Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Закріплення перфарованих цокольних пофелів.
Систему починають прикрiплювати до зовнiшнiх стiнових конструкцiй знизу будівлі Для (мал.5.3) отримання прямої i рiвної кромки системи а також з метою змiцнення додаткового захисту вiд механічних впливiв передбачено застосування цокольних

мал.5.3

профiлiв з перфорованими полицями. Ширина полицi має вiдповiдати товщинi плит використовуваного утеплювача i зазначається в проектi виконання робiт.

Перед прикрiпленням полицi профiлi обрiзають пилкою-ножiвкою пiд кутом 45° якщо полиця розмiшуватиметься перпендикулярно до стiни, i 90° — якщо вона буде паралельною стiнi. Профiлi прикрiплюють до цоколю будинку по його периметру на 300 — 400 мм нижче вiд перекриття пiдземного примiщення за допомогою спецiальних розпiрних сталевих дюбелів дiаметром 6 мм i шайб, якi розмiщують на вiдстанi 0,35 м один вiд одного.

Перший шар плит утеплювача встановлюють торцями на цокольний профiль i крiплять до ранiше прогрунтованоi поверхнi дюбелями i клейовою розчиновою сумiшю.

Приготування клейової розчинової суміші.

Розчиновi сумiшi Сегеsit СТ 85 i Сегеsit СТ 190 готують безпосередньо на будiвельному майданчику, обладнаному пристроями для подавання води, вимірником для води i вагами

Для приготування розчинових сумишей використовують розчіновозмішувачi або низькообертовий дріль з рамною насадкою i пластмасовою посудиною.

Спiввiдношення сухоi сумiшi i води

за масою становить:

СТ 85 — 1,00: 0,27;

СТ 83 — 1,00 : 0,24;

СТ 190— 1,00 : 0,29.

У змiшувач чи пластмасову посудину заливають розрахований обєм води (мал.5.4) мал.5.4

поступово засипають, постійно перемiшуючи цю розчинову сумiш до отримання однорідної маси. Потiм перемiшувальний орган винімають iз розчинової сумiш витримують 5 хв у спокої. Через 5 хв перемiшувальний орган вмикають знову i розчинову сумiш перемiшують ще протятом 2 хв.

Розчинову сумiш Сегеsit СТ 85 потрiбно використати протягом 2 год, розчинову сумiш Сегеsit СТ 190 — протяг 1,5 год.

У разi загуснення розчинову сумiш слiд перемішати за допомогою низькообертового дриля. Для розрiдження готово розчинової сумiшi не можна вводити додаткову кількість води.

До мiсця виконання робiт розчиновi сумiшi в тарi (полiмернi бачки) подають пiдйомником або лебiдкою з блоками, закрiпленими на заданiй висотi, а також пiдносять уручну

Клейову розчинову сумiш наносять на пiнополiстирольнi плити утеплювача одним із способів зображено на (мал.5.5)

мал.5.5

- смуговим ( а), якщо поверхия стiни має нерiвностi до 10,0 мм; розчинові сумiш наносять на поверхню плити у виглядi смуг на вiдстанi 20 мм вiд краю по всьому периметру птлити, а потiм посерединi смуги периметру повиннімати розриви, щоб пiд час наклеювання плит не утворювалися повітряні пробки

- маяковим ( 6), якщо поверхня стiни має нерiвностi до 15,0 мм; розчинову сумiш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на 20 мм вiд краю по всьому периметру плити зашвширшки 60 мм и заввишки 20 мм, а потiм посерединi плити у виглядi маячкiв з розрахунку 5 —8 шт. дiаметром близько 100 мм и заввишки 20 мм на плиту розмиром 0,5 х 1,0 м; смути по периметру повинні мати розриви.

- суцiльним ( в), якщо поверхня стини має неривности до 5 мм; розчинову сумiш наносять по всiй поверхии плити зубцюватим шпателем з розмiром зуба 10 х 10 мм.

На минераловатни плити клейову розчинову сумиш наносять тiльки суцiльним способом (мал.5.6)

мал.5.6


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал