Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кліматичні границі використання побутових лічильників газу
Виконання лічильника Температура навколишнього і вимірюваного середовищ, °С Верхнє значення відно­сної вологості навколи­шнього повітря, %
нижнє значення верхнє значення
+5 +50 98 при 25 °С
-25 +50 98 при 25 °С
-40 +50 98 при 25 °С

 

Аналізуючи дані, які наведені у табл.9, можна зробити висновок, що так як в хо­лодний період року мінімальні значення температур зовнішнього повітря не нижчі від -25 °С на всій території України, то лічильники з третім рівнем кліматичних умов не знай­дуть застосування.

Крім того відомо, що густина газу значно залежить від його температури. В об'­ємних лічильниках (а побутові лічильники сьогодні - це майже 100-відсотково прилади цього типу) температурна похибка виміру досягає значень 15-20 %, тобто значно переви­щує межі основної похибки вимірювання (± 3,0 %). Отже, лічильник втрачає свою цін­ність. Можливі два випадки вирішення цієї проблеми:

встановлення лічильників всередині приміщень;

додаткове оснащення побутових лічильників газу температурними коректорами, які враховуватимуть зміни температур навколишнього і вимірюваного середовищ (у цьому випадку об'ємний лічильник перетворюється в масовий і його шкала може бути відградуйована в "кг").

Закордонний досвід, в першу чергу - країн Європейського Співтовариства і США, свідчить, що сьогодні температурні коректори встановлювати доцільно навіть для об'єм­них лічильників типорозміру СІ.6, хоча необхідно відзначити, що 10 років то­му встановлення коректорів вимагалось лише у приладах, починаючи з моделі СЮ. Це, таким чином, збільшує вартість вимірювального приладу. В Україні внаслідок останньої причини для обліку газу в побуті доцільним залишається використання об'ємних лічиль­ників із встановленням їх у приміщеннях.

Для перспективних моделей засобів виміру газу (ультразвукові, електронні прила­ди тощо), які обладнані вмонтованими коректорами, нормативним документом вста­новлені межі температурної похибки. Границі допустимих значень додаткової похибки лі­чильників з елементами температурної компенсації, викликаної зміною температури вимі­рюваного середовища від нормальної (20 ±5) °С на кожні 10 °С, не повинні перевищувати ±0,5 %.

Лічильники всіх типів повинні витримувати максимальний робочий тиск вимірюва­ного середовища не менше, ніж 25 кПа. Якщо згадати, що в побуті нормативними доку­ментами дозволено використовувати газ тільки низького тиску, то запас міцності конструкційних елементів становить не менше 5.

Лічильники повинні мати відліковий пристрій, що забезпечує індикацію вимірюва­ного об'єму газу в кубічних метрах. Кількість декад відлікового пристрою повинна забез­печити неможливість повертання лічильника до початкових показників після 2000 годин роботи за максимальної витрати. На4*ей же період - 2000 годин за максимальної витрати - повинна бути розрахована безвідмовність приладів, а середній термін служби лічильників повинен становити не менше ніж 20 років.Для забезпечення правдивості показників лічильники повинні бути обладнані при­строями, які запобігають зворотному ходу відлікового пристрою при протіканні газу в на­прямку, протилежному до зазначеного на корпусі лічильника, а також їх конструкція по­винна забезпечити можливість пломбування, що виключає сторонній доступ до вимірю­вального механізму і відлікового пристрою без пошкодження пломб.

Лічильники виготовляють з матеріалів, стійких до корозії та старіння, хімічних впливів вимірюваного середовища і його конденсатів. Ці матеріали під час експлуатації не повинні виділяти шкідливі для здоров'я людини речовини.

Побутові лічильники газу є однофункціональними виробами (призначені тільки для обліку газу в системах газопостачання низького тиску житлових будинків), які підля­гають ремонту і періодично (відповідно до вимог нормативних документів - один раз на п'ять років) перевіряються в регіональних органах Держстандарту України. Режим роботи лічильників - тривалий і безперервний протягом гарантованого (не менше 20 років) терміну експлуатації.

Для характеристики вимірювального приладу на лічильнику обов'язково повинні бути зазначені:

знак Держреєстру;

назва або товарний знак підприємства-виробника;двозначне маркування типорозміру лічильника;

порядковий номер лічильника за системою нумерації підприємства-виробника;

рік випуску приладу;

метрологічні характеристики:

а) максимальний робочий тиск;

б) максимальна витрата;

в) мінімальна витрата;

т) циклічний об'єм (тільки для мембранних лічильників).

Серед умов, дотримання яких гарантує безпеку при експлуатації вимірювальних приладів, слід відзначити:

лічильники повинні бути герметичними при надлишковому тиску не менше, ніж 1,25 максимального робочого тиску, тобто - 6,25 кПа;

лічильники повинні бути стійкими до дії надлишкового тиску не менше, ніж 1,5 максимального робочого тиску, тобто - 7,5 кПа;

лічильники повинні зберігати герметичність за температури навколишнього середовища (повітря) 120 °С і робочого тиску (максимальне значення надлишкового тиску в системах газопостачання низького тиску - 5,0 кПа) протягом 1 години;

витік газу з лічильника, нагрітого до температури 650 °С під тиском не менше, ніж 10,0 кПа, протягом 30 хвилин не повинен перевищувати 150 дм3/год.

Якщо порівняти наведені вище вимоги, які прийняті в Україні, з існуючими в країнах Європейського Співтовариства, то можна відзначити їх практично повну ідентичність.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал