Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стабільність банківської системи - комплексна характеристика стану банківської системи, при якому реалізується її сутність і призначення в економічній системі країни, адекватно та ефективно виконуються її функції, а також забезпечується спроможність підтримувати рівновагу та відновлювати стан після зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних параметрів, спричинених кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою кризою, трансформацією економіки тощо).

Стабільність банківської системи характеризується надійністю, збалансованістю та пропорційністю функціонування її структурних елементів, здатністю зберігати стійку рівновагу та надійність протягом тривалого часу.

Стабільність - багатогранне поняття, що характеризує якісний стан системи в динаміці, стійка рівновага - одна з складових стабільності, а стійкість більш вузьке поняття стосовно попередніх.

Тому, стабільність мас дві важливі характеристики: стійку рівновагу (збалансований стан, за якого відсутня тенденція до зміни) та надійність.

 

Стабільність банківської системи - здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність протягом часу.
характеристики:
Стійка рівновага -здатність системи виконувати властиві їй функції і операції, за умови дотримання її цілісності і фінансової стійкості її елементів, що дозволяє системі після впливу зовнішніх і внутрішніх сил повертатися у стан рівноваги. Надійність -здатність виконувати покладені на систему функції та забезпечувати виконання зобов`язань перед клієнтами та партнерами.
↓↓ ↑↑
Стійкістьже є більш вузьким поняттям, оскільки на конкретний момент часу (у статиці) чи порівняльній статиці, що базується на історичних даних, визначає здатність системи виконувати властиві їй функції і відповідати основним нормативним показ­никам. При аналізі стійкості визначальним є внутрішній час, сучасне і минуле. З цього випливає, що стійкість банківської системи можна оцінити лише в імовірнісній формі, оскільки оцінка проводиться у статиці (на конкретний момент часу) чи порівняльній статиці (на основі історичних даних) і не враховує можливий вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на внутрішній стан в майбутньому.
«Стійкість» ≠ «Надійність»!!! Загальні риси: виражають якісний стан банківської системи, її внутрішню структурну збалансованість між сукупними активами і пасивами, ліквідністю і дохідністю, умовами діяльності комерційних банків і рівнем їх менеджменту тощо. Відмінності: визначають різні рівні й аспекти якісного стану банківської системи. «Стійкість» - об’єктивне віддзеркалення фактичного стану в ній з урахуванням стану збалансованості всіх її структурних елементів, що свідчить про здатність виконання нею свого функціонального призначення. «Надійність» базується на інституті довіри вкладни­ків, інвесторів, кредиторів, позичальників, банківських службовців та є суб’єктивною характеристикоюбанківського сектора. «Стійкість» → «Надійність»!!! Стійкою може бути лише надійна банківська система. А надійна ж - це не завжди стійка банківська система.

 Отже:

СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність протягом часу.
СТІЙКА РІВНОВАГА   НАДІЙНІСТЬ
об’єктивне віддзеркалення фактичного стану в системі з урахуванням стану збалансованості всіх її структурних елементів, що свідчить про здатність виконання нею свого функціонального призначення.   базується на інституті довіри вкладни­ків, інвесторів, кредиторів, позичальників, банківських службовців та є суб’єктивною характеристикоюбанківського сектора.
↓ ↑
СТІЙКІСТЬ
визначає здатність системи виконувати властиві їй функції і відповідати основним нормативним показ­никам.

 

Стабільність банківської системи розглядається як ситуація, коли в національній банківській системі не відбуваються банкрутства банків; або як ситуація, коли національна банківська система є стійкою та прибутковою і повністю відповідає національному законодавству, а також принципам управління ризиками, встановленими Базельським комітетом з питань банківського нагляду.Банківську систему вважають стабільною, якщо вона:

- полегшує ефективний розподіл фінансових ресурсів у просторі та часі;

- дозволяє здійснювати оцінку, котирування, розподіл та управління фінансовими ризиками;

- зберігає здатність виконувати ці найважливіші функції навіть за умов зовнішніх потрясінь або посилення диспропорцій.

Оскільки фінансова система сприймається як динамічна система, то її стабільність розглядається, насамперед, з точки зору відповідності конкретному стану, якого вона повинна досягти після певних змін, трансформацій чи потрясінь.

Стабільність банківської системи є чинником забезпечення стабільності фінансової та економічної систем і економічної безпеки держави. На сьогоднішній день сприяння або забезпечення стабільності банківської системи є однією із основних функцій центральних банків.

 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» з метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування банківської системи розроблена система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ і є обов'язковою для всіх комерційних банків.

Зміст, формула визначення та нормативні значення обов’язкових економічних нормативів для комерційних банків, встановлених Національним банком України (згідно з Методикою розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні) у редакції постанови правління Національного банку України від 11.04.2005 року №125) виглядають наступним чином:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал