Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ, Ч.2»

Нормативні акти

1. Декларація про державний суверенітет України // Відо­мості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

2. Закон України "Про економічну самостійність" від 3 серпня 1990 року (із змінами та доповненнями) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/150-93-%D0%BF.

3. Конституція України // Голос України. — 1996. — 13 липня.

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 456.

5. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 № 2818-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 26. - Ст. 218.

6. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 36. - ст.340.

7. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

8. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 3-4. - ст. 27.

9. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21 - Ст. 170.

10. Закон України "Про природно-заповідний фонд" від 16 чер­вня 1992 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

11. Закон України «Про екологічну мережу України»// Відомості Верховної Ради. -2004. - № 45. - ст. 502.

12. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону" від 16 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1995. - № 21. - Ст. 152.

13. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 252.

14. Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради.-2002.-N 14.-ст.97.

15. Закон України «Про рослинний світ» // Відомості Верховної Ради України. -1999. - № 22-23. - Ст.198.

16. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 47. - Ст.405.

17. Закон України «Про Червону книгу України» // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 30. - Ст. 201.

18. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - ст. 350.

19. Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011. – 2011. - № 28. - стор. 19. – Ст. 1153.20. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.

21. Закон України «Про державну геологічну службу України» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 51. - Ст. 456.

22. Закон України від 10.01.2002 р. «Про питну воду та питне водопостачання» // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст.112.

23. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» // Відомості Верховної Ради. – 2013. - № 17. - Ст.146.

24. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 27. - Ст. 230.

25. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» // Офіційний вісник України вiд 12.08.2011. - 2011. - № 59. - стор. 120. – Ст. 2351.

26. Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 8. - Ст. 54.

27. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 18. - Ст.132.

28. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 50. - Ст. 43.

29. Основи законодавства України про охорону здоров'я // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст. 19.

30. Закон України «Про забезпечення санітарного і епідеміч­ного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року // Голос України. — 1994. — 8 квітня.31. Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катас­трофи» від 27 лютого 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. - Ст. 198.

32. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 16 верес­ня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. - Ст. 646.

33. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (в ред. від 19 грудня 1991 року та з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 13. - Ст. 178.

34. Закон України «Про колективне сільськогосподарське під­приємство» від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 20. - Ст. 272.

35. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. - Ст. 504.

36. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1994 року // Голос України. — 1994. — 24 листопада.

37. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради. -1999. - № 20-21. - ст. 190.

38. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

39. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

40. Закон України «Про фермерське господарство» // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 45. - Ст. 363.

41. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

42. Постанова Ка­бінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 «Санітарні правила в лісах України» // ЗПУ. - 1995. - № 10. - Ст. 253.

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286 «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» // Офіційний вісник України вiд 20.09.2002 - 2002. - № 36. - стор.38. - Ст.1692.

44. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» // Відомості Верховної Ради. -1997. - № 29. - Ст. 194.

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавно­го та місцевого значення» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF.

46. Постанова Кабі­нету Міністрів України від 02.03.1993 р. № 150 «Про Державний фонд родовищ корисних копалин» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/150-93-%D0%BF.

47. Постанова Ради Міністрів України від 25 квітня 1990 року № 100 «Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну обстановку і стан захво­рюваності населення» // ЗПУ. - 1990. - № 8. - Ст. 42.

48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ви­дачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержав­ного значення» від 10 серпня 1992 року № 459 (із змінами та доповненнями) // ЗПУ України. - 1992. - № 9. - Ст. 217.

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 року № 772 «Положення про порядок ведення державного кадастру тва­ринного світу» // ЗПУ. - 1995. - № 1. - Ст. 27.

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 р. «Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних» // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1499-96-%D0%BF.

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977
«Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки» // Офіційний вісник України вiд 28.09.2009. - 2009 р. - № 72. - стор. 5. – Ст.2475.

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002 - 2002 р.- № 12.- стор. 57.- Cт. 572.

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 303 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. - 2002 р. -№ 12. - стор. 65. – Ст. 575.

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002/ - 2002 р. - № 12. - стор. 55. – Ст. 571.

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рів­нями» // Офіційний вісник України. — 2004. — № 12. — Ст. 740.

56. Постанова Кабінету Мі­ністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять під­вищену екологічну небезпеку» // zakon.rada.gov.ua›Законодавство України›554-95-п

57. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 року № 870 «Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу» // ЗПУ. - 1996. - № 3. - Ст. 85.

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D0%BF.

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» // Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 - 1998. - № 13. - стор. 91.

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України» // http://search.ligazakon.ua/.

61. Поста­нова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів // Офіційний вісник України вiд 04.08.2000 - 2000. - № 29. - стор. 107. – Ст. 1217.

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1540 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» // Офіційний вісник України вiд 17.10.2003. - 2003. - № 40. - стор. 20. – Ст. 2100.

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303 «Про затвердження Правил відтворення лісів» // Урядовий кур'єр вiд 14.03.2007. - № 45.

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» // Урядовий кур'єр вiд 30.05.2007. - № 93.

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 «Про Порядок
спеціального використання лісових ресурсів» // Урядовий кур'єр вiд 06.06.2007. - № 98.

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» // Офіційний вісник України вiд 08.08.2008. - 2008. - № 56. - стор. 30. – Ст. 1868.

67. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Наказ Мінприроди України від 20.07.09 р. № 389 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0767-09.

68. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України» від 13.04.2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р. - № 29. - стор.296. – Ст.1264.

69. Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 452/2011 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011. - 2011. - № 29. - стор. 255. – Ст. 1258.

70. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1968 г. «О континентальном шельфе» // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1968. — № 6. — Ст. 40.

71. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року № 204 «Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць» // Офіційний вісник України вiд 10.12.1999. – 1999. - № 47. - стор. 156.

72. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 № 330 «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» // Офіційний вісник України вiд 07.08.2009. - 2009. - № 57. - стор. 107. – Ст. 1997.

73. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 46 від 30.01.2002 «Про затвердження Порядку надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України»// Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. - 2002. - № 12. - стор. 261. – Ст. 630.

74. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 88 від 27.02.2002 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. - 2002. - № 12. - стор. 265. – Ст. 631.

75. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
18.12.2003 № 168 «Про затвердження Положення про участь громадськості
у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» // Офіційний вісник України вiд 27.02.2004. – 2004. - № 6. - стор. 223. – Ст. 357.

76. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» № 105 вiд 10 квітня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006 р. - № 31. - Стор. 415. – Ст. 2276.

77. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 25-26. -Ст. 131.

78. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К., 1996. - 234 с.

79. Цивільний кодекс України. — Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40- 44. - Ст. 356.

80. Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 18. - 19-20. - № 21-22. - Ст. 144.

81. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України . – 2011. - № 13-14. - № 15-16. - № 17. - Ст. 112.

82. Кодекс Цивільного захисту громадян від 02.10.2012 № 5403-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

83. Конвенція про охорону дикої флори й фауни, і природних умов існування в Європі. Прийнято 19 вересня 1979 року в Берні (Швейцарія). Ратифікована Законом України від 29 жовтня 1996 року. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 50. - Ст. 278.

84. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення. Прийнята на конференції країн - учасниць ЧЕС 21 квітня 1992 року в Бухаресті (Румунія). Ратифікована Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 23. - Ст. 172.

85. Конвенція про біологічну різноманітність. Прийнято 5 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Ратифікована Законом України від 29 листопада 1994 року. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 49. - Ст. 433.

86. Конвенція про ядерну безпеку. Підписана від імені України 20 вересня 1994 року у Відні (Австрія). Ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_023.

87. Об'єднана Конвенція про безпеку обігу з відпрацьованим паливом і про безпеку обігу з радіоактивними відходами. Прийнято 5 вересня 1997 року у Відні (Австрія). Ратифікована Законом України від 20 квітня 2000 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_023.

 

Спеціальна література

1. Анисимова А.В. Осуществление гражданами экологических прав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. — X., 1996. — 168 с.

2. Андрейцев В.І. Екологічне право. Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. та вузів. — К.: Вентурі, 1996. — С. 30—54.

3. Андрейцев В.І. Екологічне право. Особлива частина: Підруч­ник для студ. юрид. вузів і фак. Повний акад. курс. — К.: Істина, 2001. — 544с.

4. Андрейцев В.І. Структура екологічного законодавства та системи управління охороною довкілля України // Гармонізація законодав­ства та вдосконалення системи управління охороною довкілля України відповідно до вимог Європейського союзу (розділ заключ­ного звіту). — К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, 1998. — С.1-64.

5. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспече­ния эффективности экологической экспертизы: Автореф. ...д-ра юрид. наук: 12.00.06/Украинская юридическая академия. —X., 1992.— 48с.

6. Бакай О.О. Правове забезпечення екологічного прогнозування: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридич­на академія України. — X., 2002. — 19 с.

7. Балюк Г.І.Екологічне право України: Конспект лекцій у схе­мах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. - 192 с.

8. Баймарутов М.А. Актуальные проблемы правовой регламен­тации континентального шельфа Украины // Торговое мореплава­ние. — 2000. — №1.

9. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. — Донецьк, 2001 р.

10. Бобкова А.Г. Ответственность и защита прав субъектов в рекреа­ционных отношениях // Хозяйственно-правовые средства предот­вращения экономических преступлений: Тезисы докладов и высту­плений, рекомендаций «круглого стола». — Донецк: ИЭПИ НАН Украины.-1996. — С.57-59.

11. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. — М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРАМ, 1999. — С. 10-12.

12. Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.С. Колбасов. — М.: Наука, 1985. — С. 6.

13. Бринчук М.М. Экологическое право (окружающей среды): Учеб­ник для высших учебных заведений. — М.: Юристъ, 1998. — С. 74-76.

14. Бобылев А.И., Белашенко С.А. Вопросы общей теории экологи­ческого права. — Минск, 1991. — С. 14—15

15. Васильева М.И. Право граждан СССР на здоровую окружающую среду: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Моск. гос. ун-т. — М., 1990. — 26 с.

16. Васильева М.И. Экологические права человека — важнейшие права нового поколения // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. — М.: Норма, 2002. — С.40-76.

17. Вівчаренко О.О. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). — Івано-Франківськ, 1998. — 180 с.

18. Вівчаренко О.О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. — 2003.— № 12.— С.88-92

19. Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорева. —К.,2000.

20. Волик М.П. Правове регулювання полювання в Україні: Авто-реф. дис. канд. юрид. наук. — Одеса, 1997.— 18 с.

21. Гвоздик П.О. Правові засади збереження біологічного різно­маніття: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1999.— 19 с.

22. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: Навч. посіб. — X.: Основа, 1998. — 204 с.

23. Гетьман А.П. Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку: Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України. — X., 1995. — 32 с.

24. Гетьман В. Екотуризм — для збереження ландшафтного різно­маніття // Наука і суспільство. — 2001.— №5. — С. 26—29.

25. Гетьман А.П. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — №1(20). — С. 129-137.

26. Гетьман А.П. Методологічні засади екологічного нормотворення // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжна­родної наукової конференції. — X., 13-14 грудня 2002 р. — X., 2003.—С. 247-249.

27. Гетьман А.П. Процессуальные нормы и отношения в экологиче­ском права. — Харьков: Основа. — 136 с.

28. Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: мето­дологічні засади та перспективи уніфікації // Вісн. Акад. право­вих наук України: 36. наук, праць № 2-3 (33-34). — 2003. — X., 2003. — С. 580-592.

29. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Голосніченко І.П. та ін. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К., 1999. — 266 с.

30. Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України. — X., 2003. — 17с.

31. Голиченков А.К. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. — 162 с.

32. Гордєєв В.І. Правові питання використання малих річок // Пра­во України. — №1-2. С. 31-32.

33. Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: На­риси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. — X.: Факт, 2002. — 550 с.

34. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. - М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2006. - 584 с.

35. Дубовик О.Л. Кремер Л., Люббе-Вольф Г. Экологическое пра­во.Учебник /Отв. ред. О.Л. Дубовик.— М.: Изд-во Зксмо, 2005.— 768с.

36. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика / О.Я Ла­зер; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів, регіон, ін-т держ. упр. — Л., 2002.

37. Екологічний аудит: Підручник / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. — К.: Вища школа, 2000. — 344 с.

38. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. — 848 с.

39. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів//А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов та ін.; За ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. — X.: Право, 2005.-383с.

40. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Юрист, 1996. — С. 86, 87, 120-124.

41. Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. — 600 с.

42. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. — К., 2003.

43. Земельне право: Академ. курс / За ред. В.І. Семчика та П.Ф. Ку-линича. —-К.,2001.

44. Земельне право України: Підручник/За ред. М.В. Шульги. —К., 2004.

45. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Погреб­ного и И.И. Каракаша. — К., 2002.

46. Зуєв В. А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Нац.юрид.акад. України їм. Яро­слава Мудрого. — X., 2003.

47. Калініченко Л.І., Карук Б.П., Тищенко О.І. Управління водо­господарським комплексом: Навч. посібник. — К., 2000.

48. Каракаш И.И. Народное достояние или право собственности на природные ресурсы: Материалы «круглого стола» //Юридический вестник. — 1999. — № 1. — С. 84-85.

49. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землеполь­зования в Украине: Научн.-практ. пособие. — К.: Истина, 2004. — 216с.

50. Каракаш И.И. Право собственности на объекты природного происхождения // Экологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. канд. юрид.наук, доц. И.И.Каракаша. — Одесса: Латстар, 2001.—С. 63-91.

51. Каракаш І.І. Природоресурсове право України: навч. посіб.- К.: Істина, 2005.-376с.

52. Каракаш И.И. Экологическое право Украины: Курс лекций.-Одесса: Латстар,2001.-С.135

53. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06. — К., 1998. — 173 с.

54. Кобецька Н. P.Екологічне право України: Навч. посібник. — К.: Юрін-ком Інтер, 2007. - 352 с.

55. Костицький В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України. — 1998. — № 3. — С. 67.

56. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). — 2-е вид. — К.: Український інформаційно-правовий центр, 2001. — 390 с.

57. Костицький В.В. Економіка перехідного періоду: право, дер­жава, економіка. (Еколого-правовий механізм охорони навколиш­нього природного середовища в Україні). — К.: ІЗП і ПЗ, 2003. — 772с.

58. Костицький В.В. Оподаткування: економіка, право, екологія. — К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. — 124с.

59. Костицький В.В. Охорона довкілля: економіко-правове забез­печення. — К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експерти­зи, 2002. — 52 с.

60. Краснова М. Право громадян на екологічну інформацію: пробле­ми гарантій реалізації й захисту // Право України. — 1997. — № 3. — С. 42-48.

61. Константиниди С.С. Охрана животного мира. — Алма-Ата 1975.

62. Концепція розвитку водного господарства України. — К., 2000.

63. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Ма-ляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — С. 648-651.

64. Лозо В.И. К вопросу об истории закрепления и обеспечения пра­ва человека на естественную окружающую среду в международном правt и экологическом законодательстве ЕС // Проблеми законності - Вип. 71. — 2005. — С. 3-12.

65. Луняченко А. Правове положення громадян України як суб'єк­тів права власності на землю // Юрид. вісник. — 2001. — МІ. — С.114-117.

66. Малишева Н.Р. Використання природних ресурсів // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 1998. — Т. 1.

67. Малишева Н.Р. Загальне природокористування // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 1999.— Т. 2.

68. Малышева Н.Р. Пользование гражданами водами, лесами, недрами, объектами животного мира// Собственность граждан. — К., 1997.

69. Малишева Н.Р. Студенти Київського університету права НАН України готові захищати екологічні права громадян // Часопис Київського ун-ту права. — 2004. — № 4. — С. 112-113.

70. Малишко М. Актуальні проблеми розвитку і кодифікації еко­логічного законодавства // Право України. — 1993. — № 7. — С. 22.

71. Никифоров В.В. Экологическая сеть Среднего Приднепровья: со­временное состояние и пути оптимизации. — Днепропетровск, 2003.

72. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Мо­нографія. — Юрінком Інтер, 2006.— 544 с.

73. Носік В.В. Право власності на землю в Україні // Право власності в Україні: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 432 — 500.

74. Носік В.В. Суб'єкти права власності на землю в Україні // Вісн. Акад. прав, наук України. — 2000. — №3(22). — С. 135-144.

75. Рабинович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина. Навч. посібник. — К.: Атіка. — 2004. — 463 с.

76. Степашко В. Реалізація екологічних прав громадян в Україні // Право України. — 2005. — № 9. — С. 28-33.

77. Судовий захист екологічних прав громадян України: Довід. Для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. — 178.

78. Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Основні положення національ­ної політики з питань збереження біологічного та ландшафтного різноманіття // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповід­ника. — К., 1997.

79. Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Організаційно-правові засади збереження біорізноманіття // Біорізноманіття Карпатського біо­сферного заповідника. — К., 1997.

80. Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Міжнародні конвенції та інші документи як чинник збереження біологічного та ландшафтного розмаїття. Конвенція про біорозмаїття: громадська обізнаність і участь. — К., 1997.

81. Орлов О.М. Правові проблеми природокористування й охорони навколишнього середовища оздоровчих та рекреаційних місцево­стей (на матеріалах Автономної Республіки Крим). Автореф. дис.... канд. юрид. наук, К., 2005.— 19 с.

82. Орлов Н.А. Правовые основы экологического аудита в Украине: Курс лекций. — Симферополь: Крымское учебно-педагогическое издательство, 2005. — 160 с.

83. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні. — К.: Юрінком Інтер, 1996. — 96 с.

84. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи). — Кіровоград, 1998.

85. Пересунько С.І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні: Дис.... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1998. — 197 с.

86. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. — Москва: Зерцало, 2000. — 192 с.

87. Плотникова О. О содержании некоторых понятий, которые используються в горном законодательстве // Право Украины. —1999. — № 6. —С.64-66.

88. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської еко­логічної експертизи в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.—Київ, 2005.

89. Право власності в Україні /За ред. О.В.Дзери та Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

90. Природно-ресурсний аспект розвитку України / За ред. І.Д. Ан­дріївського, Ю.Р.Шеляга-Сосонка. — Києво-Могилянська академія, 2001.

91. Разметаев С.В. Правовые вопросы участия общественности в охране окружающей природной среды: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.06. — М., 1990.

92. Разметаев С.В. Право собственности на природные ресурсы в Украине.— X., 1995. — 55 с.

93. Разметаев С.В. Экологичесое право Украины: систематизирован­ное законодательство о недрах с научно-практическим коммента­рием и постатейными материалами. — X.: ООО «Синтекс, ЛТД», 2000.— 480 с.

94. Сільнова А. Відповідальність за порушення атмосфероохоронно-го законодавства України // Прокуратура. Людина. Держава. — 2005. — № 1. — С. 106-111.

95. Сільнова А. Правова охорона озонового шару в атмосфері // Прокуратура. Людина. Держава. — 2005. — № 6. — С. 111-116.

96. Современное международное морское право и практика его применения Украиной / Шипцов А.А., Анцелевич Г.А., Высоц­ кий А.Ф. и др. — 1995.

97. Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы. — М.: Про­гресс, 1974.

98. Сурикова О. Актуальные вопросы экологической ответственности за нарушение законодательства об использовании и охране недр // Право Украины. — Киев, 2001. — №5. — С. 81-84.

100. Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: ТП Пресе, 2003. — 256с.

101. Ткаченко О.М. Право користування курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами. Автореф дис. канд. юрид. наук, — X., 1999.

102. Ткаченко О. Про становлення права лікувально-рекреаційного природокористування // Вісник академії правових наук: 36. наук, праць. — №1(28) 2002. — С. 124-129.

103. Трегобчук В. Екологія, науково-технічний прогрес // Економіка України. — 1993. — № 2. — С. 15.

104. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзе­ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 850 с.

105. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Білобран (підгот.), В.Котляренко (підгот.). — К., 2003.

106. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П. Економіко-правове регулювання природокористування. — К., 2004.

107. Шаша І.К. Ефективність екологічного моніторингу при забруд­ненні атмосферного повітря

108. Шаша І.К., Власенко І.В., Бортничук П.М./ Національний університет внутрішніх справ. Вип. 16. — X., 2001.—С. 376-380.

109. Шемшученко Ю.С. Міжнародно-правова охорона навколишньо­го середовища // Природа і закон. — К.: Вид-во політичної літера­тури. — 1991 .— 178с

110. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. — К.: Науко-вадумка,1989. —С. 64-75.

111. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади концепції розвитку зако­нодавства України // Право України. — 1996. — № 8. — С. 3-6.

112. Шемяков А.П. Правовая охрана недр: понятия и проблемы // Право Украины. — 2002. — №2. — С.111-114.

113. Шемяков А.П. Некоторые аспекты проблемы юридического определения понятия недр // Вестник Университета внутренних дел МВД Украины. — Харьков. — 2000. —- №10. — С.206-266.

114. Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр. Автореф. дис— канд. юрид. наук. — X., 2002. — 19 с.

115. Шломер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України. — 2004. — № 2. — С.55-59.

116. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії і практики): Монографія. — К.: Центр навч. літ. — 2005. — 424 с.

117. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отноше­ний в современных условиях.— X.: Консум, 1998. — С. 70-112.

118. Экологическое право: Особенная часть: Учебник для юрид. фак. вузов: Полный академ. курс / Под ред. акад. АпрН В.И. Андрейцева. — К.: Истина, 2001. — С.317-337.

 

Інформаційні ресурси

 

  1. Відомості Верховної Ради України.
  2. Урядовий кур’єр.
  3. Голос України.
  4. Офіційний вісник України.
  5. http://ovu.com.ua
  6. http://www.rada.gov.ua
  7. http://www.nau.kiev.ua
  8. http://www.infodisk.com.ua
  9. http://www.lawbook.org.ua

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.036 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал