Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення параметрів точності виливка
 

У технічних вимогах креслення виливка або деталі з елементами ливарної форми повинні бути зазначені норми точності виливка, які встановлюються залежно від способу лиття, габаритних розмірів виливка, типу сплаву і приводять у наступному порядку: клас розмірної точності, ступінь жолоблення, ступінь точності поверхні, клас точності маси і допуск зміщування виливка.

Вибір способу формоутворення залежить від безлічі факторів, основними з яких є: маса виливка, застосовуваний сплав, серійність виробництва і вимоги до якості виливків.

Для виливків з кольорових легких, тугоплавких і чорних сплавів визначення норм точності варто проводити з використанням довідкових даних, наведених у таблицях 1.1 - 1.4. При цьому необхідно знати наступні дані: спосіб формоутворення, найбільший габаритний розмір, тип сплаву, масу виливка, серійність виробництва, рівень механізації.

Класи точності розмірів для різних способів лиття наведені в таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 - Класи точності розмірів виливків

Спосіб лиття Найбільший габаритний розмір виливка, мм Тип сплаву
Кольорові сплави з темперо-турою плавле-ння нижче 700¡С Чорні сплави, які не термообробляються і кольорові сплави, які термообробляються Чавуни і кольорові сплави, які термообробляються Сталеві сплави, які термообробляються
Клас розмірної точності виливка
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із низковологих (до 2,8%) високоміцних сумішей, з високим і середнім рівнем ущільнення. Лиття у форми, які твердіють у контакті з холодною оснасткою. До 100 5 – 10 6 – 11т 7т – 11 7 – 12
Понад 100 »250 6 – 11т 7т – 11 7 – 12 8 – 13т
»250 »630 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т – 13
»630 » 1600 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 – 13
»1600 » 4000 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 – 14
»4000 » 10000 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т – 14
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із сумішей з вологістю понад 2,8% і з середнім рівнем ущільнення. Лиття у вакуумно-плівкові піщані форми. До 100 6 – 11т 7т – 11 7 – 12 8 – 13т
Понад 100 »250 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т – 13
» 250»630 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 – 13
» 630 » 1600 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 – 14
»1600 » 4000 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т – 14
»4000 »10000 9 – 13 10 – 14 11т – 14 11 – 15

 


Продовження таблиці 1.1

Лиття у форми, які твердіють поза контактом з оснасткою без теплового сушіння. Лиття у форми з рідких сумішей, що самотвердіють. Лиття в піщано-глинисті підсушені і сухі форми. До 100 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т – 13
Понад 100 »250 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 – 13
» 250»630 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 – 14
» 630 » 1600 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т – 14
»1600 » 4000 9 – 13 10 – 14 11т – 14 11 – 15
» 4000 »10000 10 – 14 11т – 14 11 – 15 12 – 15
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із високовологих (понад 4,5%) сумішей з низькою міцністю і рівнем ущільнення до твердості нижче 70 одиниць. До 100 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 – 13
Понад 100 »250 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 – 14
» 250»630 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т – 14
» 630 » 1600 9 – 13 10 – 14 11т – 14 11 – 15
»1600 » 4000 10 – 14 11т – 14 11 – 15 12 – 15
» 4000 »10000 11т – 14 11 – 15 12 – 15 13т – 16
»10000 11 – 15 12 – 15 13т – 16 13 – 16

Примітка. Залежно від складності конфігурації виливка і умов його виробництва з даних діапазонів призначають свій клас точності. Менші значення відносять до простих виливків і умов масового автоматизованого виробництва, більші значення - до складних виливків і умов дрібносерійного і одиничного виробництва, а середні - до виливків середньої складності і умов механізованого серійного виробництва.Діапазони ступеня жолоблення елементів виливків, залежно від їхніх розмірів, наведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 - Ступень жолоблення елементів виливків

Відношення найменшого розміру елемента виливка до найбільшого Діапазон ступеня жолоблення виливка
Виливки, які не термообробляються Виливки, які термообробляються
Понад 0,200 3 – 6 4 – 7
» 0,100 до 0,200 4 – 7 5 – 8
» 0,050 » 0,100 5 – 8 6 – 9
» 0,025 » 0,050 6 – 9 7 – 10
» 0,025 7 – 10 8 – 11

Класи точності мас для різних способів лиття наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 - Класи точності мас

Спосіб лиття Маса виливка, кг Тип сплаву
Кольо-рові сплави з темпе-роту-рою плавле-ння нижче 700¡С Чорні сплави, які не термо-оброб-ляють-ся і кольо-рові сплави, які термо-обробляються Чаву-ни і кольо-рові сплави, які термо-оброб-ляють-ся Стале-ві сплави, які термо-оброб-ляються
Клас точності маси виливка
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із низковологих (до 2,8%) високоміцних сумішей, з високим і середнім рівнем ущільнення. Лиття у форми, які твердіють у контакті з холодною оснасткою. До 1,0 4 – 11 5т – 12 5 – 13т 6 – 13
Понад 1,0 » 10 5т – 12 5 – 13т 6 – 13 7т – 14
» 10 » 100 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 – 15
» 100 »1000 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15
»1000 »10000 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т – 16
Понад »10000 7 – 15 8 – 15 9т – 16 9 – 16

 

 

Продовження таблиці 1.3

Лиття в піщано-глинисті сирі форми із сумішей з вологістю понад 2,8% і з середнім рівнем ущільнення. Лиття у вакуумно-плівкові піщані форми. До 1,0 5т – 12 5 – 13т 6 – 13 7т – 14
Понад 1,0 »10 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 – 15
» 10 » 100 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15
» 100 »1000 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т – 16
»1000 »10000 7 – 15 8 – 15 9т – 16 9 – 16
Понад 10000 8 – 15 9т – 16 9 – 16 10 – 16
Лиття у форми, які твердіють поза контактом з оснасткою без теплового сушіння. Лиття у форми з рідких сумішей, що самотвердіють. Лиття в піщано-глинисті підсушені і сухі форми. До 1,0 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 – 15
Понад 1,0 »10 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15
» 10 » 100 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т – 16
» 100 »1000 7 – 15 8 – 15 9т – 16 9 – 16
»1000 »10000 8 – 15 9т – 16 9 – 16 10 – 16
Понад 10000 9т – 16 9 – 16 10 – 16 11т – 16
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із високовологих (понад 4,5%) сумішей з низькою міцністю і рівнем ущільнення до твердості нижче 70 одиниць. До 1,0 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15
Понад 1,0 » 10 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т – 16
» 10 » 100 7 – 15 8 – 15 9т – 16 9 – 16
» 100 »1000 8 – 15 9т – 16 9 – 16 10 – 16
» 1000 »10000 9т – 16 9 – 16 10 – 16 11т – 16
Понад 10000 9 – 16 10 – 16 11т – 16 11 – 16

Примітка. У таблиці зазначені діапазони класів точності маси виливків, які забезпечуються різними технологічними процесами литва. Менші значення ставляться до простих компактних виливків і умов масового автоматизованого виробництва, більші - до складних великогабаритних виливків одиничного і дрібносерійного виробництва, середні - до виливків середньої складності і умовам механізованого серійного виробництва.

Таблиця 1.4 - Ступені точності поверхонь виливків

Спосіб лиття Найбільший габаритний розмір виливка, мм Тип сплаву
Кольо-рові сплави з темперо-турою плавле-ння нижче 700¡С Чорні сплави, які не термо-оброб-ляються і кольоро-ві сплави, які термо-оброб-ляються Чавуни і кольо-рові сплави, які термо-оброб-ляються Сталеві сплави, які термо-оброб-ляються
Ступеня точності поверхонь
Лиття у вакуумно-плівкові піщані форми. До 100 6 – 12 7 – 13 8 – 14 9 – 15
Понад 100 »250 7 – 13 8 – 14 9 – 15 10 – 16
» 250 » 630 8 – 14 9 – 15 10 – 16 11 – 17
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із низковологих (до 2,8%) високоміцних сумішей, з високим і середнім рівнем ущільнення. До 100 7 – 14 8 – 15 9 – 16 10 – 17
Понад 100 »250 8 – 15 9 – 16 10 – 17 11 – 18
» 250 » 630 9 – 16 10 – 17 11 – 18 12 – 19
»630 »1600 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 – 19
»1600 »4000 11 – 18 12 – 19 13 – 19 14 – 20
Лиття в піщано-глинисті сирі форми із сумішей з вологістю понад 2,8% і з середнім рівнем ущільнення. Лиття у отверджені, сухі або підсушені форми, пофарбовані покриттями на водній основі До 100 8 – 15 9 – 16 10 – 17 11 – 18
Понад 100 »250 9 – 16 10 – 17 11 – 18 12 – 19
»250 »630 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 – 19
»630 »1600 11 – 18 12 – 19 13 – 19 14 – 20
»1600 »4000 12 – 19 13 – 19 14 – 20 15 – 20
»4000 »10000 9 – 16 14 – 20 15 – 20 16 – 21

 

Продовження таблиці 1.4

Лиття в піщано-глинисті сирі форми з високовологих (понад 4,5%) сумішей з низькою міцністю і з низьким рівнем ущільнення. Лиття у форми із РСС. До 100 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 – 19
Понад 100 »250 11 – 18 12 – 19 13 – 19 14 – 20
»250 »630 12 – 19 13 – 19 14 – 20 15 – 20
»630 »1600 13 – 19 14 – 20 15 – 20 16 – 21
»1600 »4000 14 – 20 15 – 20 16 – 21 17 – 21
»4000 » 10000 15 – 20 16 – 21 17 – 21 18 – 22
»10000 16 – 21 17 – 21 18 – 22 19 – 22

Примітка. Менші значення ставляться до простих виливків і умов масового автоматизованого виробництва, більші - до складних виливків одиничного і дрібносерійного виробництва.

Всі дані по нормам точності виливка в цілому заносять у таблицю 1.5.

Наприклад:

 

Таблиця 1.5 - Параметри точності виливка

Параметри точності Норми точності
Клас розмірної точності
Ступінь жолоблення
Ступінь точності поверхонь
Клас точності маси

 

Питання для самостійного пророблення

1) Що з себе представляє технологічна оснастка?

2) У чому відмінність формоутворюючоїоснастки від універсальної?

3) Яка послідовність аналізу ливарних вказівок?

4) Які фактори впливають на вибір способу формоутворення?

5) Залежно від чого встановлюються норми точності виливка?

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал