Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Господарські операції з обліку розрахунків з підзвітними особами за жовтень 20__ р.
Модуль 1. Облік фінансових активів

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Законодавчо-нормативні акти:

1. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон

2. Постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»

3. Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Таблиця 1

Виписка із Журналу-ордера № 3 А с.-г. ПСП «Жовтневе»

На початок звітного місяця 20__ р.

№ пор. Прізвище та ініціали підзвітної особи Дата виникнення заборгованості Сальдо на 1-ше число звітного місяця
Д-т К-т
Гутарова Т.А. Петренко А.М. Ткачев А.І. 25.09 27.09 30.09     40,00 20,00 21,00
Разом     41,00

Дані для складання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 57 від 12.10.2013 р.

Згідно з наказом директора ПСП «Жовтневе» бригадир рослинницької бригади Шевченко В.І. направляється у відрядження до м. Київ на семінар із застосування нових технологій вирощування сільськогосподарських культур на два дні (з 10.10 по 11.10.20__ р.). Вартість проїзду у купейному вагоні – 120 грн. в один бік. Визначити суму добових.

 

 

Код ЄДРПОУ 14063932
Дата складання 05.10.2013

ПСП «Жовтневе»

Найменування підприємства

 

НАКАЗ №33-в

Про направлення у службове відрядження

Наказую:

1. Відрядитибригадира рослинницької бригади Шевченко В.І. строком на два дні (з 10.10 по 11.10.2013 р.) до м. Київ на семінар із застосування нових технологій вирощування сільськогосподарських культур. Організатор семінару – ЗАТ «Урожайне поле».

2. Видати Шевченко В.І. аванс у розмірі 360 грн. з урахуванням добових за підвищеними нормами в розмірі 40 грн.

3. Після повернення з відрядження бригадира рослинницької бригади Шевченко В.І. подати звіт про виконану роботу і витрачені кошти в строки, установлені законодавством.

 

Директор

(установи, організації) Торяник Л.Д. Торяник_(підпис) (ініціали, прізвище)

 

З наказом ознайомлений Шевченко «5» жовтня 2013 року

(підпис працівника)

 

Таблиця 2

Господарські операції з обліку розрахунків з підзвітними особами за жовтень 20__ р.

Дата Зміст операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
Дт Кт
01.10 Видатковий касовий ордер № 94: видано секретарю Гутаровій Т.А. відшкодування перевитрат за звітом, складеним і затвердженим у минулому місяці 20,00
01.10 Видатковий касовий ордер № 95: видано Петренку А.М. відшкодування перевитрат за звітом, складеним і затвердженим у минулому місяці 21,00
02.10 Видатковий касовий ордер № 97: видано водію Лисяку В.І. у підзвіт для придбання палива 420,00
03.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №55 водія Лисяка В.І. про витрати на придбання бензину Податкова накладна: відображено суму податкового кредиту Всього 357,00   71,40   428,4
05.10 Видатковий касовий ордер № 100: видано у підзвіт зоотехніку Вакуленку М.М. 160,00
05.10 Видатковий касовий ордер № 101: видано водію Лисяку В.І. для відшкодування перевитрат за Звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 55 8,40
08.10 Видатковий касовий ордер № 104: видано у підзвіт секретарю Гутаровій Т.А. на поштово-телеграфні та канцелярські витрати 30,00
09.10 Видатковий касовий ордер № 105: видано бригадиру рослинницької бригади Шевченку В.І. у підзвіт 360,00
09.10 Прибутковий касовий ордер № 141: повернення раніше виданого авансу Ткачовим А.І. 40,00
09.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 56 секретаря Гутарової Т.А. на поштово-телеграфні та канцелярські витрати 40,00
12.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 57 бригадира рослинницької бригади Шевченка В.І. на витрати для поїздки до м. Києва на семінар із застосування нових технологій вирощування с.-г. культур 300,00
12.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 58 головного зоотехніка Вакуленка М.М. про витрати на відрядження до м. Києва на семінар тваринників на три дні (з 09.10 по 11.10.2013 р.) (наказ № 32-в від 04.10.2013р.) 150,00
12.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 59 бригадира ферми ВРХ Тарасенка А.М. про витрати на доставку купленого молодняку тварин 23,40
14.10 Прибутковий касовий ордер № 148: одержано від бригадира рослинницької бригади Шевченка В.І. залишок підзвітних сум 40,00
14.10 Прибутковий касовий ордер № 149: одержано від Вакуленка М.М. невикористану підзвітну суму 10,00
14.10 Видатковий касовий ордер № 108: видано водію Петренку А.М. на витрати на відрядження 180,00
16.10 Видатковий касовий ордер № 111: видано Лисяку В.І. аванс на придбання палива 500,00
16.10 Видатковий касовий ордер № 112: видано Тарасенку А.М. перевитрату за Звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 59 23,40
17.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 60 Лисяка В.І. про витрати на придбання палива Податкова накладна: відображено суму податкового кредиту   420,00 84,00
18.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 61 продавця Ткаченка І.П. про виручку від реалізації продукції у м. Києві 2400,00
18.10 Нараховано суму податкового зобов’язання з ПДВ 400,00
18.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 61. Квитанція ощадбанку: в ощадний банк продавцем Ткаченко І.П. здано виручку від реалізації продукції за готівку у м. Києві 2400,00
20.10 Видатковий касовий ордер № 115: видано водію Лисяку В.І. відшкодування перевитрат за Звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 60 4,00
30.10 Видатковий касовий ордер № 117: видано водію Іванову І.П. готівку у підзвіт 180,00
30.10 Видатковий касовий ордер № 119: видано водію Лисяку В.І готівку у підзвіт 70,00
30.10 Видатковий касовий ордер № 120: видано Кизим В.В. у підзвіт на придбання поштових марок 200,00
31.10 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 62 Кизим В.В. про витрати на придбання поштових марок 200,00

Необхідно:1. Скласти довідку-розрахунок на виданий аванс на відрядження працівника в межах України (наказ №33-в), Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 57, Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.

2. Визначити кореспонденцію рахунків на підставі поданих вище господарських операцій.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал