Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Словник-мінімум

Дружба – індивідуальне та вибіркове явище, що грунтується на глибокій внутрішній симпатії та передбачає низку проявів морального характеру: взаємодопомогу, готовність до самопожертви, відвертість тощо.

Етика статі і сім’ї– галузь етики, в якій вивчаються моральні аспекти стосунків чоловіка і жінки. У відомому сенсі, етику статі і сім’ї можна трактувати і як напрям філософії статі, в якій конструктивні і деструктивні стратегії в стосунках чоловіка і жінки розглядаються як добро і зло.

Любов– найглибше відчуття повноти особистісного буття і переживання цілісності у з’єднанні з іншою особистістю, світом і Абсолютом. У любові в найбільшій мірі проявляється принципова відкритість буття людини, яка знаменує вихід за межі буденних і граничних ситуацій в позамежне буття.

Свобода– здатність людини бути собою і відкритою до змін на основі отримання особистісної єдності в її різних модусах: сутності і існування, духовності і душевності, мислення і буття.

Щастя– переживання вищої повноти і свідомості буття, стан радості від того, як складається життя. Це переживання реалізації сенсу життя. Категорії «сенс життя» і «щастя» співвідносяться як категорії «можливість» і «дійсність».

 

! Споріднені поняття

Аскетизм– моральный принцип, згідно з яким необхідною умовою самовдосконалення є обмеження бажань, потреб і задоволень, а також самотність.

Атараксія– 1) поняття давньогрецької філософії, стан безтурботності, що відрізняє справжнього мудреця. Антична ідея атараксії співзвучна культурам індуїзму і буддизму; 2) в побуті – «філософське» відношення до життя, що проявляється в спогляданні.

Егалітарність – рівноправність.

Євтихія– доля, талан (прихильність життя до людини).

Пенати – боги-охоронці родинного вогнища у давніх римлян.

Самота(рос. – «уединение») – екзистенціал (екзистенціальна ситуація), що позначає вільно обрану самотність.

Самотність– екзистенціальна ситуація людського буття, в межах якої відбувається зовнішнє або внутрішнє відособлення людей.

Сибарит– зніжена, розбещена неробством людина.

Фелічіта – щастя, сімейне щастя.

Філія– дружба, приязнь.

 

 

Тема № 3

МОРАЛЬНІ ПОШУКИ І САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ

План

1. Сенс життя як етична проблема.

2. Ідеал як моральна проблема етичного пошуку.

3. Структура морального ідеалу та його історичне становлення.

4. Визначення моральної особистості.

5. Цінності як моральне поняття.

6. Морально-ціннісні орієнтації.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал