Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Кожному студентові необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання – написати реферативне повідомлення за індивідуально обраною темою. Реферативне повідомлення передбачає виклад матеріалу з запропонованої теми в обсязі 15 сторінок з обов’язковим висвітленням індивідуальної позиції автора щодо проблеми. Обов’язковими структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою кафедри, теми, групи, прізвища та імені, року виконання), план, висновки, використана література.

Тематика індивідуально-дослідних завдань:

 1. Геродот та його пізнання півдня України.
 2. Роль Португалії у географічному пізнанні світу.
 3. Історичні та географічні наслідки подорожей Колумба.
 4. Волинь на історичних мапах. Географічне, історичне, адміністративно-політичне поняття Волині в різні часи.
 5. Поняття Білої, Червоної і Чорної Русі.
 6. Рух кельтських і германських народів до і після вторгнення в Європу гунів.
 7. Рух гунів та його наслідки.
 8. Рух слов’ян та його наслідки.
 9. Переселення протоболгар та угорців.
 10. Результати і значення «Великого переселення народів».
 11. Поняття торгівлі.
 12. Ринок. Виникнення середньовічного ринку.
 13. Ярмарки. Міжнародна торгівля.
 14. Форми організації торгівлі (гільдії, цехи, торгові компанії, союзи).
 15. Значення середньовічної торгівлі.
 16. Природно-кліматичні умови древньої історії України.
 17. Колонізаційний рух східних слов’ян, формування внутрішніх та зовнішніх зв’язків.
 18. Руські «землі»-князівства: історико-географічний аспект.
 19. Природно-кліматичні умови розвитку пізньосередньовічної України.
 20. Українські землі під владою Орди: територіальний устрій.
 21. Українські землі під владою Литви, Польщі та Московії: територіально-адміністративний устрій, кордони, народонаселення, географія зв’язків.
 22. Природно-кліматичні фактори історії України нового часу.
 23. Українська козацька держава: кордони, адміністративний устрій, населення, зовнішні зв’язки.
 24. Українські землі під владою Австро-Угорщини та Росії: історико-географічний аспект.
 25. Українська державність та українська етнічна територія новітнього часу: проблеми визначення, адміністративний поділ.
 26. Народонаселення українських земель у новітній період.
 27. Історична фізична географія, її значення для історичного дослідження.
 28. Історична географія господарства, її значення для історичного дослідження.
 29. Історична політична географія, її значення для історичного дослідження.
 30. Історична географія населення, її значення для історичного дослідження.
 31. Географія культури, її значення для історичного дослідження.
 32. Археологічні джерела історичної географії.
 33. Писемні джерела історичної географії.
 34. Етнографічні джерела історичної географії.
 35. Поняття, предмет і завдання історичної ономастики.
 36. Етноніміка та її внесок у вивчення історії.
 37. Топоніми як джерела історичної географії.
 38. Роль оронімів і гідронімів для дослідження минулого.
 39. Виникнення історичних карт і атласів.
 40. Видатні географи та картографи минулого.
 41. Наукові дослідження історії розвитку картографії.
 42. Поняття «історична карта», умовні позначки. Види і значення історичних карт.
 43. Поняття вигоди природно-географічного середовища.
 44. Геополітика: формування та історія поняття.
 45. Історія геополітичної думки України.
 46. Раси (теорії расизму).
 47. Географічний детермінізм.
 48. Теорія природних кордонів.
 49. Поняття і значення природно-географічного фактору в історії.


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал