Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок проведення експерименту. Перед проведенням експерименту необхідно ознайомитися з лабораторним обладнанням, порядком проведення роботи
Перед проведенням експерименту необхідно ознайомитися з лабораторним обладнанням, порядком проведення роботи, правилами техніки безпеки і доповісти викладачу про готовність до експерименту.

Викладач встановлює параметри об'єкта дослідження, а саме коефіцієнти тепловіддачі поверхонь (a1 і a2) і коефіцієнти теплопровідності шарів(λ 1іλ 2).

Експеримент проводять в такій послідовності:

1. Вимірюють товщину шарів досліджуємого зразків.

2. Вмикають тумблер «Живлення» лабораторного стенду.

3. Встановлюють температуру гарячої рідини tA=200 oC.

4.Послідовно вимірюють температуру в точках 1-7(t1- t7).

5.Вимірюють густину теплового потоку q200.

6. Встановлюють температуру гарячої рідини tA=400 oC.

7. Послідовно вимірюють температуру в точках 1-7(t1- t7).

8. Вимірюють густину теплового потоку q400.

9. Встановлюють температуру гарячої рідини tA=600 oC.

10. Послідовно вимірюють температуру в точках 1-7(t1- t7).

11. Вимірюють густину теплового потоку q600.

12. Вимикають тумблер «Живлення» лабораторного стенду.

13.Результати вимірювань заносять до таблиць 6.1 і 6.2.

Таблиця 6.1. Характеристика об’єкта досліджень.

Характеристика Значення
Товщина першого шару зразка, δ1, м  
Товщина другого шару зразка, δ2, м  
Коефіцієнт теплопровідності першого шару зразка, λ 1, Вт/(моС)  
Коефіцієнт теплопровідності другого шару зразка, λ 2, Вт/(моС)  
Коефіцієнт тепловіддачі з боку гарячої рідини, a1, Вт/(м2 оС)  
Коефіцієнт тепловіддачі з боку холодної рідини, a2, Вт/(м2 оС)  

 

Таблиця 6.2. Результати вимірювання температур і теплових потоків.

Температура гарячої рідини tA, oC. q Вт/моС t1, oC. t2, oC t3, oC t4, oC t5, oC t6, oC t7, oC
1.                  
2.                  
3.                  

 

6. Порядок обробки результатів експерименту

Результати експерименту обробляють в такій послідовності:

· Обчислюють термічні опори тепловіддачі поверхонь, термічні опори шарів і повний термічний опір теплопередачі. Результати обчислень заносять в таблицю 6.3.

Таблиця 6.3. Термічні опори теплопередачі.

Об’єкт термічного опору Розрахункова формула Опір Ri 2 оС)
Тепловіддача з боку гарячої рідини  
Перший шар зразка  
Другий шар зразка  
Тепловіддача з боку холодної рідини  
Повний  

· За формулами 6.11 - 6.14обчислюють теоретичні густини теплових потоків, температури теплосприймаючої поверхні t3, тепловіддаючої поверхні t5 і температуру в точці контакту шарів t4 при температурі гарячої рідини tА=200оС, 400оС, і 600оС. При розрахунках температур поверхонь використовують обчислені за формулою 6.11значення густин теплових потоків, а значення термічних опорів - з таблиці 6.3. 
 


(6.11)

 
 


(6.12)

(6.13)

(6.14)

 

Результати обчислень заносять в таблицю 6.4.

Таблиця 6.4. Результати розрахунків теплових потоків і температур.

№ .   tA, °С   q,Вт/м°С   t3,°С   t4, °С   t5,oC
1.          
2.                      
3.                      

• На одному графіку будують залежності експериментально спостерігаємої і теоретично обчисленої густини теплового потоку теплопередачі від різниці температури гарячої і холодної рідини.

На одному графіку відкладають експериментально знайдені і теоретично обчислені температури поверхонь стінки при температурах гарячої рідини tA = 200°С, 400°С і 600°С.

 
  


 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал