Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні властивості інформації
До найбільш вагомих властивостей інформації вчені залучають:

- обов’язковість зв’язку з носієм (матеріальним або ідеальним);

- цілісність, системність (інформація певного повідомлення не є сумою всіх елементів, що містяться у повідомленні, та не можуть бути розташовані у будь-якій послідовності);

- дистанційованість від джерела (давні мови інформують про суспільства, яких вже давно немає);

- старіння (причина – поява нової інформації);

- альтернативність використання;

- інваріантність (одна й та сама інформація може передаватися по-різному);

- можливість кодування, дешифровки;

- наступність інформації – без розвиненої наступності не може бути розвиненої структури процесів розвитку, адже у них залишаються не диференційованими явища історизму;

- невичерпність інформації – інформація може мати необмежену кількість користувачів, використовуватися необмежену кількість разів і при цьому залишатися незмінною;

- універсальність інформації – зміст інформації може бути будь-яким або «про все».

Якість інформації становить сукупність властивостей інформації, які характеризують ступінь її відповідності потребам користувачів. Властивості якості інформації:

- репрезентативність інформації пов’язана з правильністю її відбору і формування з метою адекватного відображення властивостей об’єкта. Вагоме значення у такому разі мають: правильність концепції, на основі якої сформульовано вихідне поняття; аргументованість відбору сутнісних ознак и зв’язків відображає мого явища.

- адекватність (ступінь відповідності інформації, отриманої користувачем, тому, що автор мав на увазі);

- достовірність (її відповідність об’єктивній дійсності оточуючої дійсності). Недостовірність інформації обумовлюється вихідною неправдивістю даних, в результаті модифікації даних. Іноді недостовірні відомості можуть надавати достовірну інформацію, наприклад, коли заздалегідь відома ступінь їх недостовірності. У таких випадках, чим більше вихідних даних тим вища достовірність отриманого результату. Отже, на достовірність інформації впливають такі її властивості як адекватність і повнота.

- повнота (достатність) інформації означає, що вона містить мінімальний, але достатній склад для прийняття рішень;

- надлишковість інформації (якість інформації, що покращує зрозумілість і сприйняття інформації) Однак, якщо йдеться про збереження і передачу інформації засобами комп’ютерної техніки, то надлишковість відіграє негативну роль. Наприклад, візуальна інформація має надлишковість більше ніж 90 відсотків. Це означає, що втративши значну частину візуальної інформації, людина може розуміти її зміст.

- точність інформації визначається ступенем близькості отриманої інформації до реального стану процесу, явища, об’єкту.

- об’єктивність-суб’єктивність інформації (поняття об’єктивності інформації є відносним. Перебіг інформаційного процесу призводить до пониження об’єктивності інформації).

- доступність інформації (можливість отримати ту чи іншу інформацію);

- актуальність інформації (ступінь відповідності інформації теперішньому моменту).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал