Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація екскурсій
Класифікація екскурсій проводиться за різними ознаками:

Тематичні екскурсії присвячуються одній певній темі програми. Вони знайомлять учнів з практичним застосуванням явищ, які вивчаються в темі, або проявами цих явищ у природі.

Комплексні екскурсії проводяться за схожими темами кількох навчальних предметів. Наприклад: ТКМ, Автомобілі, Основи ремонту автомобілів . Таке об'єднання дає можливість реалізувати принцип міжпредметних зв'язків і забезпечує ефективне розв'язання проблем, пов'язаних з організацією і проведенням екскурсій. Прикладом такої екскурсії може бути екскурсія в механічний цех автомобільного заводу, на якій студенти знайомляться не тільки з механічною обробкою виготовлення деталей автомобіля а й з складанням вузлів та агрегатів автомобіля.

Ввідні екскурсії є вступом у тему, їх головне завдання - створити проблематику теми, показати значення теми і тим самим зацікавити студентів, заохотити їх до вивчення навчального матеріалу.

Як правило, екскурсії проводяться як заключні (узагальнюючі). Саме цей вид екскурсій може бути комплексним. Тут здійснюється узагальнення вивченого матеріалу і прив'язування його до практики.

Дидактична ефективність екскурсії суттєво залежить, в першу чергу, від правильності вибору об'єкту.

Вибір об'єкту екскурсії обумовлюється не тільки змістом теми, але і виробничим та природнім довкіллям. А в рівних умовах визначальною є мета, яка ставиться вчителем перед екскурсією.

За змістом: оглядові багатопланові, тематичні, учбові та рекламні.

Оглядова екскурсія, як правило, багатотемна, з використанням історичного та сучасного матеріалу. Будується на демонстрації різноманітних об`єктів — пам`яток історії та культури, будівель та споруд, природних об`єктів, місць знаменитих подій, елементів благоустрою міста, промислових та сільськогосподарських виробництв тощо. В оглядових екскурсіях події висвітлюються широко планово. Що дає загальне уявлення про місто, край, область, державу в цілому.

Тематичні екскурсії діляться на історичні історико-краєзнавчі, археологічні, етнографічні, воєнно-історичні, історико-біографічні, екскурсії до історичних музеїв, промислові, природничі та екологічні, мистецтвознавчі, літературні, архітектурно-містобудівні.

Навчальні екскурсії розглядаються як форма навчальної роботи для різноманітних груп екскурсантів (екскурсія-консультація, екскурсія-демонстрування, екскурсія-урок, наукова екскурсія для спеціальної аудиторії).

Навчальні екскурсії є важливим засобом освіти, трудового виховання і профорієнтації студентів. Зв'язок екскурсій з попереднім і викладом навчального матеріалу, ілюстрованого наочними посібниками, дає чітке уявлення про практичне використанні техніки у виробництві. Під час екскурсії виробництва студенти ознайомлюються з технологією виготовлення автомобілів, що формує у студентів більш міцне засвоєння наукових виробничих засад. Екскурсії сприяють конкретнішому сприйняттю тих виробництв, які студенти не мали можливості спостерігати безпосередньо. Тому актуальність досліджуваної теми поза сумнівом.Основна мета заняття - дослідження можливості використання екскурсій на формування світогляду і профорієнтації студентів.

 

 

У зв'язку з цим у роботі вирішувалися такі конкретні завдання:

1) аналіз форм і методів організації та проведення екскурсій щодо виробництва

2) визначити роль і важливе місце екскурсій у процесі навчання і виховання;

3) розробка занять - екскурсій з технічним вмістом у рамках цієї теми;

4) оцінка рівня сформованості знань щодо то за розробленим методичним підходам.

За місцем проведення: міські, заміські, виробничі, музейні, комплексні.

За способом пересування: пішохідні, транспортні, що складаються з двох частин: аналіз екскурсійних об'єктів на зупинках та розповідь матеріалу в дорозі, що пов'язаний з об'єктами дослідження.

За формою проведення: екскурсія-масовка, екскурсія-прогулянка, екскурсія-лекція(більше розказується ніж показується), екскурсія-концерт.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал