Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика шкільного підручника з історії.
Підручник – основне джерело знань і основний засіб навчання, на який спирається учитель. В ньому викладені основи науки у відповідності з віком учнів, рівнем їх підготовки, пізнавальними можливостями. Основне призначення підручника полягає в тому, щоб забезпечити цілісність наукових знань з предмету, систематизацію основних положень науки, органічний зв’язок теорії з практикою.

Підручник повинен відповідати шкільній програмі з предмета, тобто він забезпечує її реалізацію в навчальному процесі.

Випущені підручники:

Г.М.Плешканівська. А.Т.Слісаренко, Оповідання з історії України, 7 клас, Київ, 2000 рік

Г.М.Плешканівська, Оповідання з історії України (8кл) Київ, 2002 рік

Підручник історії складається з ряду компонентів:

а) текст: основний (тексти параграфів), додатковий (уривки з літературних творів), тексти під рубрикою “Запам’ятай ці дати”, “Визначні діячі України”, тлумачний словник

б) позатекстові компоненти: апарат організації засвоєння (система питань і завдань після кожного параграфа і після кожної теми); ілюстративний матеріал (картини, портрети, фотографії, малюнки, карти, схеми); апарат орієнтування (зміст, заголовки тем, назви параграфів).

Структура підручника визначається системою відбору фактів. Підручник ділиться на глави і параграфи. Кожен параграф має цілісний закінчений сюжет.

Підручник з історії виконує ряд функцій; в допоміжній школі вони мають свою специфіку.

Інформаційна функція. Підручник повинен розкривати зміст програми, а, значить, відповідати їй, здійснювати дозування матеріалу на кожен урок, давати учням перероблені та перетворені основи наукових знань. Інформаційну функцію виконують основні та додаткові тексти та ілюстративний матеріал підручника.

На тих уроках, які забезпечені матеріалом підручника, школярі з порушенням інтелекту, одержують необхідну доступну їм інформацію. Тексти носять різноманітний характер: розповідний, описувальний, містять елементи пояснення, в них дано більше фактичного матеріалу в порівнянні з теоретичними положеннями, що відповідає пізнавальним можливостям учнів допоміжної школи. Крім основних текстів у підручнику є різний додатковий матеріал. Під рубрикою “Оповідання для позакласного читання” дані тексти пізнавального характеру, що розширюють кругозір учнів. Крім того, основні тексти доповнюються уривками художніх творів, які необхідно зачитувати на уроках для емоційного сприйняття матеріалу. Також додаткову інформацію містять підписи та невеликі тексти до деяких ілюстрацій.

Ілюстративний матеріал підручника багатий і різноплановий, являє собою цінне джерело історичного пізнання, тому його необхідно використовувати при роботі над текстом параграфа. На основі ілюстрацій підручника в школярів з порушенням інтелекту формуються історичні уявлення і поняття.Систематизуюча функція. Ця функція підручника забезпечує послідовність викладу та систематизацію матеріалу. Так само, як і в програмі, матеріалу підручнику історії, представлений у хронологічній послідовності. Після кожного параграфа дані тексти для читання та завдання, спрямовані на закріплення узагальнення і систематизацію знань учнів. Але оскільки ці питання сформульовані до всього параграфа, а в допоміжній школі він не завжди вивчається на одному уроці, то кількість питань буде недостатньо і їх треба доповнювати самому учителю.

Знання по кожній темі узагальнюються і систематизуються на повторювально-узагальнюючих уроках.

За своїм характером і формуванням ці питання та завдання відрізняються від тих, які дані до текстів і потребують не тільки відновлення окремих фактів, а й їх відбору, співставлення, узагальнення.

Контролююча функція.Ця функція забезпечує засвоєння та закріплення матеріалу, формує бажання самостійно набувати знання.

Контролюючу функцію виконують питання та завдання після кожного параграфа, на які учень орієнтується перш за все при підготовці домашнього завдання, а також питання і завдання до повторення матеріалу цієї теми. Всі ці питання носять різноманітний характер і допомагають учителю контролювати знання учнів, полегшити їх засвоєння, ліквідувати пропуски в знаннях.

Виховна функція. Ця функція реалізує навчально-виховні цілі навчання історії. Матеріал підручника має великий виховний потенціал, тому при читанні текстів важливо добиватися від учнів не тільки знання фактів, а й їх відгуку на виучуванні події, вчинки людей і т.п. Виховний аспект прослідковується при формулюванні деяких питань (наприклад, “Поясни, що зробив для України Іван Мазепа, за що йому вдячні потомки”, “Опиши одну з картин, репродукції яких вміщені в підручнику. Які почуття вона викликає в тебе?”. “Чому треба берегти і охороняти історичні пам’ятки?” і т.п.).Виховний момент присутній і у зверненні авторів підручника до школярів з проханням зберігати навчальну книгу, ставитись до неї акуратно й бережливо.

Розвивальна функція.Ця функція підручника реалізується на основі введення в кожну тему додаткового матеріалу, що збуджує пізнавальний інтерес і рияє розширенню кругозору учнів. Він дається під рубрикою “Історико-географічні назви українських земель (ХVII – XYIII ст.ст.) і відповідає виучуваній епосі, показуючи ті її особливості, які не знайшли відбиття в текстах параграфів.

Різноманітний характер питань і завдань підручника сприяє розвитку творчих процесів учнів, умінь працювати з різними джерелами. Частина питань і завдань підвищеної складності недоступні всім учням з порушенням інтелекту. До таких питань і завдань відносяться, наприклад, такі: “Підготуй розповідь про свій край”, “Спробуй пояснити, як нова віра допомогла давній Русі зміцнити зв’язки з християнськими країнами” і т.п. Ці питання вимагають глибокого осмислення, досить широких знань, уміння використовувати різні джерела, тому в допоміжній школі вони не можуть бути обов’язковими для всіх учнів.

Різні можливості у використанні основних, додаткових текстів, ілюстрацій і завдань, що є в підручнику, дозволяють здійснювати різнорівневий підхід до формування знань з урахуванням психофізичного розвитку, типологічних та індивідуальних особливостей учнів допоміжної школи.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал