Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. Франкська держава.
Завоювання франками Галлії. Утворення франкської держави Меровінгів. Прийняття франками християнства. Державний устрій у VI — VІI ст.

Господарське життя і суспільний лад франків за "Салічною правдою". Франкська община і її еволюція в VI — VII ст. Розклад родових зв'язків. Виділення алоду і виникнення общини-марки. Соціальне розшарування у франкському суспільстві. Ріст великої земельної власності. Ослаблення центральної влади за спадкоємців Хлодвіга. Піднесення майордомів Австразії. Об'єднання франкських земель за Піпіна Геристальського.

Франкська монархія Каролінгів. Карл Мартелл і його боротьба з арабами. Переворот у поземельних відносинах. Уведення бенефіціїв. Часткова секуляризація церковних земель. Захоплення королівської влади Піпіном Коротким. Союз з папством. Утворення папської держави в Середній Італії. Ріст Франкської держави за Карла Великого. Завоювання Лангобардського королівства і земель саксів. Війни з аварами, слов'янами й арабами. Проголошення імперії, її міжнародне і внутрішнє становище. Організація управління за Карла Великого. Спроби централізації і їхня невдача. Імперія Карла Великого як слабке військово-адміністративне об'єднання різних за рівнем розвитку й етнічному складу територій і народів.

Розвиток феодальних відносин у Каролінгській державі. Завершення перевороту в поземельних відносинах. Ріст світського і церковного землеволодіння. Прекарні відносини. Розвиток особистої і судової залежності селян. Коммендація. Імунітет. Васалітет. Структура феодальної вотчини. Різні категорії залежного селянства. Панування натурального господарства. Подальша феодалізація Каролінгської держави.

Занепад імператорської влади. Розпад франкской імперії при спадкоємцях Карла Великого. Верденська угода.

Тема 6. Британія у ранньому середньовіччі.

Британія під римським пануванням. Завоювання країни англосаксами. Англосаксонські королівства в Британії, їх суспільний і політичний лад. Безсинтезний шлях розвитку феодалізму в англосаксонських королівствах, його особливості: повільні темпи феодалізації і стійкість общинних порядків. Гептархія. Об'єднання англосаксів під владою Екберта. Боротьба зі скандинавськими вторгненнями. Альфред Великий і його політика. Боротьба з данами наприкінці X — на початку XI ст. Англія під владою Кнута Великого. Відновлення незалежності Англії.

Тема 7. Франція в IX — XI ст.

Територія й етнічний склад населення. Розвиток феодальних відносин. Особливості феодалізму у Франції. Політична роздробленість. Становище королівської влади за останніх Каролінгів і перших Капетингів. Стан феодалів, його ієрархічна організація. Селяни.Тема 8. Утворення ранньофеодальної німецької держави.

Особливості розвитку феодальних відносин. Виникнення німецької ранньофеодальної держави. Саксонська династія. Церковна політика Оттона І.

Італійська політика німецьких королів і створення імперії. Політика королів Франконської династії, опора на міністеріалів і дрібних феодалів. Ослаблення центральної влади. Політична криза другої половини XI ст. Боротьба імперії і папства за інвеституру єпископів. Саксонське повстання. Завершення боротьби за інвеституру. Катастрофа церковної політики німецьких імператорів. Вормський конкордат.

Тема 9. Італія в IX — XI ст.

Політична роздробленість Італії. Розходження в характері і темпах розвитку феодалізму в окремих областях країни. Особливості аграрного ладу в Північній, Середній і Південній Італії. Ріст ремесла і торгівлі, раннє відродження міст.

Феодальні смути і зовнішні вторгнення. Підпорядкування Північної і Середньої Італії німецькими королями і його наслідки.

Тема 10. Іспанія у VIII — середині XІ ст.

Вестготське королівство на початку VІІІ ст. Завоювання Іспанії арабами й берберами. Мусульманська Іспанія: специфіка економічного, політичного й соціального розвитку. Міська культура мусульманської Іспанії. Битва під Ковадонге. Початок Реконкісти. Центри Реконкісти й християнські держави Піренейського півострова в Х — початку XІ ст. Соціально-економічний і політичний лад Астуро-Леонського королівства. Каталонія, Наварра й Арагон в Х — ХІ ст.

Тема 11. Північна Європа в ІХ — ХІ ст.

Експансія вікінгів в ІX — першій половині Х ст. Заселення Ісландії норвежцями. Ісландський альтинг. Відкриття Гренландії та островів Північної Америки. Походи вікінгів у другій половині Х — першій половині XІ ст. Держава Кнута Великого. Своєрідність генезису феодалізму в Скандинавських країнах. Суспільно-політичний лад скандинавських держав.Тема 12. Розвиток Візантійської імперії в ІV — ХІ ст.

Утворення Східної Римської (Візантійської) імперії. Особливості її історичного розвитку. Аграрний лад, ремесло, торгівля, держава, церква і єресі. Тимчасове зміцнення рабовласницької держави за Юстиніана. Становище народних мас, народні рухи. Повстання "Ніка". Законодавство Юстиніана І. Зовнішня політика Юстиніана І. Війни в Північній Африці й Італії. Війни з Іраном на Сході.

Початок масових слов'янських вторгнень на Балканський півострів і безуспішна боротьбу з ними. Невдалі спроби реставрації імперії. Неміцність завоювань Візантії на Заході. Загострення внутрішнього і зовнішнього становища Візантії наприкінці VI — початку VII ст. Народні рухи в східних провінціях. Боротьба з Іраном і арабами. Скорочення території візантійської імперії.

Криза Візантії в VII ст. Слов'янська колонізація. Відродження общинних форм землеволодіння. Роль слов'ян у формуванні візантійського феодалізму. Особливості процесу феодалізації Візантії.

Аграрний лад Візантії за даними "Землеробського закону". Візантійська община VII — VIII ст. і початок її розкладу. Формування феодальних відносин у Візантії VIII — IX ст. Правління Ісаврійської династії. Фемний устрій і поселення стратіотів. Іконоборство і його соціальна сутність. Іконоборча політика Лева III Ісавра і його спадкоємців. Єресь павлікіан. Повстання Хоми Слов'янина.

Візантія в другій половині ІХ — ХІ ст. Подальший розвиток феодалізму за Македонської династії. Центральна влада і її боротьба з місцевими великими феодалами. Клас феодалів. Основні категорії селянства. .Аграрне законодавство Македонської династії. Розвиток міжнародної торгівлі, ріст значення Константинополя. Зовнішня політика Візантії в Х — ХІ ст. Боротьба з Арабським халіфатом. Завоювання Болгарії. Візантійсько-руські стосунки в ІХ — ХІ ст. Династія Комнінів і подальший розвиток візантійського феодалізму. Загострення внутрішніх протиріч у Візантії. Соціальна боротьба на селі в Х — ХІ ст. Народні рухи в містах. Боротьба за владу усередині пануючого класу. Посилення політичного впливу великих феодалів. Ослаблення центральної влади до кінця XI ст.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2.КУЛЬТУРА ТА ЦЕРКВА У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Тема 1. Християнська церква у ранньосередньовічній Європі.

Навернення Костянтина Великого в християнство. Оформлення християнської догматики: тринітарні й христологічні суперечки. Аріанство. Вселенські собори. Християнське вчення про порятунок і устрій світобудови. Церква й таїнства. Становлення доктрини папства. Хід й особливості християнізації германських і кельтських племен в ІV — V ст. Церква у варварських королівствах. Зміцнення світської влади єпископів. Королівські церкви і їхні взаємини з папством. Римські місіонери в Англії. Християнська аскеза й виникнення чернецтва. Реформа св. Бенедикта Аніанського. Реформа св. Боніфація. Союз Каролінгів з папством.

Тема 2. Західноєвропейська культура раннього середньовіччя.

Генезис середньовічної культури. Синтез пізньоантичної, християнської й варварської традицій. Августин. Боецій. Кассіодор. Значення їхньої творчості. Ріст самосвідомості варварських народів. Каролінгське відродження.

Тема 3. Культура Візантії.

Особливості розвитку візантійської культури. Роль у ній античної традиції. Освіта. Розробка християнської православної доктрини у філософії. Іоанн Дамаскін. Іоанн Златоуст. Патріарх Фотій. Костянтин Багрянородний і його праці. Історіографія у Візантії. Прокопій Кесарійський. Менандр Протиктор. Агафій Міренейський. Хронографія. Євсевій Кесарійський. Художня література. Прикладне мистецтво. Архітектура. Ісідор Милетський. Анфімій Траллський. Розвиток природничих наук. Лев Математик.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3.ЗАХІДНА ЄВРОПА В ЕПОХУ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ.

Тема 1. Виникнення середньовічних міст.

Успіхи в розвитку продуктивних сил у Західній Європі до кінця раннього середньовіччя. Відділення ремесла від сільського господарства Виникнення середньовічних міст як центрів ремесла і торгівлі. Особливості цього процесу в окремих країнах Європи. Доля античних міст.

Західноєвропейські міста, їхнє населення і зовнішній вигляд. Боротьба міст із сеньйорами і її результати. Виникнення міст-комун і їхній політичний пристрій. Комунальні свободи.

Міське ремесло, його характер, цехова організація. Значення і роль цехів у житті міста. Боротьба цехових ремісників з міським патриціатом. Розшарування усередині цехів.

Головні торгові шляхи і центри в Європі в XIII — XIV ст. Роль середземноморської торгівлі. Італійські міста і їхні зв'язки з Близьким Сходом. Ярмарки. Розвиток кредиту і банків. Значення середньовічного міста в розвитку продуктивних сил і розкладанні феодального способу виробництва. Вплив міста на село. Розвиток товарно-грошових відносин, комутація ренти.

Тема 2. Хрестові походи європейців у країни східного Середземномор'я.

Західна Європа напередодні хрестових походів. Економічні і політичні причини хрестових походів. Роль папства і католицької церкви в їхній підготовці. Становище на Близькому Схід. Візантія і її боротьба з турками-сельджуками. Клермонський собор. Перший хрестовий похід. Участь у ньому бідноти. Утворення Єрусалимського королівства. Єрусалимські ассизи.

Експлуатація хрестоносцями місцевого населення. Придбання італійських міст на Сході. Духовно-лицарські ордена. Другий хрестовин похід. Держава Саладіна. Третій хрестовий похід. Захоплення Кіпру.

Четвертий хрестовий похід і роль у ньому Венеції. Розгром Константинополя хрестоносцями. Латинська імперія і грецькі держави. Останні хрестові походи. Втрата хрестоносцями володінь на Сході. Занепад хрестоносного руху і його причини. Наслідки хрестових походів. Зміцнення зв'язків зі Сходом. Вплив східної культури на Західну Європу.

Тема 3. Франція в XI — ХІІІ ст.

Аграрний лад Франції й становище селянства й феодалів у ХІ — ХІІ ст. Зрушення в розвитку продуктивних сил і поширення продуктової ренти. Внутрішня колонізація. Ріст міст у ХІ — ХІІІ ст. Нерівномірність економічного розвитку Північної й Південної Франції. Розходження між містами Північної й Південної Франції і їхня боротьба з сеньйорами. Політична роздробленість в ХІ — ХІ ст. Вплив розвитку товарно-грошових відносин на французьке село в XІІІ ст. Поширення грошової ренти. Ріст економічної самостійності селянського господарства й початок особистого звільнення селян. Викуп особистих повинностей і поява цензиви. Скорочення доменіального господарства й розвиток сеньйорії. Посилення власницьких прав селян. Ріст майнового розшарування в місті й селі. Сільські комуни. Особливості соціальної боротьби.

Економічні й соціальні причини посилення королівської влади в ХІІ — ХІІІ ст. Визвольний рух міст, його роль у формуванні союзу королівської влади й міського стану. Територіальне розширення королівського домена. Філіп ІІ Август і Плантагенети. Альбігойські війни й приєднання Лангедока. Реформи Людовика ІX. Ріст державного апарата й подальше зміцнення французької монархії.

Тема 4. Англія у ХІ — ХІІІ ст.

Нормандське завоювання і його вплив на розвиток феодалізму в Англії. Своєрідність ленної системи. Організація управління. Посилення королівської влади. Соціальна структура Англії й становище селянства наприкінці XІ ст. за даними "Книги Страшного суду". Король і церква. Королівська влада й феодали. Особливості феодального ладу в Англії. Виникнення міст й особливості їхнього розвитку в ХІ — ХІІІ ст. Феодальна міжусобиця середини XІІ ст.

Подальше зміцнення феодальної держави. Генріх ІІ. Судова й військова реформи Генріха ІІ. Англо-французька держава Плантагенетів у XІІ — початку XІІІ ст.

Центральне й місцеве управління. Відносини королівської влади із церквою, феодалами, містами. Початок завоювання Ірландії. Спроби підкорити Шотландію. Економічний розвиток Англії в XІІІ ст. Особливості маноріальної структури. Майнове розшарування селянства. Становище міст.

Зовнішня й внутрішня політика Іоанна Безземельного. Велика хартія вольностей. Генріх ІІІ. Встановлення баронської олігархії. Громадянська війна. Виникнення парламенту. Соціальна й політична роль парламенту наприкінці XІІІ ст. Особливості формування станової монархії в Англії.

Тема 5. Німеччина в ХІ-ХІІІ ст.

Ріст продуктивних сил у сільському господарстві в ХІ — ХІІІ ст. Особливості аграрного розвитку Німеччини в ХІІ — ХІІІ ст. Поширення грошової ренти. Класова боротьба в німецькому селі. Ріст міст і їхня боротьба з феодалами. Особливості політичного розвитку Німеччини.

Німецька агресія проти полабських і прибалтійських слов'ян.

Італійська політика німецьких імператорів. Боротьба Фрідріха І Барбароси з папою і ломбардськими містами. Політика Фрідріха ІІ у Німеччині й Італії. Крах італійської політики німецьких імператорів у середині XIII ст. Виникнення територіальних князівств. Зміцнення самостійності територіальних князів у другій половині XIII ст. і занепад імператорської влади. Міжцарів'я і початок династії Габсбургів.

Тема 6. Італія в ХІ — ХІІІ ст.

Особливості соціально-економічного і політичного розвитку Італії в середні століття. Підйом міст. Утворення міських комун і їхнєперетворення в міста-держави. Політична боротьба в містах Ломбардії і Тоскани, Утягування села в товарно-грошові відносини. Зміна становища селянства. Ранній розвиток грошової ренти в Середній і Північній Італії. Ослаблення влади феодалів у селі. Сільські комуни і їхнє наступне підпорядкування містами.

Політика Штауфенів в Італії. Ломбардська ліга міст і її боротьба з Фрідріхом І Барбаросою. Битва під Леньяно. Константський мир і його значення.

Тема 7. Країни Піренейського півострова.

Араби в Іспанії. Кордовський халіфат і християнські держави Піренейського півострова. Реконкіста і її основні етапи. Роль селянства, городян, лицарства у реконкісті. Духовно-лицарські ордени. Успіхи реконкісти в XIII ст. Особливості економічного і політичного розвитку окремих піренейських королівств: Арагону, Кастилії, Наварри і Португалії. Королівська влада і кортеси.

Тема 8. Скандинавські країни в XI — XІІІ ст.

Своєрідність формування феодальних відносин у Скандинавських країнах. Уповільнений розклад общинно-родового ладу. Християнізація скандинавів. Утворення Датського, Шведського і Норвезького королівств.

Ріст великого церковного і світського землеволодіння. Намагання феодалів підкорити вільне селянство. Селянські рухи і їхній вплив на політичний лад Данії, Швеції і Норвегії. Збереження вільного селянства в Норвегії. Скандинавські міста в XII — XIV ст.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №4.ЄВРОПА В ХІV — ХV СТ.

Тема 1. Франція в період Столітньої війни.

Політика Філіпа ІV Красивого. Приєднання Шампані. Боротьба за Фландрію. Боротьба королівської влади з папством. Виникнення Генеральних штатів, їхній склад і компетенція. Особливості станової структури французького суспільства. Причини й початок Столітньої війни. Поразки при Кресі й Пуатьє. Генеральні штати 1356 р. і проект державних реформ. Повстання в Парижі під керівництвом Етьєна Марселя й Жакерія. Мир у Бретіньї. Карл V Валуа і його реформи.

Міські й селянські повстання в другій половині XІV ст. Феодальна міжусобиця, повстання кабош’єнів. Поновлення Столітньої війни. Народна боротьба проти англійських загарбників. Жанна д'Арк. Податкова й військова реформи Карла VІІ. Закінчення Столітньої війни.

Ріст державної централізації. Зміна соціальної бази французької монархії. Ослаблення Генеральних штатів. Банкіри й купці у фінансовому управлінні. Людовик XІ: його боротьба з великими феодалами, економічна політика. Завершення політичного об'єднання Франції наприкінці XV ст.

Тема 2. Англія в XIV — XV ст.

Початок Столітньої війни. Економічні й соціальні зрушення в англійському селі ХІV cт. Процес комутації селянських повинностей і захоплення общинних земель. "Чорна смерть". "Робітниче законодавство".

Сеньйоральна реакція. Рух за реформу церкви. Вчення Уікліфа. Лолларди, Джон Болл. Повстання Уота Тайлера. Програми повсталих. Наслідки повстання і його значення.

Економічний розвиток англійського села в XV ст. Категорії англійського селянства і їхнє становище "Старе" й "нове" дворянство. Особливості соціально-політичного розвитку Англії в XV ст. Закінчення Столітньої війни. Повстання Джека Кеда. Війна Червоної й Білої Троянд й її соціальні наслідки. Утворення англійської народності.

Тема 3. Німеччина в XIV—XV ст.

Соціально-економічний і політичний розвиток Німеччини в XІV — XV ст. Підйом гірської і текстильної промисловості. Стан сільського господарства і положення селян у XIV — XV ст. Імператор і територіальні князі. Розвиток північно-німецьких міст. Міста і німецькі князі. Швабський і Рейнський союзи міст і їхня боротьба з феодалами. Ганзейський союз і його панування на Північному і Балтійськом морях. Занепад імператорської влади. Загострення політичної боротьби в імперії. Карл IV. "Золота булла" і закріплення роздробленості Німеччини. Подальший занепад імперії в XV ст. Спроби імперських реформ.

Тема 4. Італія в XIV — XV ст.

Політичний лад міст у ХІV cт. Особливості економічного й політичного ладу Флоренції й Мілана. Мануфактурне виробництво у Флоренції й повстання "чомпі". Італійські морські республіки: Піза, Генуя й Венеція. Їхня боротьба за гегемонію в Середземномор'ї. Кьоджська війна. Особливості державного устрою Генуї й Венеції.

Економічний і політичний розвиток Італії в XV ст. Торгівля італійських міст. Встановлення ладу сеньйорії в містах Північної й Середньої Італії. Тиранія Медічі у Флоренції. Савонарола.

Тема 5. Іспанія та Португалія в ХІV — ХV ст.

Завершальний етап Реконкісти. Посилення кризових явищ у соціально-економічному розвитку на початку XІV ст. Погіршення становища селянства й загострення соціальної боротьби в селі. Феодальні конфлікти й заколоти ХІV — ХV cт. Об'єднання Кастилії з Арагоном і утворення єдиного Іспанського королівства. Іспанські міста. Роль католицької церкви й інквізиції в Іспанії. Завоювання Гранади і завершення реконкісти. Економічна політика іспанських королів у другій половині XV ст. Ріст міжнародного значення Іспанії.

Тема 6. Скандинавські країни в XIV — XV ст.

Розвиток феодалізму в Норвегії, Швеції і Данії в XIV ст. Боротьба королівської влади з феодальною знаттю. Вальдемар IV. Датський і війни з Ганзейським союзом. Посилення королівської влади в Данії. Кальмарська унія і підпорядкування Данією Швеції і Норвегії. Боротьба Швеції за незалежність. Погіршення становища селян. Скандинавські країни в XV ст.

Тема 7. Візантія в ХІІІ — ХV ст.

Четвертий хрестовий похід і завоювання Візантії хрестоносцями. Відновлення Візантійської імперії в 1261 р. Пізній візантійський феодалізм. Рух зилотів у Фессалоніці. Міжусобна війна. Занепад Візантійських міст у XIV — XV ст. Територіальні втрати Візантії до кінця XIV ст. Турки-османи. Турецькі завоювання на Балканах. Падіння Константинополя і його історичне значення. Османська імперія в XV ст. Положення завойованих народів під владою Османської імперії.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №5.ЄВРОПЕЙСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА КУЛЬТУРА.

Тема 1. Церква у період розвиненого середньовіччя.

Криза церковного життя наприкінці ІX — початку XІ ст. Завершення християнізації Західної, Центральної й Східної Європи до початку ІІ тисячоліття н.е.

Чернечі рухи Х — першої половини XІ ст. Клюнійці. Ідея церковної реформи. Боротьба із симонією й твердження целібату. Римська курія й колегія кардиналів. Розкол церкви. Схизма 1054 р. Догмат про чистилище. "Григоріанська реформа" та її значення в історії церкви.

Встановлення папської теократії. Епоха найвищої могутності папства в ХІІ — ХІІІ ст. Вчення про індульгенції. Зміни в масовій свідомості у XІІ ст. Єресі другої половини ХІІ — ХІІІ ст. Організація папської інквізиції. Створення жебракуючих орденів. Домініканці й францисканці. "Авіньйонський полон" пап. Політика "авіньйонського" папства й ставлення до неї церкви й суспільства. Рух за незалежність національних церков. Велика схизма. Падіння авторитету папства й соборний рух.

Тема 2. Середньовічна європейська культура.

Специфіка самосвідомості середньовічної людини. Теологізм й універсалізм середньовічного світогляду. Схоластика. Реалізм, номіналізм і концептуалізм. Петро Абеляр і Бернар Клервосський. Фома Аквінський і синтез католицької теології. Оккамізм. Микола Кузанський і його вчення. Система освіти. Школи й університети. Зародження дослідного знання. Роджер Бекон.

Література раннього середньовіччя. Героїчний епос. Лицарська культура. Сатиричний епос. Містерії. Поезія вагантів. Данте Аліґ'єрі й значення його творчості. Народна культура. Середньовічна картина світу. Символізм й універсалізм у мистецтві. Романський і готичний стилі в архітектурі.

Тема 3. Культура Візантії.

Освіта. Систематизація православного богослов'я. Раціоналістичні ідеї у філософській думці. Михайло Пселл. Візантійський містицизм. Ісихасти і їхні супротивники. Григорій Палама. Проблема візантійського гуманізму. Пліфон. Феодор Метохіт. Мануїл Хрисолор. Віссаріон Нікейський

Розвиток природничих наук. Космографія й астрономія. Історіографія й хронографія. Дука. Латнік Халкоконділ. Енциклопедичні словники. Візантійська література і її жанри.

Тема 4. Раннє Відродження і гуманізм в Італії.

Поняття "Відродження". Концепції культури Відродження в історіографії. Історичні передумови зародження культури Відродження. Ранній гуманізм. Петрарка й Боккаччо.

Гуманістична етика. Цивільний гуманізм і його представники. Лоренцо Валла. Вчення про людину й художні теорії Леона Баттиста Альберті. Флорентійський неоплатонізм. Марсиліо Фічіно. Піко делла Мірандола. Мистецтво Раннього Відродження. Гуманістична теорія виховання й педагогічні ідеї. Історіографія Раннього Відродження. Початок друкарства.

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
усього у тому числі
л п лаб. інд. с.р.
1 2 3 4 5 66 7
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Соціально-економічний та політичний розвиток Європи в ранньому середньовіччі
Тема 1. Вступ до курсу - - -
Тема 2. Криза Римської імперії - - - -
Тема 3. Суспільний лад варварів у II — III ст. н.е. - - -
Тема 4. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії та утворення варварських королівств - -
Тема 5. Франкська держава - -
Тема 6. Британія у ранньому середньовіччі - - -
Тема 7. Франція в IX — XI ст. - - -
Тема 8. Утворення ранньофеодальної німецької держави - - - -
Тема 9. Італія у IX — XI ст. - - - -
Тема 10. Іспанія у VIII — середині XІ ст. - - - -
Тема 11. Північна Європа в ІХ —ХІ ст. - - - -
Тема 12. Розвиток Візантійської імперії в ІV — ХІ ст. - - -
Разом за змістовим модулем 1. - -
Змістовий модуль 2. Культура та церква у ранньому середньовіччі
Тема 1. Церква у ранньому середньовіччі - - - -
Тема 2. Західноєвропейська культура раннього середньовіччя - - - -
Тема 3. Культура Візантії - - - -
Разом за змістовим модулем 2 - - - -
Усього годин - -
Модуль 2
ІНДЗ - - - -
Усього годин -
Модуль 3
Змістовий модуль 3. Західна Європа в епоху хрестових походів
Тема 1. Виникнення середньовічних міст - -
Тема 2. Хрестові походи європейців у країни східного Середземномор'я. - -
Тема 3. Франція у ХІ — ХІІІ ст. - - -
Тема 4. Англія у ХІ — ХІІІ ст. - -
Тема 5. Німеччина ХІ — ХІІІ ст. - - - -
Тема 6. Італія ХІ — ХІІІ ст. - - - -
Тема 7. Країни Піренейського півострова - - - -
Тема 8. Скандинавські країни у ХІ — ХІІІ ст. - - - -
Разом за змістовим модулем 3 - -
Змістовий модуль 4. Європа в ХІV — ХV ст.
Тема 1. Франція в період Столітньої війни - - -
Тема 2. Англія в ХІV — ХV ст. - -
Тема 3. Німеччина в ХІV — ХV ст. - - - -
Тема 4. Італія в ХІV — ХV ст. - - - -
Тема 5. Іспанія та Португалія в ХІV — ХV ст. - - - -
Тема 6. Скандинавські країни у ХІV — ХV ст. - - - -
Тема 7. Візантія в ХІІІ-ХV ст. - - - -
Разом за змістовим модулем 4 - -
Змістовий модуль 5. Європейська середньовічна культура
Тема 1. Церква у період розвиненого середньовіччя - - - -
Тема 2. Середньовічна європейська культура - - - -
Тема 3. Культура Візантії - - - -
Тема 4. Раннє Відродження і гуманізм в Італії - - - -
Разом за змістовим модулем 5 - - - -
Усього годин - -
Модуль 4
ІНДЗ - - - -
Усього годин -
УСЬОГО: -

 

5. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Суспільний лад варварів у II — III ст. н.е.
2. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії та утворення варварських королівств
3. Франкська держава
4. Розвиток Візантійської імперії ІV — ХІ ст.
5. Виникнення середньовічних міст
6. Хрестові походи європейців у країни східного Середземномор'я
7. Англія у ХІ — ХІІІ ст.
8. Англія в ХІV — ХV ст.
  Разом

6. Самостійна робота

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Вступ до історії Середніх віків
2. Криза Римської імперії
3. Суспільний лад варварів у II — III ст. н.е.
4. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії та утворення варварських королівств
5. Франкська держава
6. Британія у ранньому середньовіччі
7. Франція в IX—XI ст.
8. Утворення ранньофеодальної німецької держави
9. Італія у VIII-XІ ст.
10. Іспанія у VIII — середині XІ ст.
11. Північна Європа в ІХ — ХІ ст.
12. Розвиток Візантійської імперії ІV — ХІ ст.
13. Церква у ранньому середньовіччі
14. Західноєвропейська культура раннього середньовіччя
15. Культура Візантії
16. Виникнення середньовічних міст
17. Хрестові походи європейців у країни східного Середземномор'я.
18. Франція у ХІ — ХІІІ ст.
19. Англія у ХІ — ХІІІ ст.
20. Німеччина ХІ — ХІІІ ст.
21. Італія ХІ — ХІІІ ст.
22. Країни Піренейського півострова
23. Скандинавські країни у ХІ — ХІІІ ст.
24. Франція в період Столітньої війни
25. Англія в ХІV — ХV ст.
26. Німеччина в ХІV — ХV ст.
27. Італія в ХІV — ХV ст.
28. Іспанія та Португалія в ХІV — ХV ст.
29. Скандинавські країни у ХІV — ХV ст.
20. Візантія в ХІІІ — ХV ст.
21. Церква у період розвиненого середньовіччя
22. Середньовічна європейська культура
23. Культура Візантії
Раннє Відродження і гуманізм в Італії
  Разом

7. Індивідуальні завдання

Тематика рефератів

1. Августин Блаженний: історичний портрет.

2. Англійський король Альфред Великий: історичний портрет.

3. Англійський король Кнут Великий: історичний портрет.

4. Візантійський імператор Костянтин Багрянородний: історичний портрет.

5. Візантійський імператор Лев ІІІ Ісавр: історичний портрет.

6. Візантійський імператор Юстиніан І: історичний портрет.

7. Іоанн Дамаскін: історичний портрет.

8. Іоанн Златоуст: історичний портрет.

9. Ісідор Мілетський: історичний портрет.

10. Конунг Італії Одоакр: історичний портрет.

11. Костянтин Багрянородний: історичний портрет.

12. Німецький імператор Генріх І: історичний портрет.

13. Німецький імператор Генріх ІІ: історичний портрет.

14. Німецький імператор Оттон І: історичний портрет.

15. Німецький імператор Оттон ІІ: історичний портрет.

16. Німецький імператор Оттон ІІІ: історичний портрет.

17. Остготський король Теодоріх І: історичний портрет.

18. Папа Лев Великий: історичний портрет.

19. Патріарх Фотій: історичний портрет.

20. Правитель гунів Атілла: : історичний портрет.

21. Правитель остготів Алларіх: історичний портрет.

22. Римський імператор Феодосій: історичний портрет.

23. Святий Бенедикт: історичний портрет.

24. Северин Боецій: історичний портрет.

25. Флавій Кассіодора: історичний портрет.

26. Франкський імператор Карл Великий: історичний портрет.

27. Франкський імператор Людовік Благочестивий: історичний портрет.

28. Франкський король Піпін ІІІ Короткий: історичний портрет.

29. Франкський король Хлодвіг: історичний портрет.

30. Франкський майордом Карл Мартелл: історичний портрет. Англійський король Вільгельм Норманський (Завойовник): історичний портрет

31. Англійський король Генріх VII: історичний портрет

32. Англійський король Генріх ІІ Плантагенет: історичний портрет

33. Англійський король Генріх ІІІ: історичний портрет

34. Англійський король Іоанн І Безземельний: історичний портрет

35. Англійський король Річард І Левове Серце: історичний портрет

36. Генріх ІV: історичний портрет

37. Данте Аліг’єрі: історичний портрет

38. Джованні Бокаччо: історичний портрет

39. Джон Уікліф: історичний портрет

40. Жанна д’Арк: історичний портрет

41. Іспанська королева Ізабелла Кастильська: історичний портрет

42. Лоренцо Валла: історичний портрет

43. Михайло Пселл: історичний портрет

44. Німецький король Карл ІV: історичний портрет

45. Німецький король Фрідріх І Барбаросса: історичний портрет

46. Німецький король Фрідріх ІІ: історичний портрет

47. П’єр Абеляр: історичний портрет

48. Папа Римський Боніфацій VIII: історичний портрет

49. Папа Римський Григорій VII: історичний портрет

50. Пікко делла Мірандолла: історичний портрет

51. Роджер Бекон: історичний портрет

52. Савонаролла: історичний портрет

53. Уот Тайлер: історичний портрет

54. Фома Аквінський: історичний портрет

55. Французький король Карл VII: історичний портрет

56. Французький король Людовік ІХ Святий: історичний портрет

57. Французький король Людовік ХІ: історичний портрет

58. Французький король Філіп ІV Красивий: історичний портрет

59. Французький король Філіп ІІ Август: історичний портрет

 

Форма виконання:

а) виготовлення та представлення наочних посібників, унаочнень, карт, макетів, хрестоматійних підбірок і тематичних альбомів з ілюстраціями тощо;

б) виготовлення та показ електронних презентацій, схем, фото-, відео- та аудіоматеріалу тощо;

в) розробка уроків, тестів.

г) складання бібліографічного покажчика


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал