Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


барлық тірі ағзалардың және олардың активті биомассаларының жиынтығы;тірі зат пен минералдық породалары бар биогендік заттар

Биогенді заттардың субстанциясы:өлі органика; детриттің барлық формалары; қазбалы отындар

Биокосты затардың субстанциясы:жер атмосферасы;топырақ; тұнба (ил)

Биологиялық тазалауда қолданылатын қондырғылар:аэротенктер; биофильтрлер; аэрофильтрлер

Биосфера жататын қабаттар арасы:Тропосфера; Гидросфера;Литосфера

Биосфераның абиотикалық бөлігі:ауа атмосферасы; сулы орта;топырақпен және астына төселген жыныстар

Биофильді элементтер: P;Н; N

Биоценотикалық ластағыштардың түрлері:Алаңдаушылықтың кешенді факторы; Популяция тепе-теңдігінің бұзылуы;Заңсыз аулау

Газдарды газтәрізді шығарындылардын тазалу әдістері :Адсорбция; Абсорбция; Каталитикалық әдістер

Газдардың суда ерігіштігі:Температура 90 0С дейін жоғарылағанда газдардың судағы ерігіштігі төмендейді, одан кейін жоғарылайды;Қысым жоғарылаған сайын газдардың ерігіштігі артады.;Судың минералдануы жоғарылағанда газдардың ерігіштігі төмендейді

Диоксиндердің негізгі қасиеттері:Күшті қышқылдық және сілтілік орталарда тұрақты;Органикалық еріткіштерде жақсы ериді;;Майда жақсы ериді

Еріген газдардың құрамына қарай жер асты суларының жіктелуі:көмірқышқылды ; күкіртсутекті ; радонды

Еріген химиялық заттардың массалық тасымалдануының функциясы:диффузия; конвекция; дисперсия

Жасанды радиоактивті изотоптардың биосфераға түсуінің негізгі көздері:ядролық қаруды сынау; атом өндірісі;өндірістік процестер технологиясында радиоактивті заттарды қолданатын кәсіпорындар және зертханалар

Жасанды радиоактивтілік көзі: ядролық бөліну;ядролық синтез ;нейтронды активтелу

Жәндіктерді жоюда қолданылады:Перитроидтар;Күрделі карбамин қышқылының эфирлері;Инсектицидтер

Жер қыртысы құрылымындағы ерекше қабаттар:Тұнбалық;Базальттық;Гранитті

Жердің жылу сәулелерін сіңіретін газдар: ; ;

Жылу энергетикасының әсерінен атмосфераға бөлінетін металл:Никель;Кобальт;Селен

Жылыжай газдары:Көміртегі диоксиді ;Метан ;озон

Жылыжай эффектісін зерттеген ғалымдар:Фурье ;Дж. Тиндаль; С.АррениусЖылыжай эффектісінің кері зардаптары:әлемдік мұхит деңгейінің көтерілуі ; озон қабатының бұзылуы;грунттардың еруінің мезгілсіз артуы

Кешенді экологиялық мониторинг:Қоршаған орта нысаналарының күйін қадағалайтын жүйе ұйымдастыру ; Табиғи факторлардың әсерінен болатын өзгерістерді қадағалау ; Антропогенді факторлардың әсерінен болатын өзгерістерді қадағалау

Көмірсутекті хлор туындалары:суда аз ериді;ыдыраудың барлық түріне төзімді;топырақта ұзақ сақталады

Қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеудің экологиялық тиімді әдісі:бағалы қалдықтарды алдын-ала сорттау ;бағалы қалдықтарды утилизациялау ;бағалы қалдықтарды реутилизациялау

Қолданылған өндірістік қалдықтар:Қондырғылар;Машиналар;Кәсіпорын қондырғылары

Қышқыл жаңбырлар түзетін негізгі шығарындылар:күкірт диоксиді;ұшқыш органикалық қосылыстар;азот оксидтері

Қышқыл жаңбырлардың негізгі компонентері:: :

Ластағыштардың ингредиентті түрлері:Қазбалы отынның жану өнімдері ; Тамақ өндірісінің қалдықтары;Тұрмыстық ағын сулар және қалдықтарЛастағыштардың параметрлік түрлері:Шу;Сәуле; Жылу

Литофильді элементтер:Mg;Li;Na

Литофильді элементтердің сипаттамасы:Тау жыныстарының элементтері;Силикаттардың негізгі массасын құрайды;Сыртқы қабатында 2, 8 электрондары бар

Лос-анджелес түріндгі фотохимиялық тұманның негізгі компоненттері:Азот оксидтері;Озон;Пероксидті қосылыстар

Мантияның маңызды химиялық элементтері:кремний ;оттегі; магний

Метаболиттік функцияға қажетті элементтер:Марганец ;Бор;Кобальт

Метаморфты жыныстардығы минералдар:Сланцтар ; Гранулиттер; Слюдалар

Минералдық қосылыстардың тасымалдану үрдісі өтетін айналым:Абиотикалық; Үлкен;Геологиялық

Мұхит суында консервативті түрде таралған аниондар:Cl-, ; Br-;F-

О.А. Алекин классификациясы бойынша басым келетін аниондарына қарай табиғи сулардың жіктелуі:гидрокарбонатты;сульфатты;хлоридті

О.А. Алекин классификациясы бойынша басым келетін катиондарына қарай табиғи сулардың жіктелуі:кальцийлі; магнийлі;натрийлі

Озон қабатының бұзылуына негізгі зиянды әсер:ультракүлгін сәулелердің әсер етуі;симметриялы емес диметилгидразиннің ыдырауы:ракета отындарының жану өнімдері

Радиоактивті қалдықтар сәулелену интенсивтілігі бойынша қалай жіктеледі:активтілігі төмен; активтілігі жоғары ; активтілігі орташа

СИ жүйесі бойынша радиоактивтіліктің өлшем бірліктері:Беккерель; Грей; Зиверт

Суды жұмсартуда қолданылатын әдістер:химиялық ; термиялық; ион алмастыру

Cидерофильді элементтер:Ge; Co;Mo

Xaлькофильді элементтер:Cu; S; Se

 

Судың кермектілігін анықтауда қолданылатын формулалар: ; ;

Судың қышқылдануына әсер ететін факторлар:алюминий мөлшерінің артуы; суда улылығы жоғары металдардың пайда болуы; сутегі протоны мөлшерінің артуы

Судың негізгі аномальді қасиеттері:Судың тығыздығы температураның 00C-тен 40C-ке дейінгі аралығында ең жоғары шамаға жетеді, одан әрі температура өскен сайын су молекулаларының ара қашықтықтарының өсуіне байланысты судың тығыздығы кеми бастайды; Қату кезінде судың көлемі кішіреюдің орнына үлкейеді.; Басқа заттардың меншікті жылу сыйымдылығымен салыстырғанда судың меншікті жылу сыйымдылығы жоғары.

Сутегі пероксидінің бактерицидтік әрекетін арттыратын метал иондары:Ag+ ;Zn2+; Cu2+

Сутегі пероксидінің бактерицидтік әрекетін төмендететін металл иондары:Fe2+ ; Fe3+ ; Mn2+

Сутегі пероксидінің басқа тотықтырғыштармен салыстырғандағы артықшылығы:сулы ерітіндіде тұрақты;Деструкцияның екіншілік өнімдері болмайды; Суды рН кең диапозонында өңдеу мүмкіншілігі

Сұйық ракета отындарының ішіндегі қайсысы өте улы болып табылады: НДМГ және оның туындылары;Метилендиметилгидразин;Диметиламин

Табиғатта пестицидтердің абиотикалық жолмен айналымында өтетін реакция: гидролиз;тотығу-тотықсыздану реакциялары;фотохимиялық реакциялар

Табиғи радиацияның негізгі көздеріфосфаттарды өндіру және қолдану; монацитті өңдеу;құрылыста шлактар мен пемзаларды қолдану

Табиғи радиоактивтілік көзі: жанғыш қазбаларды жандыру; табиғи минералдар;көмірді жағу

Табиғи сулардың тұрақты кермектілгін тудыратын тұздар:кальций сульфаты;магний сульфаты;кальций және магний хлориді

Тазалау қондырғыларында тотықсыздандырғыш ретінде қолданылатын заттар:Метан ; Сутегі; Аммиак

Теңіз суының химиялық құрамына кіретін газдар:Оттегі;Азот;Көмірқышқыл газы

Теңіз суының химиялық құрамындағы негізгі аниондарды көрсетіңіз : :

Теңіз суының химиялық құрамындағы негізгі катиондар:Натрий;Кальций, калий; Магний, стронций

Теңіз суының химиялық құрамындағы негізгі катиондарды көрсетіңіз:::

Термодинамикалық қабатқа жататындар:Магмосфера ;Барисфера; Беткі сфера

Топырақтағы химиялық қосылыстардың адсорбциясын өрнектейтін теңдеу: = ; Ленгмюр теңдеуі және Фрейндлих теңдеуі; =

Топырақтың антропогендік қышқылдануына әкелетін факторлар:темір және магний иондарының концентрацияларының төмендеуі;ауыр металдар ионы мен алюминий ионының бөлінуі;өсімдіктердің өсуі мен микроорганизмдер әрекетінің бәсеңдеуі

Топырақтың қатты фазасының қозғалмалы қосылыстарының элементтік жүйесі:адсорбцияланған;алмастырылған;химиялық байланысқан

Төменде көрсетілген энергетикалық ресурстардың қайсылары орнына келтірілмейді: 1) фотосинтез энергиясы; 2) ядролық отын; 3) гидроэнергетика; 4) жел энергиясы; 5) көмір; 6) мұнай; 7) күн энергиясы; 8) торф. 6, 8;2, 5, 6, 8; 2, 5, 8

Тұманның түзілуіне әсер ететін негізгі факторлар: Температуралық инверсия;Желденбейтін ауа-райы; Рельеф

Тұнбалы жыныстардағы минералдар:Кварцтар; Слюдалар; Кальцит

Түсті металлургияның әсерінен атмосфераға бөлінетін металл:Кадмий;Мышьяк;Сынап

Тірі зат» түсінігіне анықтама қай қатарда берілген:арлық тірі ағзалардың: микроағзалардың, өсімдіктердің, жануарлардың және олардың активті биомассаларының жиынтығы;микроағзалардың, өсімдіктердің, жануарлардың және олардың активті биомассаларының жиынтығы

Тірі заттың субстанциясы:микроорганизмдер;өсімдіктер;қазбалы отындар.

Улылығы әлсіз ауыр металдар:Стронций;Вольфрам;Барий

Улылығы өте жоғары металдар:Кадмий;Сынап;Селен

Уыттылығы аз ауыр металдар:барий;ванадий;вольфрам

Уыттылығы жоғары ауыр металдар:кадмий; мышьяк; сынап

Фотосинтезге қажетті элементтер:Марганец ;Темір; Хлор

Фотосинтездің өтуін анықтайтын мұхит суының көрсеткіші:Сутектік көрсеткіш: рН; сутегі иондары концентрациясының теріс таңбамен алынған логарифмі

Фотохимиялық тұманды түзетін компоненттер:Азот оксидтері; Көмірсутектер; Озон

Халькофильді элементтердің сипаттамасы:Сыртқы қабатында 8,18 электрондары бар;Сульфидті рудалардың элементтері; Силикаттардың негізгі массасын құрайды

Химиялық заттардың сулы ортадан тірі организммен биоконцентрлену кинетикасын сипаттайтын теңдеулер: ; ;

Хлорфторкөмірсутектердің кеңінен қолданылу себебі:жылусыйымдылық қасиеті жоғары;жанбайды және улы емес; қайнау температурасы төмен

Ыдыраудың барлық түрлеріне төзімді және топырақта ұзақ сақталатын қосылыстар:Көмірсутекті хлор туындылары;ДДТ;Гексахлоран

Экожүйелердегі ауыр металдардың алғашқы табиғи көздері:тұнбалы жыныстар;магматикалық жыныстар;жанартаулардың әсері

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Непрерывный переходный период | Предмет и задачи экологии, роль экологии среди других наук

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал