Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Словник-мінімум

Артефакт – в сучасній естетиці і мистецтвознавстві цей термін використовується для узагальненого позначення витворів сучасного мистецтва, що, як правило, виходять за межі традиційних жанрів і видів, продуктів сучасних арт-практик, арт-проектів. В естетику термін увійшов з археології, де ним позначаються будь-які штучно створені об’єкти.

Архетип – прообраз, первинний образ, ідея; одна з головних категорій «аналітичної психології» К.Г. Юнга. У нетермінологічному сенсі прообразу, прототипу поняття активно використовувалося в античній філософії і патристичній естетиці. Характеру глобального культурологічного терміну набуло з часів Юнга. У нього архетип співвідноситься з несвідомою активністю людей. Разом з інстинктами, він є природженими психічними структурами, що знаходяться в глибинах «колективного несвідомого», і складають основу загальнолюдської символіки.

Естетика– галузь філософського знання, що досліджує чуттєві прояви буття людини, передусім, в контексті категорій «краса» і «прекрасне», які найповніше виражаються в мистецтві (1); наука про сутність і форми творчості за законами краси і гармонії (2).

Масова культура – специфічна риса XX ст., що була поширена, в основному, завдяки засобам масової комунікації, які бурхливо розвивалися. У цьому сенсі масової культури у XIX ст. і раніше не було – газети, журнали, цирк, балаган, фольклор – ось усе, що мали в розпорядженні місто і село.

Мудрість– буття особистості, що досягла гармонії із собою і світом. Така гармонія припускає, що людина, наділена мудрістю, уникає антагонізмів, вибираючи конструктивні протиріччя, які призводять до оновлення і розвитку.

! Споріднені поняття

Богема –артистичне середовище з властивою їй особливою атмосферою, жаргоном, манерою одягатися, способами спілкування. Походить від bohemia – циганський.

Гіпертекст– поняття сучасної естетики, суть його полягає в тому, що культура в цілому, як і усі її фрагменти, включаючи і звичайні вербальні тексти, розглядаються в якості деякої цілісної структури, яка складається із сукупності текстів, певним чином внутрішньо і зовні пов’язаних між собою.

Екзистенціально-естетичний поворот в етиці – концептуальна зміна в етичному знанні, заснована на розумінні краси як етичної категорії.

Інтелігент і інтелектуал – фундаментальні життєві ролі творців культури, які поляризируються в ситуації постмодерну. Інтелігент створює духовно-моральні виміри культури, інтелектуал – переважно естетичні і науково-технічні.

Кіч – світоглядно-стилістичний компонент масової культури. Термін виник у другій половині XIX ст. Хоча саме явище існувало задовго до його визначення, справжній розвиток воно отримало лише з появою засобів масової комунікації. Ще Гьоте писав, що техніка у поєднанні з вульгарністю – найстрашніший ворог мистецтва, що наочно продемонстрував кіч.

Лабіринт – один з прадавніх символів людської культури, що отримав в XX ст. нову актуальність. Буквальний зміст: хитромудра система заплутаних ходів з тупиковими відгалуженнями, яка має один вірний маршрут до деякого центру (або, відповідно, до виходу). Як структурний принцип організації займає центральне місце в романі У. Еко «Ім’я троянди».

Тема № 10


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал