Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні напрями науково-технічного прогресу у застосуванні торговельного обладнання
 

Основні напрямки НТП на сучасному етапі:

Електронізація народного господарства – забезпечення усіх сфер виробництва і суспільного життя високоефективними засобами обчислювальної техніки аж до використання принципів штучного інтелекту, нового покоління супутникових систем зв'язку тощо;

Комплексна автоматизація всіх галузей народного господарства на базі електронізації: впровадження

· гнучких виробничих систем, промислових роботів, багатоопераційних верстатів з ЧЛУ, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління технологічними процесами;

· створення і використання нових матеріалів, що мають нові властивості: надпровідність, радіаційну стійкість, стійкість до зношування; надчистих матеріалів із заданими властивостями;

· освоєння принципово нових технологій: мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної та ін;

· прискорений розвиток біотехнології, яка сприяє створенню безвідходних технологічних процесів, нарощуванню обсягів виробництва сировини, продовольчих ресурсів.

Рівень науково-технічного прогресу можна оцінити цілим рядом показників. Серед показників НТП особливе місце належить показникам технічного рівня виробництва, які відображають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, технології, організації праці і управління, як в цілому в господарстві країни, так і в окремих галузях і на підприємствах.

 

До показників технічного рівня виробництва належать:

· фондоозброєнність праці (відношення вартості основних виробничих фондів до чисельності ПВП);

· технічна озброєнність праці (відношення вартості активної частини основних фондів до чисельності ПВП);

· електроозброєнність праці (відношення кількості спожитої електроенергії до чисельності ПВП);

· коефіцієнти оновлення і вибуття основних виробничих фондів, а також їх активної частини;

· вікові характеристики виробничого устаткування.

Крім того, рівень науково-технічного прогресу може бути охарактеризований рядом допоміжних показників: коефіцієнт електрофікації виробництва, коефіцієнти механізації виробництва і механізації праці, коефіцієнт автоматизації виробництва, частка електроенергії, використаної на технологічні цілі та інші.

Заходи по впровадженню досягнень НТП вимагають інвестування значних коштів, тому важливим є питання оцінки економічної ефективності НТП.

До найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в торгівлі можуть бути віднесені:

• вдосконалення діючої торгової мережі і будівництво сучасних підприємств торгівлі;

• індустріалізація будівництва підприємств торгівлі;

• механізація і автоматизація трудомістких робіт;

• широке застосування пакетних і контейнерних систем вантажної переробки товарних потоків;

• електронізація торгових операцій;

• упровадження прогресивних технологій торгового обслуговування;

• автоматизація контрольно-касових операцій і упровадження магазинних пластикових карт при розрахункових операціях;

• автоматизація процесів продажу товарів;

• автоматизація процесів холодильної обробки продуктів.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал