Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток 2. Лекція 2 «Основні вимоги щодо складання номенклатури справ установи»
Лекція 2 «Основні вимоги щодо складання номенклатури справ установи»

Нормативна база

Ст. 1, 32 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи ” (24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ)

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242)

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (Затверджено наказом Державного комітету архівів від 16.03.2001 № 16, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 травня 2001 р. № 407/5598, із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету архівів № 87 від 05.06.2007, № 188 від 19.09.2008)

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджено наказ Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5

Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242.

Визначення термінів

Номенклатура справ – це систематизований перелік найменувань справ, створюваних в установі, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання.

Номенклатура справ є обов’язковим для кожної установи інформаційним довідником, що складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого пошуку документів за змістом та видом, відбору документів та справ на державне зберігання.

Номенклатура справ затверджується керівником установи після схвалення експертною комісією установи (далі – ЕК) та погодження експертно-перевірною комісією (далі – ЕПК) відповідного державного архіву.

Номенклатура справ підлягає погодженню з відповідним державним архівом один раз на п’ять років або невідкладно в разі істотних змін в установі.

За складання та ведення зведеної номенклатури справ відповідає служба діловодства, відповідальний працівник (особа) чи відповідний структурний підрозділ.

Під час складання номенклатури справ слід керуватися структурою та штатним розписом, номенклатурою справ за минулі роки.

Номенклатура справ складається у чотирьох примірниках, на кожному з яких має бути гриф погодження з відповідним державним архівом.

Перший (недоторканний) примірник номенклатури справ зберігається у службі діловодства, другий – використовується службою діловодства як робочий, третій – передається до архіву для контролю за формуванням справ; четвертий – надсилається до державної архівної установи або архівного відділу міської ради, у зоні обслуговування яких перебуває установа.

Структурні підрозділи апарату установи використовують у роботі витяги з відповідних розділів затвердженої номенклатури справ.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал