Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проте російські та прусські війська завдали поразки армії Т.Костюшка.
ТРЕТІЙ ПОДІЛ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 13 жовтня 1795року

Після придушення повстання у 1795р. Російська імперія,Австро-Угорщина та Королівство Пруссія здійснили третій поділ Речі Посполитої. Згідно поділу:

До Австро-Угорщини - приєднано Краків,Холмщину,Південне Підляшшя та Галичина;

До Росії – Західна Білорусь,Західна Волинь,та литовські та латвійські землі;

До Пруссії – західні й північні землі Польщі.

Унаслідок трьох поділів Польська держава перестала існувати.

Останньою крапкою у ліквідації польської держави було зречення від престолу останнього короля – Станіслава Августа Понятовського( 25 листопада 1795р) а також угода трьох союзників (26 січня 1796 р), в якій вони зобов’язувалися ніколи не вживати назви "Королівство Польське" або "Польща" і надалі спільно виступати проти будь-яких намагань відновити цю державу в будь-якій формі.

Індивідуальна та фронтальна перевірка навчальних досягнень учнів. Наведіть приклади індивідуальних диференційованих завдань з історії України з метою виявлення рівня сформованості умінь роботи з текстом підручника.

Перевірка дає змогу визначити вчителю ефективність власної роботи, для учня - привчає до регулярного вивчення матеріалу, стимулює виділення головного, розвиває числення учня. Умови ефективної перевірки -систематичність, повинна охоплювати різні сторони навч. діяльності, зростаюча вимогливість, використання різних форм перевірки. Завдання контролю - з'ясувати рівень знань, визнач ефективність методів роботи. Різновиди -поточна, попередня, періодична, тематична, підсумкова. Форми - усна (індивідуальна; фронтальна, комбінована, залік), письмова (с/р, контрольна. залік), практична (робота з картою, планом, описи). Вимоги до контролю -індивідуальність, систем етичність, об'єктивність, використання різних форм Організація перевірки - підручники закриті. ? ставиться класу, потім учню, не переводити в допит чи діалог, ? мають бути чіткими Помилки в ході перевірки - ? носить репродуктивний хар, відповіді не доповнюються низька кількість оцінок, використояусіься більше половини уроку. До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім самоконтролю, належать індивідуальна і фронтальна перевірки.

Індивідуальну перевірку спрямовано до конкретного учня і вона має на меті з'ясувати рівень за­своєння ним певних знань, навичок, вмінь, професійних рис та визначити основні напрями роботи.

Фронтальну перевірку, яка, на жаль, в основному перева­жає в дидактичному процесі, спрямовано на з'ясування рівня засвоєння учнями програмного матеріалу за порівняно короткий термін. Це, наприклад, може бути фронтальна письмова робота.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал