Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Системне меню
Крім звичайного рядка меню, всі вікна Windows мають так зване системне меню. Команди системного меню призначені для виконання дій з управління вікном зокрема за допомогою клавіатури.

Способи виклику системного меню:

· клацання на системному значку, розташованому в лівій частині рядка заголовка вікна;

· поєднанням клавіш Alt+пробіл;

· контекстне меню рядка заголовка.

Стандартні додатки Windows:Пуск → Программы → Стандартные.

1. Програма Блокнот

2. Текстовий процесор WordPad

3. Графічний редактор Paint

4. Програма Калькулятор

Об’єкти Windows:

Документ –будь-який невиконуваний файл, що містить інформацію, створену користувачем (текст, графічне зображення електронна таблиця).

Піктограма – графічне представлення певного об’єкту, що складається з графічного зображення об’єкту (іконка) та напису під ним.

Ярлик це посилання на деякий об’єкт, розміщений у файловій системі, що використовується для прискорення доступу до об’єкта.

Папка – спеціальний файл, що містить список інших файлів та папок. Папкою може бути носій інформації, комп’ютер, мережа.

Буфер обміну (англ. clipboard) − проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами (додатками) або частинами однієї програми (додатку).

Гарячі клавіші:

· скопіювати виділені об'єкти в буфер обміну: Ctrl+C або Ctrl+Ins;

· вирізати виділені об'єкти в буфер обміну (для переміщення): Ctrl+X;

· вставити з буфера обміну: Ctrl+V або Shift+Ins.

Управління об’єктами:

Потрібно скористатись програмою Мой компьютер або Проводник, відкрити потрібний диск або папку, і виконати одну з дій:

Створення об’єктів:

Папки:

1. Контекстне меню робочої області → Создать → Папку.

2. Файл → Создать → Папку.

Ярлика:

1. Контекстне меню робочої області → Создать → Ярлык.

2. Файл → Создать → Ярлык.

3. Виділити необхідний файл → затиснувши ПКМ перетягнути на вільне місце робочої області → Создать ярлики.

 

Перейменування об’єктів:

Для того, щоб змінити ім’я об’єкту спочатку слід виділити його значок, далі виконати одну з дій:

1. Клацнути ЛКМ на його імені.

2. F2.

3. Файл → Переименовать.

4. ПКМ → Переименовать.

 

Копіювання і переміщення об’єктів:

1. Шляхом пересування у вікні Проводник: відкрити Проводник (Пуск → Программы → Стандартные → Проводник) → в лівій частині знайти диск та папку, де зберігаються файли → встановити курсор на об’єкт в правій частині вікна → натиснути ПКМ і не відпускаючи її перемістити об’єкт в ліву частину вікна, щоб його значок співпав з значком диска або папки → відпустити ПКМ і в меню, що з’явиться вибрати команду Копировать або Переместить.2. За допомогою ПКМ: виділити об’єкт → натиснути ПКМ, не відпускаючи її перемістити об’єкт в цільову папку → відпустити ПКМ і в меню, що з’явиться вибрати команду Копировать або Переместить.

3. За допомогою ЛКМ → для копіювання потрібно утримувати Ctrl.

4. За допомогою ЛКМ → для переміщення потрібно утримувати Shift.

5. З використанням буферу обміну слід виділити об’єкти:

v щоб обрати групу файлів, розміщених у довільному порядку, потрібно клацати на їхніх значках, утримуючи Ctrl;

v якщо вони розміщені один за одним, слід клацнути на першому та останньому, утримуючи Shift;

v якщо потрібно виділити всі об’єкти, слід скористатись комбінацією клавіш Ctrl+A - виділити все.

Виділивши об’єкти, виконати одну з дій:

1) Ctrl+C − копіювати виділене, Ctrl+V – вставити, Ctrl+Z − скасувати останню дію.

2) Правка → Копировать (або Вырезать) → перейти в цільову папку → Правка → Вставить.

3) ПКМ → з контекстного меню обрати Копировать (Вырезать) → перейти в цільову папку → Правка → Вставить.

4) Правка → Копировать в (Переместить в) → вибрати цільову папку → Копировать (Переместить).

 

Видалення і відновлення об’єктів:

Під час видалення об’єкти переміщуються у папку Корзина, що дає змогу відновити їх у разі необхідності. Якщо Корзину очистити, то відновлення стане неможливим.

Видалення:Вибрати об’єкт або групу об’єктів і виконати:

1. Файл → Удалить → Да.

2. ПКМ → Удалить → Да.

3. Натиснути клавішу Delete.

4. Перетягнути ЛКМ в Корзину.

5. Перетягнути ПКМ в Корзину → Переместить.

Для того, щоб видалити об’єкт безповоротно: натиснути комбінацію клавіш Shift+Delete.

Об’єкти, що видаляються з мережевих дисків, а також ті, розмір яких більший за обсяг вільного простору в кошику, знищуються без можливості відновлення.

Операцію видалення об’єктів можна скасувати, натиснувши одразу комбінацію клавіш Ctrl+Z або командою Правка → Отменить удаление.

Відновлення:

Навіть ті об’єкти, які були безповоротно видалені можуть бути відновлені за допомогою спеціальних програм.

Щоб відновити об’єкти з Корзини, необхідно відкрити Корзину, виділити необхідні об’єкти і виконати:

1. Восстановить выделенные объекты.

2. Файл → Восстановить.

3. ПКМ → Восстановить.

Вибрані об’єкти повертаються у те ж саме місце, звідки вони були видалені.

Щоб налаштувати властивості Корзини: ПКМ → Свойства.

Пошук об’єктів:

Ctrl + F – знайти, пошук

Програма пошуку файлів та папок може викликатися кнопкою Пошук на панелі інструментів будь-якого вікна.

 

Файловий менеджер − комп’ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою та файлами. Файловий менеджер дозволяє виконувати різноманітні операції з файлами − створення, відкриття, редагування, переміщення, перейменування, копіювання, видалення, зміна атрибутів та властивостей, пошук файлів та призначення прав.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал