның заңды өкiлдерi (ата-аналары, асырап алушылары, қорғаншылары, қамқоршылары) немесе оны алып жүретiн адамдар қатысуға мiндеттi.

Жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзу туралы Кеден одағы комиссиясының иiешiмiмен бекiтiлетiн нысан бойынша екi дана етiп актi жасалады. Бұл акт жеке кедендiк тексерiп қарау барысында не тiкелей ол аяқталғаннан кейiн жасалуға тиiс. Актiге жеке кедендiк тексерiп қарауды жүргiзген кеден органының лауазымды адамы, оған қатысты тексерiп қарау жүргiзiлген жеке адам не оның заңды өкiлi иемесе оны алып жүрген адам, куәгерлер, ал тексерiп зерттеу жүргiзiлген кезде медициналық қызметкер қолдарын қояды.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.031 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал