Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. Тема: Засудження рабства в романі Ж.Верна „П’ятнадцятирічний капітан”.
7. Домашнє завдання.

 

 

Тема: Засудження рабства в романі Ж.Верна „П’ятнадцятирічний капітан”.

Мета:вчити визначати риси характеру героя; допомогти з’ясувати гуманістичні погляди автора; виховувати негативне ставлення до приниження, дискримінації людини.

 

“Работоргівля – це слово,

якому не повинно бути місця в

людський мові...”

Ж.Верн

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Діти, чи існує рабство сьогодні? Що вам про це відомо?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Слово вчителя. Як виникло рабство? З яких причин?

Про це нам повідомлять наші «історики» (виступ учнів – істориків)

1-й учень. Рабство — це насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи людей іншою групою людей. У раба не має особистих прав власності, його можна продати, убити.

2-й учень. Рабство відоме з доісторичних часів, але набуло роз­квіту після падіння Римської імперії. У XVI — XVIII ст. в Іспанії, Порту­галії й Великобританії, а в Америці в XVII — XIX ст. рабська праця стала основою економіки. Мільйони африканців вивозилися з континенту до інших країн і використовувалися як безкоштовні знаряддя праці, працюючи на плантаціях, а пізніше — на мануфактурах.

Велика їх кіль­кість помирала, але все одно вигода від подібної експлуатації була ве­личезною.

1-й учень. Рабство в Британській імперії було заборонене в 1833 р., у США наприкінці Громадянської війни 1861—1865 рр., але не­легально продовжує існувати в деяких країнах.

2. Виразне читання.Слово вчителя

Щоб краще усвідомити, що таке рабство і які його наслідки, зверні­мося до розділу «Работоргівля» з роману «П'ятнадцятирічний капітан».

Жуль Берн писав: «Работоргівля! Усі знають, що означає це слово, якому б не повинно бути місця в мові людини. Цю ганебну торгівлю трива­лий час із великим зиском проводили європейські краї­ни, що володіли заокеанськими колоніями — Англія, Франція, Іспанія...»

Чимало сторінок роману присвячено жах­ливим картинам африканської работоргівлі. «Як важко мені описувати ці картини! - пише автор. -

Але я вважав своїм обов 'язком відтворити їх у всій їхній жахливій реальності». З якою метою, на вашу думку, автор представляє своїм читачам ці страшні звірства?

Назвіть іще твори світової літератури, де засудже­но работоргівлю.

3.Бесіда з учнями.

· Назвіть героїв роману, які займалися справою, недостойною людини. (Негору, Гарріс, Муані-Лунга, Жозеф-Антоніу Алвіш, Коїмбра.)

· Як Негору та Гарріс ставилися до нещасних ра­бів? Що для них було найважливіше? (Жадоба до гро­шей, до наживи.)· Відомо, що Гарріс — американець, Негору — пор­тугалець. Як вони поводилися з білими людьми, тоб­то з людьми своєї раси? (У їхній ганебній справі не має значення колір шкіри людини.)

· Чи усвідомлювали Гарріс та Негору, що вони стали на шлях знищення цілих народів? (Вони взагалі не задумувалися над світовими проблемами. Для них го­ловне — гроші.)

 

4. Складання схеми до образів Негору та Гарріса.

 

V.Закріплення вивченого матеріалу
Контрольні запитання.

· Жуль Берн через образ Діка Сенда висловлює дум­ку: «Деякі молоді й здорові з вигляду невільники зне­нацька падають мертвими... Левінґстон писав про це: «...На мою думку, це стається з вільними людьми, не­сподівано оберненими на рабів, які зовсім не були готові до такої долі». Як ви розумієте думку письменника?

· Як ви думаєте, високі моральні якості людини залежать від раси?

· Як були врятовані герої роману?

· Як склалося їхнє подальше життя?

· Закінчіть речення-звернення до работорговців:
«Негр Геркулес — не «чорне дерево», а справжня Людина, гідна великої поваги, тому що...»

VІ.Підсумки. Прийом «Мікрофон»

1. Я знаю, що рабство – це…

2.Я вважаю, що рабство…

3. Я співчуваю...

VІІ. Домашнє завдання Підібрати цитатний матеріал про роль науки у житті героїв. Виписати вислови відомих людей про роль на­уки у житті людей. Підготувати малюнки до роману (за бажанням).

 

Тема. РОМАНТИКА ПОДОРОЖЕЙ У РОМАНІ Ж. ВЕРНА «П'ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАН»

Мета: допомогти учням усвідомити пізнавальне значення твору, визначити елементи географічного роману, показати романтику пригод, велич науки та знань у творі, поглибити знання з географії; навчати орієнтуватися у тексті роману, складати план; удосконалювати навички текстуального аналізу, «словесного малювання», розвивати логічне мислення учнів, уміння узагальнювати, робити висновки, стисло пере­казувати текст; виховувати повагу до наукових знань, сприяти вихованню сміливості, мужності, відваги, шляхетності. 

Світ - корабель, розум -

вітрило, думка — кермо.

Турецьке прислів'я

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. IІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку

IIІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Літературний диктант

· «Упізнайте героя» і впи­шіть пропущені слова.

· «Тільки один чоловік на борту не був американець за походженням. Звали його ..., родом він був із..., але добре знав англійську мову. На шхуні він виконував скромну роботу... (Негору, Португалії, кока.)

· Ім'я Дік — скорочене від... — дано маленькому сироті на честь жалісливого перехожого. (Ричард.)

· «Дік був скупий на слова та жести. Дуже рано, в тім віці, коли ще звичайно не замислювався над май­бутнім, він усвідомив своє становище й дав собі обі­цянку...» (Стати людиною.)

· «Дік Сенд вирушив у плавання на судні свого бла­годійника ..., яким командував його покровитель ка­пітан...» (Джеймса Велдона, Халл)

· «Найстарішого негра звали...» (Том.)

· «Решта негрів були молоді люди від двадцяти п'яти до тридцяти років, звали їх...,...,... і...». (Бет, Остін, Актеон, Геркулес.)

· «Літери ..., вигравіювані на нашийнику, — оце і все, що в'язало Дінго з минулим, яке досі так і за­лишилося загадкою». (С.Б.)

· «Під третю годину ранку старого Тома стало хи­лити на сон... Тим-то він і не помітив, що на палубі прослизнула людська тінь. То був...» (Негору.)

2.Завдання: розташуйте події у їх логічній послідовності

· 9.Розкриття таємниці літер «С» і «В».

· 6.Пригода в термітнику.

· 2.Полювання на смугача.
5. Зустріч героїв з Гаррісом.
8. Втеча з факторії.

· 7.Ярмарка в Казонде.

· 3.Загибель капітана Халла та його команди.
1. Порятунок потерпілих з «Вальдека».

· 4.Важкий шлях «Пілігрима» до омріяного порту.

3.Знайди відповідність.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.Виступ учнів - географів.

2. Бесіда

1. Яких ви знаєте відкривачів нових земель, мандрівників? (Кук, Колумб, Магелан та ін..)

2.А хто з них є героями Жуля Верн

 

 

     
     
     
         
         
       
                     
     
     
                           

 

Лівінгстон,Камерон,Стенлі

Які почуття викликають у вас ці люди? Чому?

3. Бесіда за змістом роману.

· Розкажіть про команду шхуни «Пілігрим». (Це бу­ли наймані матроси.)

· У чому полягала мета плавання «Пілігрима»? (Полю­вання на китів, щоб наповнити бочки китовим жиром.)

· За яких обставин були врятовані потерпілі з суд­на «Вальдек»? (Це було напівзатонуле американське суд­но, яке зазнало корабельної аварії. З нього було врятовано собаку Дінго та негрів Геркулеса, Тома, його сина Бета, Остіна, Актеона.)

· Чим зацікавила людей поведінка собаки? (Людей зацікавили дві обставини. Перша — це те, що вона гав­кала на корабельного кока Негору. Друга — це те, що серед усіх кубиків Дінго витягав лише кубики з літерами «С» «В». Ці ж літери були на його нашийникові.)

· Які трагічні події стали на шляху «Пілігрима»? (Моряки, полювавши на китів, підстрелили самку кита. Бажаючи врятувати свою дитину, вона, розлючена, пе­ревернула човен, на якому знаходилися капітан Хам з мо­ряками. Усі вони загинули.)

· Хто став капітаном судна після загибелі капітана Халла та за яких обставин?

(Дік Сенд, п 'ятнадцятирічний юнга, так як він ясно розумів, що більше ніхто не зможе справитися з судном. Це був його обов'язок.)

· Які риси, на вашу думку, необхідні людям, котрі потрапили в складну та незвичну ситуацію? (Хоробрість, вміння сконцентруватися, впевненість у власних силах, відповідальність за інших.)

· Які риси характеру допомогли героям подолати всі складні перешкоди? (Почуття людської гідності, честі, взаємодопомоги та взаєморозуміння.)

· Назвіть основні події небезпечної подорожі героїв. (Ураган; втрат втрата компаса; пробоїна у корпусі, в результаті якої члени екіпажу змушені були зійти на берег; помилкове визначення місцеперебу­вання; зустріч з таємничим та підступним про­відником; тяжке перебування у работоргівле; по­ховання Самюеля Вернера; довгоочікувана зустріч з містером Уелдоном.)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал