Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Скорочення. У цьому стандарті використовують такі скорочення:
У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА - Державна податкова адміністрація;

ДПС - державна податкова служба;

КОР - картка особового рахунка.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 1 червня 2010 року N 2289-VI;

3.2. Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1089;

3.3. Порядок використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1102;

3.4. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 337;

3.5. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 352;

3.6. Порядок проведення державних форвардних закупівель зерна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 736;

3.7. Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1999 року N 500;

3.8. Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 N 315;

3.9. Лист ДПА України від 16.02.2004 N 2461/7/19-2117/116 "Щодо довідки про підтвердження відсутності податкового боргу".

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, відділень за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі - підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент погашення податкового боргу.5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк розгляду заяви платника податків та видача довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби (далі - Довідка), або відмови в її наданні становить п'ять робочих днів від дня отримання такої заяви податковим органом.

(абзац другий пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової служби України від 24.01.2012 р. N 63)

5.3. Споживачі адміністративної послуги - платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС, заява платника податків довільної форми, з обов'язковим посиланням на відповідний нормативний документ, що передбачає надання органом ДПС Довідки, та зазначенням назви установи (організації, закладу), до якої Довідку буде подано платником податків.

6.2. Блок-схему процесу "Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС" представлено на рис. 1.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС заява платника податків щодо надання йому Довідки надходить до підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань.

Визначений керівником підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань працівник цього підрозділу (далі - виконавець) за даними карток особового рахунку визначає чи є у платника податків податковий борг. Виконавець перевіряє:чи усі грошові зобов'язання за деклараціями платника, актами перевірок тощо відображені в КОР;

у разі, якщо платник податків оскаржує свої грошові зобов'язання в адміністративному порядку, чи не припадає строк завершення такого оскарження на період розгляду заяви платника податків щодо видачі йому Довідки.

Якщо у платника податків відсутній податковий борг, усі грошові зобов'язання з терміном погашення, що передує терміну надання та дії Довідки, відображені в КОР, платник не оскаржує податкові зобов'язання або строк завершення оскарження не припадає на період розгляду заяви платника податків щодо видачі йому Довідки, виконавець готує Довідку за формою, затвердженою листом ДПА України від 16.02.2004 N 2461/7/19-2117/116, забезпечує її підписання та вручення споживачу адміністративної послуги.

За наявності податкового боргу - виконавець готує лист платнику податків у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо видачі йому Довідки, забезпечує підписання цього листа та відправлення на адресу платника податків відповідно до правил діловодства.

Рис. 1. Блок-схема процесу "Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС"

6.3. Вихідні дані процесу

Назва документа Форма документа Особа, відповідальна за формування документа Періодичність формування (заповнення) документа Місце і термін зберігання копії документа Користувачі
Лист (вмотивована відмова) Довільна Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань По мірі надходження Відповідно до номенклатури справ Споживач адміністративної послуги
Довідка про відсутність заборгованості Лист ДПА України від 16.02.2004 N 2461/7/19-2117/116 Працівник підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань По мірі надходження Відповідно до номенклатури справ Споживач адміністративної послуги


6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість своєчасно підготовлених Довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби, та відповідей з вмотивованою відмовою у видачі такої Довідки до загальної кількості заяв, поданих платниками податків, щодо отримання таких Довідок за певний період часу (Кдовідка).

Критерієм результативності процесу є Кдовідка = 1.

 

Додаток А


Аркуш реєстрації змін

Номер зміни Дата введення Номери сторінок Підпис відповідальної особи
Змінених Замінених Анульованих Введених
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


Додаток Бmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал