Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Закони Хаммурапі
Певним підсумком розвитку політичної думки давніх стало оформлення письмових законів у Шумері, Аккаді, інших державах Месопотамії. Як цар-законодавець увійшов у світову історію Хаммурапі, який підпорядкував владі Вавилону все Дворіччя (XVIII ст. до н.е.). У Парижі, в Луврі зберігається “Стела Хаммурапі”. У її верхній частині - зображення самого царя, який одержує від Бога символи влади, а в нижній - вибиті клинописом закони. Велике місце серед них займає боргове право - позики, відсотки на борги, застава. Грошовою одиницею тоді був талант (слово, яке, змінивши значення, увійшло до сучасних мов). Регулюються сімейні стосунки: взяття шлюбу, покарання за невірність, майнові права чоловіків, успадкування, розлучення. Обумовлено, що раб - повна власність хазяїна. Судили жерці, вони могли викликати свідків, які приносили клятву. Покарання передбачалися суворі, існував смертний вирок (відсікання голови, закопування живцем у землю, саджання на кіл). Лікар за невдале лікування карався таким чином: “Якщо лікар, роблячи кому-небудь надріз бронзовим ножем, заподіє смерть цій людині або, знімаючи катаракту бронзовим ножем, пошкодить око цієї людини, то йому повинні відсікти руку”. Військо було регулярним, за службу отримували гроші і наділ землі. Вищу владу за всіма законами втілював цар.

Збільшення території держави призводило до ускладнення структури управління. В Асирії, знову ж уперше, виник чіткий розподіл на місцеві адміністративні одиниці - сатрапії. Потім його запозичила Персія.

Наведена характеристика не вичерпує перелік досягнень у галузі науки і мистецтва, які вперше з'явилися у народів Межиріччя, але вона дає уявлення про той високий рівень, якого досягла тут культура.

Господарське життя Месопотамії вимагало певного рівня науково-практичних знань. Значних успіхів шумери досягли в математиці, астрономії, медицини, правових знаннях. Їм були відомі чотири арифметичних дії, вони вміли отримувати квадратний і кубічний корені, обчислювати площі геометричних фігур, знайшли примітивну систему дробів та ін.

Астрономія в Месопотамії була тісно пов'язана з астрологією. Саме з астрономічних досліджень в шумерський період з'явився перший, дуже важливий для іригаційного землеробства місячний календар, яким і зараз користуються мусульмани та іудеї.

Особливих успіхів досягла в Месопотамії медицина. Вавілонські медики приділяли велику увагу діагностиці. Діагноз встановлювали на основі вивчення симптомів хвороби. Одним із профілактичних засобів проти хвороб населення вважало дотримання правил власної гігієни. Хворих лікували травами, мазями, масажами, мікстурами, виготовленими з кухонної солі, неочищеної олії, молока, пива та ін. 

 

Палестина

 

На Захід від Дворіччя, неподалік від Східного узбережжя Середземного моря і на північний захід від Аравійського півострова між горою Синай та річкою Йордан знаходилася Давня Палестина

Палестина - країна, яка лежить між Єгиптом і Сирією, в природному відношенні ділиться на декілька областей. Культура перших жителів Палестини - ханааніїв - була за своїм рівнем нижче культури єгиптян. Перші палестинці в умовах первісного суспільства не могли створити мистецтва, яке могло б зрівнятися з мистецтвом Єгипту..

У перший період свого розселення на території Палестини ізраїльтяни були нижче ханааніїв за своїм культурним рівнем. Тому загальний характер ханаанейской культури був сприйнятий ними, тим більше що за своїм походженням і мовою вони були близькі до ханааніїв. Є деякі підстави вважати, що до складу ізраїльського племінного союзу ввійшли й окремі племена, які задовго до цього моменту перебували на території Палестини. Для ханааніїв і ізраїльтян багато культи були загальними; поклоніння деревам, кам'яних стовпів та ін також було характерно і ізраїльтянам, як і ханааніїв. Але є ряд відмінних особливостей культу, які були характерні тільки для ізраїльтян, так як були пов'язані з їх кочовим племінним побутом попереднього часу. Відомо, що поряд з іншими божествами існував спільний бог всього ізраїльського племінного союзу - Яхве; ізраїльтяни не знали храмів, а поклонялися своїм божествам на висотах гір або в наметах.

Роль бога Ягве з утворенням царства збільшилася; тепер він вважався покровителем цього царства. З точки зору царя та його людей, місцева знать, що вважалася часто дуже впливовою і могутньою, була пов'язана з місцевими культами, і в інтересах центральної влади було виділяти значення і роль єдиного столичного культу. До того ж поширення культів, що мають багато спільного з віруваннями, які були поширені в більш розвинених державах, сприяло посиленню іноземного впливу на ізраїльське населення.У своїй проповіді "пророки" виступали за підтримку єдиного культу Яхве, проти інших місцевих культів. Насправді ж "пророки" боролися не тільки проти культів, які вважалися спільними в ізраїльтян і ханааніїв (як палестинськими, так і фінікійськими), але і проти деяких чисто ізраїльських культів. Треба відзначити, що "пророки" не були прихильниками єдинобожжя, не вважали єдиним богом Ягве. Вони висували основну ідею, яка полягала в тому, що у кожного народу має бути для поклоніння тільки один свій бог, тому ізраїльтянам потрібно поклонятися богу Яхве, але не іншим богам. Очевидно, що при такому порядку речей, Яхве, як всякий "свій" бог, був найбільш могутнім, творцем світу і т.п. Він був мстивим і непримиренним по відношенню до інших культів

Згодом з біблійних книг, що дійшли до нас, у складі яких містяться мови "пророків", були вилучені будь-які вказівки на поклоніння ізраїльтян іншим божествам, крім Яхве. Але відомо, що проповідь "пророків" жодною мірою не виключала існування культу інших божеств, які були пов'язані з культом Яхве. Нарівні з єрусалимським храмом були інші місця поклоніння. Документально встановлено, що іудеї, які після падіння Єрусалиму бігли в Єгипет, вже після реформи Йосії, шанували також і богиню Анат (можливо, як дружину Яхве), і ряд інших божеств і не знали ніякої догми про допустимість існування тільки одного "законного" храму Яхве - в Єрусалимі. Разом з тим, біженці визнавали свою релігійну єдність з єрусалимської громадою. Ретельний ж аналіз деяких найбільш древніх культових текстів у Біблії, які, можливо, не були досить доступні за часів створення канону "священних книг" і тому не настільки змінені, у зіставленні з відомими зараз давньо-фінікійськими релігійними текстами, свідчить, що в Юдеї та Ізраїлі уживалися культи самих різних божеств.

Обряди і міфологічні уявлення протягом усього періоду існування держав мало відрізнялися від ханаанейскіх, але людські жертвоприношення поступово замінялися на викуп, а обрядова проституція в культі Яхве, швидше за все, не мала місця; хоча треба зазначити, вона була поширена не у всіх культах і у ханааніїв. Ті обряди й уявлення, які панували в період царств, після належної обробки увійшли і в іудаїзм.

Зі сказаного вище випливає висновок, що ізраїльтяни не були прихильниками єдинобожжя аж до оформлення догматів іудаїзму. Релігійні вірування Ізраїлю та Іудеї не становили певної системи і очним чином мали мало відмінностей від вірувань інших народів древньої Передньої Азії. Умови ж історичного розвитку Ізраїлю та Іудеї сприяли високому зростанню значущості племінного бога Ягве на шкоду всім іншим почитавшимся богам. Зі зміцненням монархії був необхідний процес поступового виокремлення з безлічі наявних у той час божеств одного головного, причому цей процес відбувався повсюдно в країнах стародавнього Сходу.

 

Головна писемна пам’ятка давньоєврейської культури відома нам як біблійний Старий Завіт. До складу Старого Завіту входять три великих цикли: Тора – п’ять хронікально-законодавчих книг, створення яких приписують Мойсею; Пророки – розділ, до якого входять давні хроніки, а також власне пророчі твори, написані чотирма “великими” та дванадцятьма “малими” пророками; Писання – зібрання переважно поетично-дидактичних текстів, різних за жанрами.

Змістом Тори стали єврейська міфологія та релігійно-юридичні норми, якими регулювалось життя людини. У хронікальних текстах другого розділу Старого Завіту розповідається про обставини завоювання єврейськими племенами Палестини, створення ними державності, царів ізраїльсько-іудейських, численні переступи проти віри і подвиги за неї, боротьбу народу з багатьма загарбниками.

Унікальним явищем є давньоєврейська пророча література. Пророк промовляв від імені самого Ягве, був готовий на будь-які гоніння, аби лише виконати покладену на нього місію.

Голос пророків – це насамперед голос морального сумління. Всі учасники пророчого руху рішуче критикують людей заможних, сильних світу цього пануючі навколо розбрат чи чвари. Та все ж пророки сподівалися на те, що людей можна переробити, що зрештою надійде очікуваний мир та спокій.

До ліричних частин Біблії належать псалми Давидові та “Пісня пісень”. Згідно з традицією, її автором вважається цар Соломон. “Пісня пісень” – гімн на честь кохання.

Неможливо переоцінити той величезний вплив, що мала старозавітна Біблія на культуру Європи та й цілого людства. ЇЇ тексти визнані священними книгами сучасних християнства та іудаїзму.

 

Китай

Особливості культурного розвитку Давнього Китаю:

а) підвалини культурного поступу – традиційні культи та формування етично-філософських систем (конфуціанство, моїзм);

б) виникнення писемності, книгодрукування, давньокитайська література;

в) розвиток науки та медицини.

А)Конфуціа́нство — китайська етично-філософська школа, основа китайського способу життя, принцип організації суспільства, засновником якої був китайський філософ Кунфу-цзи, відомий на Заході як Конфуцій, який жив у 551—479 роках до н. е. Спираючись на давні традиції, Конфуцій розробив концепцію ідеальної людини, якій притаманні гуманність, почуття обов'язку, повага до старших, любов до людей, скромність, справедливість,стриманість тощо. Конфуцій виступав за чіткий ієрархічний розподіл обов'язків між членами суспільства. Конфуціанство вважало основою соціального устрою моральне самовдосконалення індивіда , проголошувало владу правителя священною, а метою державного управління — інтереси народу.

Конфуціанство має деякі риси, спільні з релігією - культ предків, ритуали, жертвопринесення.

Історія конфуціанства

Розповсюдження конфуціанства відбувалося за допомогою навчальної традиції, яку заснував Конфуцій та підтримували його учні та нащадки. Після його смерті вона зазнає поділу на окремі течії, які відрізняються та іноді полемізують одна з одною (Менцзи та Сюньцзи).

. З II ст. до н. е. і до XX ст. конфуціанство було офіційною державною ідеологією Китаю. Нині позиції конфуціанства дещо ослабли під тиском європейських філософських ідей. У різний час конфуціанство поширювалося в Японії, В'єтнамі, Кореї.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал